Αναζήτηση εκπαιδευόμενου μεταφραστή

alphabet

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 2
H εταιρεία ALPHABET Υπηρεσίες Μετάφρασης & Διερμηνείας Ε.Π.Ε. (www.alphabet-epe.gr) δραστηριοποιείται στο χώρο της Μετάφρασης και της Διερμηνείας από το 1996. Ειδικεύεται δε στη μετάφραση τεχνικών, οικονομικών και νομικών κειμένων από τα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά προς τα ελληνικά και αντιστρόφως.

Την εποχή αυτή, η Εταιρεία ξεκινά μια διαδικασία ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της, και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει να απασχολήσει έναν εκπαιδευόμενο μεταφραστή.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά/προσόντα:

- Να είναι άνδρας, ηλικίας έως 27 ετών.
- Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
- Να είναι κάτοικος Αθήνας.
- Να είναι σε θέση να απασχοληθεί, σε ημερήσια βάση, στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι.
- Να έχει ολοκληρώσει σπουδές στη Μετάφραση, ή να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική μεταφραστική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
- Να διαθέτει επαρκείς γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Windows, Office, Internet).
- Να έχει ασχοληθεί επαγγελματικά ή ημιεπαγγελματικά με τη Μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά (ή και αντιστρόφως). Υποψήφιοι χωρίς καθόλου εμπειρία ή με άλλες γλώσσες εργασίας δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.
- Να ενδιαφέρεται να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στη Μετάφραση.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα ενταχθεί σε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευσή του αυτή θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στενή παρακολούθηση και ενημέρωση για τον τρόπο εργασίας των μεταφραστικών ομάδων, αλλά και για την ευρύτερη λειτουργία της Εταιρείας, με στόχο, στο τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος να ενταχθεί πλήρως στο δυναμικό της ALPHABET.

Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει εξέταση βιογραφικού σημειώματος, προφορική συνέντευξη και, τέλος, δοκιμαστική μετάφραση μιας σειράς τεχνικών, οικονομικών και νομικών κειμένων στα γραφεία της Εταιρείας, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας με διαθέσιμους όλους τους απαραίτητους πόρους (λεξικά, υλικό αναφοράς, πρόσβαση στο Internet κ.λπ.).

Η περίοδος εκπαίδευσης θα διαρκέσει 4-6 εβδομάδες, και ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα απασχολείται περίπου 3-4 ώρες ημερησίως στα γραφεία της Εταιρείας.
Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει ένα αρχικό στάδιο γενικής ενημέρωσης, και στη συνέχεια στενή παρακολούθηση των εργασιών της Εταιρείας. Επίσης, ο εκπαιδευόμενος θα καταρτιστεί στη χρήση προγραμμάτων μεταφραστικής μνήμης και διαχείρισης ορολογίας που χρησιμοποιεί η Εταιρεία.
Στον εκπαιδευόμενο δεν θα ανατίθενται εργασίες της Εταιρείας και, για το λόγο αυτόν, η απασχόλησή του κατά την εκπαίδευση θα είναι άμισθη.
Στο τέλος της περιόδου εκπαίδευσης θα του υποβληθεί πλήρης πρόταση συνεργασίας, με σκοπό την πρόσληψή του και την κανονική ένταξή του στο προσωπικό της ALPHABET.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

training@alphabet-epe.gr.

Βιογραφικά σημειώματα, από τα οποία δεν προκύπτει σαφώς η ικανοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών/προσόντων, δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.

Moderator's note: Please avoid using Greeklish (it was used in the subject) and all caps in the user name. Read the site rules carefully. Thanks in advance!
« Last Edit: 30 Aug, 2005, 13:38:47 by spiros »


 

Search Tools