ἑτέρως ἠδύνατο βέλτιον ἢ ὡς νῦν ἔχει κατεσκευάσθαι -> otherwise they could have been constructed better than they are now (Galen, "On the use of parts of the body" 4.143.1 Kühn)

sappho

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 7
  • Gender:Female
- ὅτι μὲν οὐδὲν τῶν εἰς αὐτὸ τὸ ζῆν, ἀλλ' οὐδὲ τῶν εἰς τὸ κάλλιον ζῆν γεγονότων ‖ ἑτέρως ἠδύνατο βέλτιον ἢ ὡς νῦν ἔχει κατεσκευάσθαι, διὰ τῶν ἔμπροσθεν αὐτάρκως ἀπoδέδεικται.

Can someone help me with the meaning of this? I understand the meaning until γεγονότων, but I can not understand this ἑτέρως ἠδύνατο βέλτιον ἢ ὡς νῦν ἔχει κατεσκευάσθαι

Thanks a lot.

Galen, De usu partium corporis humani I-XI
http://cts.perseids.org/read/greekLit/tlg0057/tlg017/1st1K-grc1/12.15-14.1
https://www.graeco-arabic-studies.org/fileadmin/user_upload/texts.xml/Galen-Gr_032-2.xml
« Last Edit: 01 Oct, 2019, 10:51:27 by spiros »


vbd.

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
  • Posts: 719
  • Gender:Male
ἑτέρως - otherwise
ἠδύνατο - could have 
ἔχει κατεσκευάσθαι - been created
βέλτιον - better
ἢ ὡς νῦν - than they are now

(has been sufficiently proven...)
At last, I have peace.sappho

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 7
  • Gender:Female
Thanks a lot for your help, it was ἔχει κατεσκευάσθαι that I didn't understand in particular, (ἔχω plus infinitive): though I understood the idea expressed in it, I didn't know how to translate, and it was blocking all the rest.

billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6295
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Actually, κατεσκευάσθαι goes with ἠδύνατο, not with ἔχει. The phrase ὡς νῦν ἔχει ("as it now stands," "as it is now") is separate.  On this meaning, cf. Liddell-Scott-Jones s.v. ἔχω:
simply, be, ἑκὰς εἶχον Od. 12.435; ἔ. κατʼ οἴκους Hdt. 6.39; περὶ πολλῶν ἔ. πρηγμάτων Id. 3.128; ἀγῶνα διὰ πάσης ἀγωνίης ἔχοντα consisting in . . , Id. 2.91; ἔ. ἐν ἀνάγκαισι E. Ba. 88 (lyr.); ὅπου συμφορᾶς ἔχεις Id. El. 238; ἐκποδὼν ἔχειν Id. IT 1226, etc.
freq. with Advbs. of manner, εὖ ἔχει Od. 24.245, etc.; καλῶς ἔχει, κακῶς ἔχει, it is, is going on well or ill, v. καλός, κακός (but fut. σχήσειν καλῶς will turn out well, D. 1.9, cf. 18.45; εὖ σχήσει S. Aj. 684); οὕτως . . σχεῖν to turn out, happen thus, Pl. Ap. 39b; οὕτως ἔχει so the case stands, Ar. Pl. 110; οὕτως ἐχόντων, Lat. cum res ita se habeant, X. An. 3.2.10; ὡς ὧδʼ ἐχόντων S. Aj. 981; οὕτω χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν Id. Ant. 639; οὕτως ἔ. περί τινος X. Mem. 4.8.7, cf. Hdt. 6.16; πρός τι D. 9.45; τῇδʼ ἔ. S. Ph. 1336; κοσμίως ἔ. Ar. Th. 854; ἥδιον ἔ. πρός τινας D. 9.63; ὡς εἶχε just as he was, Hdt. 1.114; ὥσπερ εἶχε Th. 1.134, X. HG 4.1.30; ὡς ἔχω how I am, Ar. Lys. 610; ὥσπερ ἔχομεν Th. 3.30; τἀναντία εἶχεν D. 9.41; ἀσφαλέως, ἀναγκαίως ἔχει, = ἀσφαλές, ἀναγκαῖόν ἐστι, Hdt. 1.86,9.27; καλῶς ἔχει no, I thank you, v. καλός.

 

Search Tools