Σοβιετικό λεξικό πολιτικής οικονομίας

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852008
    • Gender:Male
  • point d’amour
Σοβιετικό λεξικό πολιτικής οικονομίας (ελληνικό μονόγλωσσο)

ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | PDF

Αγγαρεία
Αγορά 
Αγοραστική δύναμη του χρήματος
Αγροτιά
Αγροτικές μεταρρυθμίσεις
Αγροτική κρίση
Αγροτική πολιτική του Κ Κ ΣΕ
Αγροτικός υπερπληθυσμός
Αγροτοβιομηχανική ολοκλήρωση στο σοσιαλισμό
Αγροτοβιομηχανικό σύμπλεγμα
Αδιαίρετα αποθέματα
Ακαθάριστο κοινωνικό προϊόν
ΑκτσΙζ
Άμεση κοινωνική εργασία στο σοσιαλισμό
Άμεση κοινωνική παραγωγή
Αμοιβή εργασίας στα κολχόζ
Αναγκαία εργασία
Αναγκαίο προϊόν
Αναγκαίος χρόνος εργασίας
Ανοθεωρητισμός στην πολιτική οικονομία
Αναλογίες της κοινωνικής παραγωγής
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή απλή, βλ καπιταλιστική απλή αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή διευρυμένη, βλ καπιταλιστική διευρυμένη αναπαραγωγή
και σοσιαλιστική διευρυμένη αναπαραγωγή
Αναπτυγμένος σοσιαλισμός, βλ οικονομία του αναπτυγμένου σοσιαλισμού
Ανάπτυξη, βλ μη καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης και σχεδιασμένη
ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονομίας
«Ανάπτυξη των απελευθερωμένων χωρών», βλ θεωρία της « ανάπτυξης
των απελευθερωμένων χωρών»
Αναρχία της παραγωγής 
ΑνεξορτησΙα της σοσιαλιστικής επιχείρησης στις οικονομικές δραστηριότητες
Ανεργία   
Ανεργία χρόνια, βλ χρόνια ανεργία
Ανταγωνισμός
Ανταγωνισμός διακλαδικός, βλ διακλαδικός ανταγωνισμός
Ανταγωνισμός «σωκλαδικός, βλ εσωκλαδικός ανταγωνισμός
Ανταλλαγή
Ανταλλακτική α ξία 
Αντίθεση ανάμεσα στην πόλη και το χωριό
Αντίθεση ανόμεσα στη χειρωνακτική και πνευματική εργασία   
Αντικείμενα κατανάλωσης
Αντικείμενο εργασίας
Αντιπληθωριστική πολιτική
Αντιπραγματισμός
Α ξ ία 
Αξία ανταλλακτική, βλ ανταλλακτική αξία
Αξία κοινωνική, βλ κοινωνική αξία
Αξία χρήσης
Αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου
Αξιόχρεη ζήτηση
Αουτσάιντερ
Απαλλοτρίωση
Απλή εμπορευματική παραγωγή
Απλή εργασία
Απλή καπιταλιστική συνεργασία
Αποδοτικότητα οικονομική, βλ οικονομική αποδοτικότητα
Αποδοτικότητα της κοινωνικής παραγωγής
Αποδοτικότητα των επενδύσεων
Αποδοτικότητα των πόρων
Αποικιακή εκμετάλλευση
Αποικιακό σύστημα του ιμπεριαλισμού
Αποικιοκρατία
Αποκρυσταλλωμένη εργασία
Απόλυτη γαιοπρόσοδος 
Απόλυτη εξαθλίωση του προλεταριάτου 
Απόλυτη υπεραξία
Απόσβεση 
Αποσύνθεση του αποικιακού συστήματος του ιμπεριολισμού
Αποταμίευση
Αστικές οικονομικές θεωρίες για το σοσιαλισμό 
Αστική εκχυδαϊσμένη πολιτική οικονομία 
Αστική κλασική πολιτική οικονομία
Αστική τάξη
Ασφαλιστικά μονοπώλια 
Ατομική εργασία 
περιεχόμενα
Ατομική ιδιοκτησία
Ατομικός χρόνος εργασίας
Αυστριακή σχολή πολιτικής οικονομίας
Αυτάρκεια
Αυτοματισμός της παραγωγής
Αυτοματοποιημένο σύστημα διεύθυνσης
Αφηρημένη εργασία
Βασική αντίθεση του καπιταλισμού
βασικός οικονομικός νόμος του καπιταλισμού
Βασικός οικονομικός νόμος του σοσιαλισμού 
Βιομηχανική ένωση
«βιομηχανική κοινωνία», βλ Θεωρία της *βιομηχανικής κοινωνίας»
Βιομηχανικό κεφάλαιο
Βιομηχανικός εφεδρικός στρατός εργασίας
Βιοτέχνης
Βοηθητικό νοικοκυριό της οικογένειας του κολχόζνικου
Βοροντσώφ Βσσίλη Πάβλοβιτς
Γαιοπρόσοδος
Γαιοπρόσοδος απόλυτη, βλ απόλυτη γαιοπρόσοδος
