Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα (Τσιμπούρης Χαράλαμπος, Κυριάκος Σγάρμπας)

 

Search Tools