οὐκ ἔστ' ἀλώπηξ ἡ μὲν εἴρων τῇ φύσει ἡ δ' αὐθέκαστος → foxes are not one of a treacherous nature and the other straightforward, the nature of foxes is not for one to be treacherous and the other straightforward

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 834405
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὐκ ἔστ’ ἀλώπηξ ἡ μὲν εἴρων τῇ φύσει ἡ δ’ αὐθέκαστος → the nature of a fox is not to be at times treacherous and at times straightforward


τί ποτε Προμηθεύς, ὃν λέγουσ’ ἡμᾶς πλάσαι καὶ τἄλλα πάντα ζῷα, τοῖς μὲν θηρίοις ἔδωχ’ ἑκάστῳ κατὰ γένος μίαν φύσιν; ἅπαντες οἱ λέοντές εἰσιν ἄλκιμοι, δειλοὶ πάλιν ἑξῆς πάντες εἰσὶν οἱ λαγῴ. οὐκ ἔστ’ ἀλώπηξ ἡ μὲν εἴρων τῇ φύσει ἡ δ’ αὐθέκαστος, ἀλλ’ ἐὰν τρισμυρίας ἀλώπεκάς τις συναγάγῃ, μίαν φύσιν ἁπαξαπασῶν ὄψεται τρόπον θ’ ἕνα. ἡμῶν δ’ ὅσα καὶ τὰ σώματ’ ἐστὶ τὸν ἀριθμὸν  καθ’ ἑνός, τοσούτους ἔστι καὶ τρόπους ἰδεῖν.


Perché mai Prometeo, che si narra abbia plasmato noi e tutti gli altri animali, alle bestie ha dato una natura sola per ogni specie? Tutti quanti i leoni sono valorosi, tutte codarde – una dietro l’altra – le lepri. Le volpi non sono l’una di natura infida e l’altra schietta: mettine insieme trentamila, e tutte mostreranno un’unica natura e un unico carattere. Fra noi uomini invece, quanti sono i corpi, tanti saranno gli atteggiamenti riconoscibili


(PDF) I trattati di Aristotele " sugli animali " : nascita di una disciplina, in M. Michela Sassi con E. Coda e G. Feola (a cura di), La zoologia di Aristotele e la sua ricezione dall’età ellenistica e romana alle culture medievali, Pisa University Press, Pisa 2017 | Maria Michela Sassi - Academia.edu

Quanto à natureza, a raposa não é às vezes “irônica” E às vezes franca; mas, se uma pessoa juntar trinta mil raposas, verá uma só natureza e um só caráter em todas elas...
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8143/tde-25052015-160519/publico/2014_MiltonLuizTorres_VCorr.pdf
« Last Edit: 20 May, 2022, 12:46:03 by spiros »


 

Search Tools