αφήνομαι στο έλεος της τύχης → give oneself up to fate

 

Search Tools