Γαιοπρόσοδος διαφορική, βλ διαφορική γαιοπρόσοδος I στον καπιταλισμό,
διαφορική γαιοπρόσοδος // στον καπιταλισμό, διαφορική
γαιοπρόσοδος στον καπιταλισμό και διαφορική γαιο-
πρόσοδος στο σοσιαλισμό
Γαιοπρόσοδος φεουδαρχική, βλ φεουδαρχική γαιοπρόσοδος
Γενική κρίση του καπιταλισμού
Γενικό ισοδύναμο
Γενικός νόμος της καπιταλιστικής συσσώρευσης
Γραμμάτιο
Δανειακό κεφάλαιο
Δάνειο εξωτερικό, βλ εξωτερικά δάνεια
Δάνειο εσωτερικό, βλ εσωτερικά δάνεια
«Δημοκρατικοποίηση του κεφαλαίου», βλ θεωρία της *δημοκρατικοποίησης
του κεφαλαίου»
Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός στη διεύθυνση της οικονομίας   
Διακλαδικός ανταγωνισμός
Διανομή εμπορευμάτων
Διαφορική γαιοπρόσοδος I στον καπιταλισμό
Διαφορική γαιοπρόσοδος II στον καπιταλισμό
 πβριεχόμβνα
Διαφορική γαιοπρόσοδος στον καπιταλισμό
Διαφορική γαιοπρόσοδος στο σοσιαλισμό
Διεθνές εμπόριο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Διεθνές σοσιαλιστικό πιστωτικό σύστημα
Διεθνής καπιταλιστικός καταμερισμός της εργασίας
Διεθνής μεταφορά εργατικής δύναμης
Διεθνής οικονομική οργάνωση των σοσιαλιστικών χωρών
Διεθνής σοσιαλιστικός καταμερισμός της εργασίας
Διεθνής Τράπεζα Επενδύσεων
Διεθνής Τράπεζα Οικονομικής Συνεργασίας
Διεύθυνση της οικονομίας, βλ αυτοματοποιημένο σύστημα διεύθυνσης
και δημοκρατικός συγκεντρωτισμός στη διεύθυνση της
οικομίας
Διπλός χαρακτήρας της εργασίας
Δογματισμός στην πολιτική οικονομία
Δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής
Εθνική οικονομία
Εθνικό εισόδημα
Εθνικοποίηση, βλ εθνικοποίηση της γης, καπιταλιστική εθνικοποίηση
και σοσιαλιστική εθνικοποίηση
Εθνικοποίηση της γης
Εθνικός πλούτος 
Ειδίκευση της παραγωγής
Εικονικό κεφάλαιο
Εισαγωγές   
Εισόδημα εθνικό, βλ εθνικό εισόδημα
Εκβιομηχάνιση, βλ καπιταλιστική εκβιομηχάνιση και σοσιαλιστική
εκβιομηχάνιση
Εκβιομηχάνιση στις αναπτυσσόμενες χώρες 
Έκδοση χαρτονομίσματος
Εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο
Εκμετάλλευση αποικιακή, βλ αποικιακή εκμετάλλευση
Εκμηχανισμένη παραγωγή στον καπιταλισμό 
Εκχώρηση   
Ελεύθερος χρόνος στο σοσιαλισμό
Εμπάργκο 
Εμπόρευμα
Εμπορευματική κυκλοφορία
Εμπορευματική παραγωγή·
Εμπορευματικό κεφάλαιο
περιεχόμενα
Εμπορικό κέρδος
Εμπορικό κεφάλαιο
Εμπορικό προϊόν
Εμπόριο
Εμπόριο διεθνές, βλ διεθνές εμπόριο
Εμπόριο στην ΕΣΣΔ, βλ κολχόζνικο εμπόριο, κρατικό εμπόριο στην
ΕΣΣΔ και συνεταιριστικό εμπόριο στην ΕΣΣΔ
Εμποροκρατία, βλ μερκαντιλισμός
Ένγκελς Φρειδερίκος
Ενεργειακή κρ ίσ η
Ενιαίο κονδύλι ανάπτυξης για την επιστήμη και τεχνική στην ΕΣΣΔ
Εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής
Εντατικοποίηση της εργασίας
Εντατικοποίηση της παραγωγής
Εξαγωγές
Εξαγωγή εμπορευμάτων στον καπιταλισμό
Εξαγωγή κεφαλαίου
Εξαθλίωση του προλεταριάτου, βλ απόλυτη εξαθλίωση του προλεταριάτου
και σχετική εξαθλίωση του προλεταριάτου
Έξοδα κυκλοφορίας 
Έξοδα παραγωγής
Έξοδα των σοσιαλιστικών επιχειρήσεων 
Εξωοικονομικός καταναγκασμός
Εξωτερικά δάνεια 
«Επανάσταση στα εισοδήματα», βλ θεωρία της βεπανάστασης στα
εισοδήματα»
«Επανάσταση των διευθυντικών στελεχών», βλ θεωρία της βεπανάστασης
των διευθυντικών στελεχών»
Επαναστατική δημοκρατία στη Ρωσία 
Επένδυση κεφαλαίου
Επίμορτη καλλιέργεια 
Επισιτιστική κρ ίσ η 
