Go to full version

Swedish->English

Topics

(1/3) > >>

[1] Uppgivenhetssyndrom -> resignation syndrome

[2] Jämställdhetsombudsmannen (JämO) -> Equality Ombudsman, Ombudsman for Equality, Non-Discrimination Ombudsman

[3] Diskrimineringsombudsmannen (DO) -> Non-Discrimination Ombudsman, Equality Ombudsman, Ombudsman for Equality

[4] endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi -> endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)

[5] familjerättsbyrån -> family law office

[6] hormonersättningsterapi -> hormone replacement therapy (HRT)

[7] uppehållsrätt -> right of residence

[8] födelseort -> place of birth

[9] län -> prefecture, county

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page