Αφήλιον, περιήλιον και λοιπές ονομασίες μεγαλύτερης και μικρότερης απόστασης ουράνιων σωμάτων σε αγγλικά και ελληνικά

spiros · 1 · 3072

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824272
    • Gender:Male
  • point d’amour
Αφήλιον, περιήλιον και λοιπές ονομασίες μεγαλύτερης και μικρότερης απόστασης ουράνιων σωμάτων σε αγγλικά και ελληνικά

Οι περισσότερες από τις παρατιθέμενες ονομασίες δεν κυκλοφορούν στην ελληνική ορολογία και ως εκ τούτου είναι απόπειρες απόδοσής τους.

Περισσότερα από τα σχετικά άρθρα:
https://en.wikipedia.org/wiki/Apastron
Κυθέρεια - Βικιλεξικό
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=176023.0
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=176029.0
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=176024.0
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=176021.0

BodyΣώμαClosest approachΕγγύτερη προσέγγισηFarthest approachΑπώτερη προσέγγιση
GeneralΓενικάperiapsis, pericentreπερίαψις, περιάψιον, περιάψιο, περίκεντροapoapsisαποαψίς
GalaxyΓαλαξίαςperigalacticonπεριγαλαξιακό, περιγαλαξιακόνapogalacticonαπογαλαξιακό, απογαλαξιακόν
StarΑστέραςperiastronπερίαστρο, περίαστρονapastronάπαστρο, άπαστρον, άνω αψίδα, απόαστρο, αποαψίδα, αποάστριο
Black holeΜαύρη οπήperimelasma, peribothra, perinigriconπεριμέλασμα, περιβόθραapomelasma, apobothra, aponigriconαπομέλασμα, αποβόθρα
SunΉλιοςperihelionπεριήλιο, περιήλιονaphelionαφήλιο,αφήλιον
MercuryΕρμήςperihermionπεριέρμιο, περιέρμιονapohermionαπέρμιο, αφέρμιο, απέρμιον, αφέρμιον
VenusΑφροδίτηpericytherion, pericytherean, perikritionπεριαφροδίτειο, περικυθέρειο, περιαφροδίτειον, περικυθέρειονapocytherion, apocytherean, apokritionαπαφροδίτειο αποκυθέρειο, απαφροδίτειον, αποκυθέρειον
EarthΓηperigeeπερίγειο, περίγειονapogeeαπόγειο, απόγειον
MoonΣελήνηperiselene, pericynthion, periluneπερισελήνιο, περισελήνιονaposelene, apocynthion, apoluneαποσελήνιο, αποσελήνιον
MarsΆρηςperiareionπεριάρειο, περιάρειονapoareionαπάρειο, απάρειον
JupiterΔίαςperizene, perijoveπερίδειο, περίδειονapozene, apojoveαπίδειο, απίδειον
SaturnΚρόνοςperikrone, perisaturniumπερικρόνιο,περικρόνιονapokrone, aposaturniumαποκρόνιο, αποκρόνιον
UranusΟυρανόςperiuranionπεριουράνιο, περιουράνιον, περουράνιο, περουράνιονapouranionαπουράνιο, απουράνιον
NeptuneΠοσειδώναςperiposeidionπεριποσειδώνιο, περιποσειδώνιονapoposeidionαποποσειδώνιο, αποποσειδώνιον
PlutoΠλούτωναςperihadionπεριάδειο, περιπλουτώνιο, περιάδειον, περιπλουτώνιονapohadionαποάδειο, αποπλουτώνιο, αποάδειον, αποπλουτώνιον

« Last Edit: 10 Jul, 2017, 14:19:37 by spiros »


 

Search Tools