πωγωνοτροφία φιλόσοφoν οὐ ποιεῖ -> a long beard does not make the philosopher

spiros · 1 · 1011

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 816024
    • Gender:Male
  • point d’amour
πωγωνοτροφία φιλόσοφων οὐ ποιεῖ -> a long beard does not make the philosopher

οὔτε γὰρ φιλοσόφους πωγωνοτροφίαι, ὦ Κλέα, καὶ τριβωνοφορίαι ποιοῦσιν οὔτ' Ἰσιακοὺς αἱ λινοστολίαι καὶ ξυρήσεις· ἀλλ' Ἰσιακός ἐστιν ὡς ἀληθῶς ὁ τὰ δεικνύμενα καὶ δρώμενα περὶ τοὺς θεοὺς τούτους, ὅταν νόμῳ παραλάβῃ, λόγῳ ζητῶν καὶ   φιλοσοφῶν περὶ τῆς ἐν αὐτοῖς ἀληθείας.
Plutarchus Biogr., Phil., De Iside et Osiride (351c–384c) (0007: 089), “Plutarchi moralia, vol. 2.3”, Ed. Sieveking, W., Leipzig: Teubner, 1935, Repr. 1971., Stephanus page 352, section C, line 2

https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=119279.0

BARBA (πώγων, γένειον, ὑπήνη, Aristoph. Lysist. 1072), the beard. The fashions which have prevailed at different times, and in different countries, with respect to the beard, have been very various. The most refined modern nations regard the beard as an encumbrance, without beauty or meaning; but the ancients generally cultivated its growth and form with special attention; and that the Greeks were not behind-hand in this, any more than in other arts, is sufficiently shown by the statues of their philosophers. The phrase πωγωνοτροφεῖν, which is applied to letting the beard grow, implies a positive culture. Generally speaking, a thick beard, πώγων βαθύς, or δασύς, was considered as a mark of manliness. The Greek philosophers were distinguished by their long beards as a sort of badge, and hence the term which Persius (Sat. IV.1) applies to Socrates magister barbatus. The Homeric heroes were bearded men. So Agamemnon, Ajax, Menelaus, Ulysses (Il. XXII.74, XXIV.516, Od. XVI.176). According to Chrysippus, cited by Athenaeus (XIII p565), the Greeks wore the beard till the time of Alexander the Great, and he adds that the first man who was shaven was called ever after κόρσην, "shaven" (from κείρω). Plutarch (Thes. c.5) says that the reason for the shaving was that they might not be pulled by the beard in battle. The custom of shaving the beard continued among the Greeks till the time of Justinian, and during that period even the statues of the philosophers p197were without the beard. The philosophers, however, generally continued the old badge of their profession, and their ostentation in so doing gave rise to the saying that a long beard does not make the philosopher (πωγωνοτροφία φιλόσοφoν οὐ ποιεῖ), and a man, whose wisdom stopped with his beard, was called ἐκ πώγωνος σοφός (compare Gell. IX.2; Quint. XI.1).
« Last Edit: 28 Jan, 2011, 19:27:19 by billberg23 »


 

Search Tools