Ταξινομικές βαθμίδες

spiros · 1 · 2056

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 818036
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ταξινομικές βαθμίδες


Regnum
Subregnum
Divisio
Subdivisio
Classis
Subclassis
Ordo
Subordo
Familia
Subfamilia
Tribus
Subtribus
Genus
Subgenus
Sectio
Subsectio
Series
Subseries
Species
Subspecies
Varietas
Subvarietas
Forma
Subform


Βασίλειο
Υποβασίλειο
Άθροισµα (Διαίρεση)
Υποάθροισµα (Υποδιαίρεση)
Κλάση
Υποκλάση
Τάξη
Υποτάξη
Οικογένεια
Υποοικογένεια
Οµάδα (Οµοιογένεια)
Υποοµάδα (Υφοµοιογένεια)
Γένος
Υπογένος
Τµήµα
Υποτµήµα
Σειρά
Υποσειρά
Είδος
Υποείδος
Ποικιλία
Υποποικιλία
Μορφή
Υποµορφή 

Search Tools