Επιστημονική οργάνωση της εργασίας στο σοσιαλισμό
Επιστημονικοτεχνική επανάσταση
Επιστημονικοτεχνική πρόοδος
Επιστημονικοτεχνικό δυναμικό
Επιταγή
Επιχειρηματικό κέρδος
Επιχείρηση σοσιαλιστική, βλ σοσιαλιστική επιχείρηση
Εργαλεία παραγωγής
Εργασία 
Εργασία αναγκαία, βλ αναγκαία εργασία
Εργασία απλή, βλ απλή εργασία
περιεχόμενα
Εργασία αποκρυσταλλωμένη, βλ αποκρυσταλλωμένη εργασία
Εργασία ατομική, βλ ατομική εργασία
Εργασία ζωντανή, βλ ζωντανή εργασία
Εργασία κοινωνικά αναγκαία, βλ κοινωνικά αναγκαία εργασία
Εργασία πρόσθετη, βλ πρόσθετη εργασία
Εργασία σύνθετη, βλ σύνθετη εργασία
Εργασιακή θεωρία της αξίας
Εργασιακή περίοδος
Εργάσιμη Μ^ρα
Εργατική αριστοκρατία
Εργατική όύναμη
Εργατική τάξη, βλ· προλεταριάτο
Εργατοημέρα
Εσωκλαδικός ανταγωνισμός
Εταιρία μετοχική, βλ μετοχική εταιρία
Ευθυγράμμιση των επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης των σοσιαλιστικών
χω ρώ ν
Ευρωδολάρια
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Ζήτηση και προσφορά
Ζίμπερ Νικολάι
Ζωντανή εργασία
Ηθική φθορά των μέσων εργασίας
θεσμική σχολή
θεωρία της «ανάπτυξης των απελευθερωμένων χωρών 
θεωρία της «βιομηχανικής κοινωνίας»
θεωρία της «δημοκρατικοποίησης του κεφαλαίου»
θεωρία της «επανάστασης στα εισοδήματα»
θεωρία της «επανάστασης των διευθυντικών στελεχών»
θεωρία της «μεταμόρφωσης του καπιταλισμού» 
θεωρία της «μικτής οικονομίας»
θεωρία της «οικονομικής ανόδου» 
θεωρία της «οριακής παραγωγικότητας»
θεωρία της «οριακής χρησιμότητας» 
θεωρία της «πλήρους απασχολήσεως»
θεωρία της «ποιότητας ζω ής» 
θεωρία της «σταθερότητας του μικρού αγροτικού νοικοκυριού»
θεωρία της «σύγκλισης»
περιεχόμενα SEE
Θεωρία του «κράτους της γενικής ευημερίας»
Θεωρία του «λαϊκού καπιταλισμού»
Θεωρία του «μονοπωλιακού ανταγωνισμού»
Θεωρία του «οργανωμένου καπιταλισμού»
Θεωρία του «σοσιαλισμού της αγοράς»
Θεωρία του «συνεταιριστικού σοσιαλισμού»
Θεωρία του «σχεδιασμένου» ή «ρυθμιζόμενου καπιταλισμού»   
Θεωρία του «υπεριμπεριαλισμού»
Θεωρία των «οικονομικών κύκλων»
Ιδιοκτησία
Ιδιοκτησία ατομική, βλ ατομική ιδιοκτησία
Ιδιοκτησία κρατική, βλ κρατική καπιταλιστική ιδιοκτησία και κρατική
σοσιαλιστική ιδιοκτησία
Ιδιοκτησία προσωπική, βλ προσωπική ιδιοκτησία
Ιδιοκτησία συνεταιριστική, βλ συνεταιριστική ιδιοκτησία
Ιδιοσυντήρηση οικονομική, βλ οικονομική ιδιοσυντήρηση
Ικανή για πληρωμή ζήτηση, βλ αξιόχρεη ζήτηση
Ιμπεριαλισμός
Ισοζύγιο πληρωμών
Ισοζύγιο της λαϊκής οικονομίας της Ε Σ Σ Δ
Ισοζύγιο της παραγωγής και κατανομής των προϊόντων
Ισοζύγιο των μέσων εργασίας
Ισοζύγιο των χρηματικών εσόδων και εξόδων του πληθυσμού
Ιστορική θέση του ιμπεριαλισμού
Ιστορική σχολή πολιτικής οικονομίας
Ιστορική τάση της καπιταλιστικής συσσώρευσης
Καθαρά έσοδα της κοινωνίας
Καθαρά έσοδα της κρατικής επιχείρησης
Καθαρά έσοδα της σοσιαλιστικής κοινωνίας
Καθεστώς οικονομίας
Κανόνας χρυσού
Κάουτσκι Καρλ
Καπιταλισμός, βλ καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, βασική αντίθεση
του καπιταλισμού, βασικός οικονομικός νόμος ταυ καπιταλισμού
και γενική κρίση τού καπιταλισμού
Καπιταλισμός κρατικομονοπωλιακός, βλ κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός
Καπιταλισμός κρατικός, βλ κρατικός καπιταλισμός
Καπιταλιστικά μονοπώλια
Καπιταλιστική απλή αναπαραγωγή
