ποτεχεῖ -> recently

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 818337
  • Gender:Male
 • point d’amour
ποτεχεῖ -> recently (Doric for προσεχῶς)
« Last Edit: 21 Feb, 2021, 00:12:47 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6300
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Hapax from the Greek side of the first Heraclean Tablet (3rd cent. BCE), para. 7 line 121:  ἐν τῶι πέμπτωι καὶ δεκάτωι Fέτει ἀπὸ τῶ ποτεχεῖ Fέτεος, "in the fifteenth year from the [lit. 'proximately, immediately preceding/following'] year.  Ποτεχεῖ is Doric for Attic/koinē προσεχῶς. Cf. LSJ s.v. προσεχής, "next": II. of Time, recently, Paul. Aeg. 6.118 [= Paulus (Aegineta) Medicus 6.118.3.3 (!), προσεχῶς referring to a fresh joint dislocation].  2. in Dor. form ποτεχεῖ (q.v.).
« Last Edit: 21 Feb, 2021, 18:45:49 by billberg23 » 

Search Tools