περιστεφανίτιδα → перикоронит, перикоронарит

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832633
    • Gender:Male
  • point d’amour
περιστεφανίτιδα → перикоронит, перикоронарит
pericoronite
péricoronarite
pericoronitis, operculitis

Περιστεφανίτιδα: Φλεγμονή που αναπτύσσεται γύρω από έναν ημιέγκλειστο σωφρονιστήρα (φρονιμίτη) ή ημιέγκλειστο δόντι(που δεν έχει βγει δηλαδή πλήρως στο στόμα) λόγω συσσώρευσης υπολειμμάτων τροφής γύρω από το ούλο της περιοχής.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: Αλφαβητάρι Οδοντιατρικών Όρων. Λ έως Ω

Pericoronitis (from the Greek peri, "around", Latin corona "crown" and -itis, "inflammation") also known as operculitis, is inflammation of the soft tissues surrounding the crown of a partially erupted tooth, including the gingiva (gums) and the dental follicle. The soft tissue covering a partially erupted tooth is known as an operculum, an area which can be difficult to access with normal oral hygiene methods. The synonym operculitis technically refers to inflammation of the operculum alone.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pericoronitis


 

Search Tools