Καπιταλιστική διευρυμένη αναπαραγωγή
Καπιταλιστική εθνικοποίηση
Καπιταλιστική εκβιομηχάνιση 
Καπιταλιστική εκμετάλλευση
Καπιταλιστική ολοκλήρωση
Καπιταλιστική πίστη
Καπιταλιστικό κέρδος
Καπιταλιστικό σύστημα γεωργίας
Καπιταλιστικός κύκλος
Καπιταλιστικός νόμος του πληθυσμού
Καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής
Καταμερισμός της εργασίας, βλ κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας
παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας, διεθνής καπιταλιστικός
καταμερισμός της εργασίας και διεθνής σοσιαλιστικός
καταμερισμός της εργασίας
Καταναγκασμός εξωοικονομικός, βλ εξωοικονομικός καταναγκασμός
Κατανάλωση
Κατανομή της σοσιαλιστικής παραγωγής
Κέρδος, βλ καπιταλιστικό κέρδος, εμπορικό κέρδος και επιχειρηματικό
κέρδος
Κεϋνσιανισμός
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο βιομηχανικό, βλ βιομηχανικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο δανειακό, βλ δανειακό κεφάλαιο
Κεφάλαιο εμπορευματικό, βλ εμπορευματικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο εμπορικό, βλ εμπορικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο κυκλοφοριακά βλ κυκλοφοριακά κεφάλαιο
Κεφάλαιο μεταβλητό, βλ μεταβλητό κεφάλαιο
Κεφάλαιο μετοχικό, βλ μετοχικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο πάγιο, βλ πάγιο κεφάλαιο
Κεφάλαιο παραγωγικό, βλ παραγωγικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο σταθερό, βλ σταθερό κεφάλαιο
Κεφάλαιο τοκογλυφικό, βλ τοκογλυφικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο τραπεζικό, βλ τραπεζικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο χρηματικό, βλ χρηματικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο χρηματιστικό, βλ χρηματιστικό κεφάλαιο
Κλαρκ Τζων ΜπαΙητς
Κλήρινγκ
Κοινότητα
Κοινωνικά αναγκαία εργασία
Κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας
Κοινωνικά κονδύλια κατανάλωσης
Κοινωνική (εμπορική) αξία
περιεχόμενα
Κοινωνικο-οικονομικό σύστημα
Κοινωνικοποίηση της παραγωγής
Κοινωνικό προϊόν, βλ ακαθάριστο κοινωνικό προϊόν
Κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας 
Κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας 
Κολλεκτίβα παραγωγική, βλ παραγωγική κολλεκτίβα
Κολχόζ (συλλογικό νοικοκυριό)   
Κολχόζνικο εμπόριο
Κομμουνισμός
Κομμουνιστική εργασία 
Κομμουνιστικός τρόπος παραγωγής 
Κονσέρν 
Κονσόρτσιουμ 
Κορπορέισον 
Κόστος παραγωγής 
Κράτη-ραντιέρηδες
Κρατικά δάνεια
Κρατική καπιταλιστική ιδιοκτησία
Κρατική σοσιαλιστική ιδιοκτησία
Κρατικό εμπόριο στην ΕΣΣΔ
Κρατικομονοπωλιακά συμπλέγματα
Κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός
Κρατικός καπιταλισμός
Κρατικός προϋπολογισμός της ΕΣΣΔ
Κρατικός τομέας στην οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών
«Κράτος της γενικής ευημερίας», βλ θεωρία του *κράτους της γενικής
ευημερίας
Κρίση, βλ γενική κρίση του καπιταλισμού, οικονομική κρίση υπερπαραγωγής
και κρίση του νομισμστικού-οικονομικού συστήματος
του καπιταλισμού
Κρίση αγροτική, βλ αγροτική κρίση
Κρίση ενεργειακή, βλ ενεργειακή κρίση
Κρίση επισιτιστική, βλ επισιτιστική κρίση
Κρίση νομισματική, βλ νομισματική κρίση
Κρίση οικολογική, βλ οικολογική κρίση
Κρίση του αποικιακού συστήματος του ιμπεριαλισμού
Κρίση του νομισματικού-οικονομικού συστήματος του καπιταλισμού
