λογοθωπεία → flattery, flattering language

 

Search Tools