προϊόντος τοῦ λόγου -> in the course of speech, in the course of one's speech, in the course of my speech

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 818082
    • Gender:Male
  • point d’amour
προϊόντος τοῦ λόγου -> in the course of my speech

Demosthenes, Against Neaera, 20
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0014,059:20

ἣν μὲν οὖν ἕκαστος αὐτῶν ἐκτήσατο καὶ ὡς ἠλευθερώθησαν ἀπὸ τῶν πριαμένων αὐτὰς παρὰ τῆς Νικαρέτης, προϊόντος τοῦ λόγου, ἂν βούλησθε ἀκούειν καί μοι περιουσία ᾖ τοῦ ὕδατος, δηλώσω ὑμῖν: ὡς δὲ Νέαιρα αὑτηὶ Νικαρέτης ἦν καὶ ἠργάζετο τῷ σώματι μισθαρνοῦσα τοῖς βουλομένοις αὐτῇ πλησιάζειν, τοῦθ᾽ ὑμῖν βούλομαι πάλιν ἐπανελθεῖν.


Who it was who purchased them severally, and how they were set free by those who bought them from Nicaretê, I will tell you in the course of my speech, if you care to hear and if the water in the water-clock holds out. I wish for the moment to return to the defendant Neaera, and prove to you that she belonged to Nicaretê, and that she lived as a prostitute letting out her person for hire to those who wished to enjoy her.

« Last Edit: 18 Jan, 2020, 15:11:20 by spiros »


 

Search Tools