Κυκλική κίνηση του κεφαλαίου
Κύκλος καπιταλιστικός, βλ καπιταλιστικός κύκλος
Κυκλοφορία
Κυκλοφορία εμπορευματική, βλ εμπορευματική κυκλοφορία
Κυκλοφορία του κεφαλοίου
Κυκλοφορία των παραγωγικών πόρων
περιεχόμενα
Κυκλοφοριακά κονδύλια
Κυκλοφοριακά κεφάλαιο
Λαϊκή οικονομία
«Λαϊκός καπιταλισμός», βλ θεωρία του #λαϊκού καπιταλισμού»
Λασσάλ Φερδινάνδος
Λειτουργίες του χρήματος
Λένιν Βλαδιμήρ ΙλΙτς
Λιανικές τιμές 
Λούξεμπουργκ Ρόζα
Μάλθους Τόμας Ρόμπερτ
Μαλθουσιανισμός
Μανουφακτούρα
Μαρξ ΚαρλΒ
Μέθοδος ισοζυγίων
Μέθοδος της πολιτικής οικονομίας
Μερκαντιλισμός
Μέσα εργασίας
Μέσα κυκλοφορίας
Μέσα παραγωγής
Μεσαία στρώματα
Μέσο ποσοστό κέρδουςΒ
Μεταβατική περίοδος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό
Μεταβλητό κεφάλαιο 
«Μεταμόρφωση του καπιταλισμού», βλ θεωρ/α της «μεταμόρφωσης
του καπιταλισμού»
Μεταρρυθμίσεις αγροτικές, βλ αγροτικές μεταρρυθμίσεις
Μεταρρύθμιση νομισματική, βλ νομισματική μεταρρύθμιση
Μετατροπή
Μ ετοχή 
Μετοχική εταιρία
Μετοχικό κεφάλαιο
Μη εργάσιμος χρόνος
Μη καπιταλιστικός δρόμος ανάιττυξης Β
Μη μονοπωλιακός τομέας
Μη παραγωγική σφαίρα
Μη παραγωγικοί πάγιοι πόροι
Μικροαστική πολιτική οικονομία
Μικτή οικονομία, βλ θεωρία της «μικτής οικονομίας»
Μιλλ Τζων Στιούαρτ
περιεχόμενα
Μισθός εργασίας, βλ ονομαστικός μισθός εργασίας και πραγματικός
μισθός εργασίας
Μισθός στον καπιταλισμό
Μισθός στο σοσιαλισμό
Μισθωτή εργασία
Μονάδα των τιμών
Μονοπώλια, βλ καπιταλιστικά μονοπώλια, υπερεθνικά μονοπώλια
και ασφαλιστικά μονοπώλια
Μονοπωλιακά υπερκέρδη
Μονοπωλιακή πρόσοδος
Μονοπωλιακή τιμή
«Μονοπωλιακός ανταγωνισμός», βλ θεωρία του «μονοπωλιακού
ανταγωνισμού»
Μονοπώλιο ατομικής ιδιοκτησίος στη Υ Π 
Μονοπώλιο εξωτερικού εμπορίου στην ΕΣΣΔ
Μονοπώλιο στη γη σαν αντικείμενο της οικονομίας
Μορφές της αξίας 
Μουρ Τόμας
Μπεμ-Μπάβερκ Ευγένιος 
Μπέρβι Βασίλι Βασίλιεβιτς 
Μπερστάιν Εδουάρδος 
Νέα διεθνής οικονομική τά ξη 
Νέα οικονομική πολιτική
Νεοαποικιοκρατία
Νεομαλθουσιανισμός
Νόμισμα 
Νομισματικές θεωρίες 
Νομισματική κρίση
Νομισματική μεταρρύθμιση
Νομισματικό σύστημα 
Νομισματικός έλεγχος 
Νόμος της αδιάκοπης αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας
Νόμος της ανισόμερης οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης των
καπιταλιστικών χω ρώ ν
Νόμος της αντιστοιχίας των παραγωγικών σχέσεων προς το χαρακτήρα
των παραγωγικών δυνάμεων 
Νόμος της αξίας 
Νόμος της διανομής ανάλογα με την εργοσία 
Νόμος της κατά προτεραιότητα ανάπτυξης της παραγωγής μέσων
παραγωγής   Θ
Νόμος της νομισματικής κυκλοφορίας 
 περιεχόμενα
Νόμος της προσφοράς και ζήτησης
Νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους
Νόμος της σοσιαλιστικής συσσώρευσης
Νόμος της σχεδιασμένης ανάπτυξης της σοσιαλιστικής οικονομίας
Νόμος της φθίνουσας γονιμότητας του εδάφους
Νόου-χάου
Ντάμπινγκ
Ντάνιελσον Νικολάι Φράντσεβιτς
Ξένη σύμβαση
Οικολογική κρ ίσ η
Οικονομετρία
Οικονομία
Οικονομία εθνική, βλ εθνική οικονομία
Οικονομία του αναπτυγμένου σοσιαλισμού
Οικονομικά κίνητρα στο σοσιαλισμό
Οικονομικά συμφέροντα
Οικονομικές κατηγορίες
Οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις σοσιαλιστικές και στις αναπτυγμένες
καπιταλιστικές χώρες
Οικονομική άμιλλα του σοσιαλισμού με τον καπιταλισμό
