τίς δ' οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν κάτω νομίζεται –> who knows if life is death, and if in the underworld death is considered life

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 819122
    • Gender:Male
  • point d’amour
τίς δ᾿ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν κάτω νομίζεται; –> who knows if life is death, and if in the underworld death is considered life?
Euripides, Dramatic Fragments, 638
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lX6D1SOfbgAJ:https://www.loebclassics.com/view/euripides-dramatic_fragments/2008/pb_LCL506.99.xml+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=gr
« Last Edit: 15 Apr, 2021, 22:08:37 by spiros »


 

Search Tools