μιλάω μέσα από τα δόντια μου → talk under one's breath, mutter, mumble, murmur, speak in an undertone, speak in hushed tones, speak sotto voce, talk under one's breath

 

Search Tools