«Οικονομική άνοδος», βλ θεωρία της « οικονομικής ανόδου»
Οικονομική αποδοτικότητα
Οικονομική αποδοτικότητα σε σχέση με την εφαρμογή της νέας
τεχνικής 
Οικονομική διαίρεση του κόσμου
Οικονομική ιδιοσυντήρηση
Οικονομική κρίση υπερπαραγωγής
Οικονομική μεταρρύθμιση στην ΕΣΣΔ 
Οικονομική πολιτική 
Οικονομική πολιτική του ΚΚΣΕ 
Οικονομική στρατηγική του Κ Κ ΣΕ 
Οικονομική συμφωνία 
Οικονομική συνεργασία των σοσιαλιστικών και αναπτυσσόμενων
χωρών
Οικονομική ύφεση
Οικονομικό πείραμα 
Οικονομικό σύστημα   
«Οικονομικοί κύκλοι», βλ θεωρία των «οικονομικών κύκλων»
Οικονομικοί νόμοι
Οικονομικομαθηματικές μέθοδοι
Οικονομικός μηχανισμός της σοσιαλιστικής κοινωνίας
περιεχόμενα
Οικονομικός ρόλος του σοσιαλιστικού κράτους
Ολοκλήρωση καπιταλιστική, βλ καπιταλιστική ολοκλήρωση
Ολοκλήρωση σοσιαλιστική, βλ σοσιαλιστική οικονομική ολοκλήρωση
Ομάδα «Α» 
Ομάδα « Β » 
Ομολογία
Ονομαστικός μισθός εργασίας
Όουεν Ρόμπερτ
Οπορτουνισμός
Οργανική σύνθεση του κεφαλαίου
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
«Οργανωμένος καπιταλισμός», βλ θεωρία του t οργανωμένου καπιταλισμού
»
Οργάνωση της κοινωνικής εργασίας
«Οριακή παραγωγικότητα», βλ θεωρία της t οριακής παραγωγικότητας
»
«Οριακή χρησιμότητα», βλ θεωρία της « οριακής χρησιμότητας»
Ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στην πνευματική και τη χειρωνακτική
εργασία
Ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στην πόλη και το χωριό στο σοσιαλισμό
Ουτοπικός σοσιαλισμός
Πάγιο κεφάλαιο 
Πάγιοι πόροι
Παγκόσμια καπιταλιστική αγορά
Παγκόσμια σοσιαλιστική αγορά
Παγκόσμια σοσιαλιστική συνεργασία
Παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα οικονομίας
Παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα οικονομίας
Παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας
Πακέτο ελέγχου μετοχών
Παραγωγή
Παραγωγή άμεση κοινωνική, βλ άμεση κοινωνική παραγωγή
Παραγωγή απλή εμπορευματική, βλ απλή εμπορευματική παραγωγή
Παραγωγή εμπορευματική, βλ εμπορευματική παραγωγή
Παραγωγικές δυνάμεις
Παραγωγικές ενώσεις
Παραγωγικές σχέσεις
Παραγωγική και μη παραγωγική εργασία στο σοσιαλισμό
Παραγωγική κολλεκτίβα
 περιεχόμενα
Παραγωγική σφαίρα
Παραγωγικό κεφάλαιο
Παραγωγικοί πόροι
Παραγωγικότητα της εργασίας
Πατερναλισμός
Περιστροφή του κεφαλαίου
Περιφερειακή διαίρεση του κόσμου
Πετροδολάρια
Πέττυ ΟυΙλλιαμ
Πίστη καπιταλιστική, βλ καπιταλιστική πίστη
Πιστωτικό σύστημα
Πλεχάνωφ Γκεόργκι ΒαλεντΙνοβιτς
Πληθυσμός, βλ καπιταλιστικός νόμος του πληθυσμού, μαλθουσια-
νισμός και σοσιαλιστικός νόμος του πληθυσμού
Πληθωρισμός
«Πλήρης απασχόληση», βλ θεωρία της *πλήρους απασχολήσεως»
Πλούτος εθνικός, βλ εθνικός πλούτος
«Ποιότητα ζωής», βλ θεωρία της « ποιότητας ζωής»
Ποιότητα της εργασίας
Ποιότητα του προϊόντος
Πόλη και χωριό, βλ αντίθεση ανάμεσα στην πόλη και το χωριό
και ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στην πόλη και το χωριό
Πολιτική αντιπληθωριστική, βλ αντιπληθωριστική πολιτική
Πολιτική οικονομία
Πόροι κυκλοφοριακοΙ, βλ κυκλοφοριακά κονδύλια
Πόροι κυκλοφορίας
Πόροι πάγιοι, βλ πάγιοι πόροι
Πόροι παραγωγικοί, βλ παραγωγικοί πόροι
Πόροι των σοσιαλιστικών επιχειρήσεων
Ποσοστό κέρδους στον καπιταλισμό
Ποσοστό υπεραξίας Β
Πραγματικά έσοδα του πληθυσμού στο σοσιαλισμό
Πραγματικός μισθός εργασίας
