Go to full version

Swedish->English

Topics

(1/3) > >>

[1] Jämställdhetsombudsmannen (JämO) -> Equality Ombudsman, Ombudsman for Equality, Non-Discrimination Ombudsman

[2] Diskrimineringsombudsmannen (DO) -> Non-Discrimination Ombudsman, Equality Ombudsman, Ombudsman for Equality

[3] endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi -> endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)

[4] familjerättsbyrån -> family law office

[5] hormonersättningsterapi -> hormone replacement therapy (HRT)

[6] uppehållsrätt -> right of residence

[7] födelseort -> place of birth

[8] län -> prefecture, county

[9] församling -> parish

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page