Το Σύνταγμα της Ελλάδας (The Constitution of Greece) - Δωρεάν μεταφραστική μνήμη / Free Greek-English translation memory (tmx file)

spiros · 10 · 69964

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 855312
  • Gender:Male
 • point d’amour
Το Σύνταγμα της Ελλάδας (The Constitution of Greece) - Δωρεάν μεταφραστική μνήμη / Free Greek-English translation memory (tmx file)

Να ευχαριστήσω τον Vasilis για την προμήθεια των κειμένων. Η ευθύνη του OCR και της διόρθωσης/παραλληλοποίησης δική μου. Να προειδοποιήσω ότι έχει κάποια μικρά θεματάκια ακόμη σε κάποιες προτάσεις στα ελληνικά.

Η μνήμη είναι από Ελληνικά προς Αγγλικά (ΗΠΑ). Και σε μορφή δίγλωσσου κειμένου html.

Ο κωδικός για το αρχείο rar είναι translatum.

Ίσως να ενδιαφέρουν:
SDL Trados - how to import a translation memory in tmx or txt format
How to import TMX Files into Translation Memory Tools - Across, Catalyst, Déjà Vu X, Heartsome, Lingotek, MemoQ, MultiTrans, Open Language Tools XLIFF Translation Editor, Olifant, OmegaT, Rainbow, SDLX, Similis, Star Transit, Trados, Wordfast

Δείγμα:

Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
All powers derive from the People and exist for the People and the Nation; they shall be exercised as specified by the Constitution.

Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
All persons shall have the right to develop freely their personality and to participate in the social, economic and political life of the country, insofar as they do not infringe the rights of others or violate the Constitution and the good usages.

Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.
Academic freedom and freedom of teaching shall not exempt anyone from his duty of allegiance to the Constitution.
« Last Edit: 17 Dec, 2012, 19:24:29 by spiros »


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 74005
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou


Vasilis

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9987
  • Gender:Male
Παρακαλούμε! Επίσης, μια συμβουλή σε όσους μεταφράζουν νομικά κείμενα και ίσως δεν το ξέρουν. Ορισμένοι ελληνικοί νόμοι έχουν μεταφραστεί επίσημα στην αγγλική, συνεπώς προτού αυτοσχεδιάσουμε μεταφράζοντας άρθρα νόμων ή τίτλους νόμων (που παρατίθενται στα κείμενα προς μετάφραση), θα ήταν χρήσιμο να ψάξουμε στο google μήπως υπάρχουν ήδη μεταφρασμένοι. Επίσης, ορισμένοι ελληνικοί νόμοι είναι αποτέλεσμα μεταφοράς κοινοτικών οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο, γι' αυτό και οι τίτλοι και τα άρθρα τους έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο περιεχόμενο με την αντίστοιχη οδηγία ή οποία πάντα ή σχεδόν πάντα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.
Πλούσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αξίζει πολλά και όχι ο άνθρωπος που έχει πολλά. (Κ. Μαρξ)
Vasilis

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9987
  • Gender:Male
Πολύ καλό, Σπύρο! Ευχαριστούμε!
Πλούσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αξίζει πολλά και όχι ο άνθρωπος που έχει πολλά. (Κ. Μαρξ)


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 74005
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Το Σύνταγμα της Ελλάδας (με δυνατότητα λήψης σε αρχείο pdf)

Πηγή: ιστότοπος της Βουλής των Ελλήνων
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


Ion

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2364
  • Gender:Male
 • 1. Διατήρηση ψυχραιμίας 2. Αξιολόγηση βλάβης
Βίκυ, καθυστέρησες να μας δώσεις το σύνδεσμο. Φοβάμαι ότι σε πρόλαβε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. :(

There is no prosthetic for an amputated spirit
Lt Col Frank Slade (Al Pacino, Scent of a woman)Apparatus

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1619
  • Gender:Male
 • Ως ουδέν γλυκίων ης πατρίδος ουδέ τοκείων γίγνεται
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος του 2008 ήταν περιορισμένης σημασίας παρέμβαση «η πιο μικρή και ασήμαντη» στην ελληνική συνταγματική ιστορία, η οποία κυρίως περιορίστηκε στο άρθρο 57 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στα καθήκοντα του βουλευτή, τα οποία είναι ασυμβίβαστα με ορισμένες δραστηριότητες προβλεπόμενες από το παραπάνω άρθρο.
Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο και τους Θεσμούς, Παναγιώτης Ε. Πουλής, Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλας

                                                                                  Άρθρο 57                                                             
                                                                        (αναθεωρημένο απόσπασμα)
   1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία:
α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.
β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.
γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό. Με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των οποίων δεν επιτρέπεται στους βουλευτές. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
« Last Edit: 11 Jun, 2013, 20:37:40 by Apparatus » 

Search Tools