Προϊόν αναγκαίο, βλ αναγκαίο προϊόν
Προϊόν εμπορικό, βλ εμπορικό προϊόν
Προϊόν πρόσθετο, βλ πρόσθετο προϊόν
Προϊόν ρευστοποιημένο, βλ ρευστοποιημένο προϊόν
Προϊόν τελικό κοινωνικό, βλ τελικό κοινωνικό προϊόν
Προλεταριάτο
Προοπτική σχεδιοποίηση
Πρόσθετη εργασία
Πρόσθετη υπεραξία
Πρόσθετο προϊόν
περιεχόμενα
Πρόσθετος χρόνος εργασίας
Πρόσοδος 
Πρόσοδος μονοπωλιακή, βλ μονοπωλιακή πρόσοδος
Προστασία του περιβάλλοντος
Προστατευτισμός 
«Προσωπική ένω σ η »
Προσωπική ιδιοκτησία
Προυτόν Πιέρ Ζοζέφ
Προϋπολογισμός 
Πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου
Πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα παραγωγής
Πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, βλ νόμος της πτωτικής τάσης
του ποσοστού κέρδους
Ραντιέρηδες
ΡαντΙσεφ Αλεξάντερ Νικολάγιεβιτς
Ρευστοποιημένο προϊόν
Ρεφορμισμός στην πολιτική οικονομία
Ρικάρντο Νταίηβιντ
«Ρυθμιζόμενος καπιταλισμός», βλ θεωρία του «σχεδιασμένου» ή
«ρυθμιζόμενου καπιταλισμού»
Σαι Ζαν Μ π ατΙστ -     
Σαι-Σιμόν, Κλωντ Ανρι ντε Ρουβρουά
ΣισμοντΙ Σιμόν ν τ ε
Σμιθ Ά ν τ α μ
Σοσιαλισμός
Σοσιολισμός ουτοπικός, βλ ουτοπικός σοσιαλισμός
«Σοσιαλισμός της ογοράς», βλ θεωρία του «σοσιαλισμού της αγοράς»
Σοσιαλιστική άμιλλα
Σοσιαλιστική διευρυμένη αναπαραγωγή
Σοσιαλιστική εθνικοποίηση
Σοσιαλιστική εκβιομηχάνιση
Σοσιαλιστική επιχείρηση
Σοσιαλιστική ιδιοκτησία
Σοσιαλιστική οικονομική ολοκλήρωση
Σοσιαλιστική πίστη
Σοσιαλιστική συνεταιριστική εργασία
Σοσιαλιστική συσσώρευση
Σοσιαλιστικό σύστημα λαϊκής οικονομίας
Σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της ογροτικής οικονομίας
Σοσιαλιστικός νόμος του πληθυσμού
περιεχόμενα
Σταθερό κεφάλαιο
«Σταθερότητα του μικρού αγροτικού νοικοκυριού», βλ θεωρία της
« σταθερότητας του μικρού αγροτικού νοικοκυριού»
Στασιμοπληθωρισμός
Στάσιμος υπερπληθυσμός 
Στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα
ΣτρατιωτικοποΙηση της οικονομίας των καπιταλιστικών χωρών 
Στρούβε Πιότρ Μπεργκάρντοβιτς
Συγκεκριμένη εργασία
Συγκεντροποίηση κεφαλαίου
Συγκέντρωση κεφαλαίου
Συγκέντρωση παραγωγής
Συγκεντρωτικά καθαρά έσοδα του κράτους 
«Σύγκλιση», βλ θεωρία της «σύγκλισης»
Συμβούλιο Οικονομικής Αλληλοβοήθειας
Συμμετοχή των εργαζομένων στη διεύθυνση της οικονομίας
Συνδικάτο
Συνδυασμένη βιομηχανική παραγωγή
Συνεταιριστική εργασία
Συνεταιριστική ιδιοκτησία
Συνεταιριστική οργάνωση των επιχειρήσεων στο σοσιαλισμό___
Συνεταιριστικό εμπόριο στην ΕΣΣΔ
Συνεταιριστικό σχέδιο του Λένιν
«Συνεταιριστικός σοσιαλισμός», βλ θεωρία του «συνεταιριστικού
σοσιαλισμού»
Σύνθεση του κεφαλαίου, βλ σξισκή σύνθεση του κεφαλαίου, οργανική
σύνθεση του κεφαλαίου και τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου
Σύνθετη εργασία
Συνολικό πρόγραμμα της επιστημονικοτεχνικής προόδου στην ΕΣΣΔ
Συντονισμός των λαϊκο-οικονομικών σχεδίων στις σοσιαλιστικές
χώρες
Συσσώρευση κεφαλαίου
Συσσώρευση κεφαλαίου πρωταρχική, βλ πρωταρχική συσσώρευση
κεφολαίου
Συσσώρευση σοσιαλιστική, βλ σοσιαλιστική συσσώρευση
Σύστημα μισθολόγησης στο σοσιαλισμό
«Σύστημα συμμετοχής»
Σχεδιασμένη ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονομίας
«Σχεδιασμένος καπιταλισμός, βλ θεωρία του «σχεδιασμένου» ή
«ρυθμιζόμενου καπιταλισμού»
Σχεδιοποίηση προοπτική, βλ προοπτική σχεδιοποίηση
