Σταφυλίδης: Λεξικό Ναυτικών & Ναυτιλιακών Όρων (Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό )

wings · 1 · 11720

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 72094
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
Λεξικό Ναυτικών & Ναυτιλιακών Όρων
   
Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό


Η χώρα μας είναι μία παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα και η εμπορική της ναυτιλία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική της ανάπτυξη, με σημαντική επιτυχία το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη, με συνέπεια η ναυτιλία της Ελλάδας κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η γλώσσα των καραβιών, ελληνική και διεθνής, ακολουθώντας την αλματώδη εξελικτική πορεία της εποχής, και σε συνάρτηση με τις κοσμογονικές αλλαγές, οι οποίες συντελέστηκαν στο χώρο της ναυτιλίας, άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Βελτιώθηκε, τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε για να αντεπεξέλθει στις μεγάλες ανάγκες της διεθνούς συνεννόησης.

Η ιδιαίτερη σημασία του τομέα της ναυτιλίας για τη χώρα μας και η συνεχής ανάπτυξη του κλάδου απαιτούσε τη δημιουργία ενός αξιόλογου και ολοκληρωμένου λεξικού με στόχο την πλήρη κάλυψη της πλέον σύγχρονης ορολογίας στην ελληνική γλώσσα, συμπεριλαμβάνοντας ορολογία τεχνική και μηχανική.

Το πλήθος των όρων και λέξεων που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία έχει μεγεθυνθεί και το ελληνοαγγλικό και αγγλοελληνικό ΛΕΞΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ καλύπτει και εξυπηρετεί με 23.200 λήμματα, το σύνολο της ναυτιλιακής ορολογίας καθότι συμπεριλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται για την πλήρη και έγκυρη ένδο- και έξω των πλοίων συνεννόηση καθώς και ό,τι αφορά τόσο τη λειτουργία και τον πλουν των καραβιών αυτών καθ’ εαυτών, όσο και αυτών τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση του όλου κύκλου εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο εντός και εκτός λιμανιών, επιχειρήσεων και γραφείων.

Το ΛΕΞΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ στις 1312 σελίδες, όλο το φάσμα των ναυτιλιακών εργασιών με ορολογία από διάφορα πεδία της ναυτιλίας και ναυτικής πρακτικής, με εγκυκλοπαιδική ανάπτυξη.

Η ορολογία που εμπεριέχεται στο λεξικό περιλαμβάνει:
αλιευτικούς όρους, αστρονομικούς όρους, γεωλογικούς όρους, εμπορικούς όρους, ιστιοπλοϊκούς όρους, μετεωρολογικούς όρους, μηχανικούς όρους, μηχανολογικούς όρους, ναυλοσύμφωνα, ναυπηγικούς όρους, ναυσιπλοϊκούς όρους, ναυτασφαλιστικούς όρους, ναυτιλιακούς όρους, οικονομικούς όρους, νομικούς όρους, οικονομικούς όρους, τεχνολογικούς όρους, τηλεπικοινωνιακούς όρους, ωκεανογραφικούς όρους.
Πιο αναλυτικά: 1) Κατηγορίες ναυλώσεων 2) Βασικά είδη ναυλοσύμφωνων 3) Ναυτιλιακή ασφάλιση 4) Βασικές πρακτικές της εμπορικής ναυτιλίας, 5) Κατηγορίες φορτωτικών 6) Βασικές κατηγορίες και χαρακτηριστικά εμπορικών πλοίων 7) Πλήρης ορολογία και συντμήσεις ναυτιλιακών όρων 8) Πολιτική και πιστοποιητικά νηογνωμόνων 9) Μηχανήματα εξοπλισμού πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων 10) Σύντομη περιγραφή διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων (κανόνες Υόρκης, Αμβούργου, Χάγης κ.λπ.)

Το ΛΕΞΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ απευθύνεται:
Στους πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, ναυπηγούς, κατασκευαστές πλοίων, ιδιοκτήτες ναυπηγείων. Στους πλοιάρχους, αξιωματικούς μηχανικούς, αξιωματικούς καταστρώματος, ναυπηγούς, χειριστές πλοίων, ναυτικούς. Στους μεσίτες πλοίων, επιθεωρητές πλοίων, επόπτες πλοίων. Στους φορτωτές, πράκτορες λιμανιών, ναυτικούς πράκτορες, πράκτορες αποστολών. Στους εισαγωγείς, εξαγωγείς. Στους λιμενικούς αξιωματικούς. Στους ναυτασφαλιστές, νηογνώμονες. Στους τραπεζικούς, οικονομολόγους, νομικούς. Στα στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Στους εργαζόμενους σε δημόσιους οργανισμούς, λιμένες, Υπουργεία, σωματεία. Στους φοιτητές ναυτιλιακών σχολών (Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού). Στους μεταφραστές εξειδικευμένων έργων.

Πηγή: http://www.stafilidis.gr/978-960-7695-31-4.html
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


 

Search Tools