σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν -> it is hard for thee to kick against the pricks, it is hard for you to kick against the goads

 

Search Tools