Σχεδιοποίηση στα κολχόζ
περιεχόμενα
Σχεδιοποίηση της σοσιαλιστικής οικονομίας
Σχεδιοποίηση τρέχουσα, βλ τρέχουσα σχεδιοποίηση
Σχετική εξαθλίωση του προλεταριάτου
Σχετική υπεραξία
Σχετικός υπερπληθυσμός
Τα οικονομικά στο σοσιαλισμό
Τάξεις κοινωνικές
Τάξη αργοτική, βλ αγροτιά
Τάξη αστική, βλ αστική τάξη
Τάξη εργατική, βλ προλεταριάτο
Ταξική πάλη
Τελικό κοινωνικό προϊόν 
Τεχνική πρόοδος 
Τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου 
Τεχνικο-βιομηχανικό οικονομικό σχέδιο 
Τιμάριθμος στον καπιτολισμό
Τιμές λιανικές, βλ λιανικές τιμές
Τιμές χοντρικές, βλ χοντρικές τιμές
Τιμή 
Τιμή μονοπωλιακή, βλ μονοπωλιακή τιμή
Τιμή παραγωγής 
Τιμή συνολλάγμρτος
Τιμή της γ η ς
Τοκογλυφικό κεφάλαιο
Τοκομερίδιο
Τόκ ος
Τουγκάν-Μπαρανόφσκι
Τράπεζα
Τράπεζες στο σοσιαλισμό
Τραπεζικό κεφάλαιο
Τ ραπεζογραμμάτια
Τραστ 
Τρέχουσα σχεδιοποίηση
Τρέχων υπερπληθυσμός
Τρόπος ζωής
Τρόπος παραγωγής
Τρόπος παραγωγής δουλοκτητικός, βλ δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής
Τρόπος παραγωγής καπιταλιστικός, βλ καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής
Τρόπος παραγωγής κομμουνιστικός, βλ κομμουνιστικός τρόπος
παραγωγής
περιεχόμενα
Τρόπος παραγωγής πρωτόγονος, βλ πρωτόγονος κοινοτικός τρόπος
παραγωγής
Τρόπος παραγωγής φεουδαρχικός, βλ φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής
Τσερνισέφσκι Νικολάι ΓοβρΙλοβιτς
Τυποποίηση 
Υλικά και ηθικά κίνητρα της εργασίας στο σοσιαλισμό
Υλικοτεχνική βάση του κομμουνισμού
Υλικοτεχνική βάση του σοσιολισμού
Υλικοτεχνικός εφοδιασμός
Υπεραξία
Υπεραξία απόλυτη, βλ απόλυτη υπεραξία
Υπεραξία πρόσθετη, βλ πρόσθετη υπεραξία
Υπεραξία σχετική, βλ σχετική υπεραξία
Υπερεθνικά μονοπώλια
«Υπεριμπεριαλισμός», βλ θεωρία του «υπεριμπεριαλισμού»
Υπερκέρδη μονοπωλιακά, βλ μονοπωλιακά υπερκέρδη
Υπερπληθυσμός αγροτικός, βλ αγροτικός υπερπληθυσμός
Υπερπληθυσμός σχετικός, βλ σχετικός υπερπληθυσμός
Υπερπληθυσμός τρέχων, βλ τρέχων υπερπληθυσμός
Υποθήκη
Υποτίμηση
Ύφεση οικονομική, βλ οικονομική ύφεση
Φεουδαρχική γαιοπρόσοδος
Φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής
φετιχισμός το εμπορεύματος
φθίνουσα γονιμότητα του εδάφους, βλ νόμος της φθίνουσας γονιμότητας
του εδάφους
φ ό ρ ο ς 
φόρος έμμεσος, βλ ακτσίζ
φόρος κυκλοφορίας 
Φουριέ φρανσουά ΜαρΙ Σαρλ
Φυσική οικονομία
φυσική φ θορά
φυσικός πλούτος
φυσιοκράτες
Χάνσεν 'Αλβιν
Χαρακτήρας της εργασίας
περιεχόμενα
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία, βλ αντίθεση ανάμεσα στη
χειρωνακτική καί πνευματική εργασία και ουσιαστικές διαφορές
ανάμεσα ατην πνευματική και χειρωνακτική εργασία
Χέρτσεν Αλεξάντερ Ιβάνοβιτς
ΧΙλφερντινγκ Ροδόλφος
Χόμπσον Τζων Ά τκ ινσ ο ν 
Χοντρικές τιμ ές
Χρήμα
Χρηματικό κεφάλαιο
Χρηματιστήριο
Χρηματιστική ολιγαρχία
Χρηματιστικό κεφάλαιο
Χρόνια ανεργία
Χρόνια υποαπασχόληση των επιχειρήσεων
Χρόνος εργασίας αναγκαίος, βλ αναγκαίος χρόνος εργασίας
Χρόνος εργασίας ατομικός, βλ ατομικός χρόνος εργασίας
Χρόνος εργασίας κοινωνικά αναγκαίος, βλ κοινωνικά αναγκαίος
χρόνος εργασίας
Χρόνος εργασίας πρόσθετος, βλ πρόσθετος χρόνος εργασίας
Χρόνος κυκλοφορίας του κεφαλαίου
Χρόνος κυκλοφορίας των παραγωγικών πόρων 
Χρόνος παραγωγής
Χρόνος περιστροφής του κεφαλαίου
« Last Edit: 16 May, 2022, 01:20:05 by spiros »


 

Search Tools