ὥσπερ λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος, ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν -> just as stones and bricks, woodwork and tiles, tumbled together in a heap are of no use at all (Xenophon, Memorabilia 3.1.7)

spiros · 1 · 6766

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815742
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὥσπερ λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν | ώσπερ λίθοι τε και πλίνθοι και ξύλα και κέραμος ατάκτως μεν ερριμένα ουδέν χρήσιμα εστίν -> just as stones and bricks, woodwork and tiles, tumbled together in a heap are of no use at all | as stones and bricks, wood and tiles, if thrown together in confusion, are of no use whatever
Ξενοφών, Απομνημονεύματα

https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=120539.0

Yet surely (replied Socrates) that is only an infinitisemal part of generalship. A general[9] must be ready in furnishing the material of war: in providing the commissariat for his troops; quick in devices, he must be full of practical resource; nothing must escape his eye or tax his endurance; he must be shrewd, and ready of wit, a combination at once of clemency and fierceness, of simplicity and of insidious craft; he must play the part of watchman, of robber; now prodigal as a spendthrift, and again close-fisted as a miser, the bounty of his munificence must be equalled by the narrowness of his greed; impregnable in defence, a very dare-devil in attack--these and many other qualities must he possess who is to make a good general and minister of war; they must come to him by gift of nature or through science. No doubt it is a grand thing also to be a tactician, since there is all the difference in the world between an army properly handled in the field and the same in disorder; just as stones and bricks, woodwork and tiles, tumbled together in a heap are of no use at all, but arrange them in a certain order--at bottom and atop materials which will not crumble or rot, such as stones and earthen tiles, and in the middle between the two put bricks and woodwork, with an eye to architectural principle, and finally you get a valuable possession--to wit, a dwelling-place.
http://www.classicreader.com/book/1792/18/

It is good, indeed, to be skilled in tactics; for a well-arranged army is very different from a disorderly one; as stones and bricks, wood and tiles, if thrown together in confusion, are of no use whatever; but when the stones and tiles, materials not likely to rot or decay, are placed at the bottom and the top, and the bricks and wood are arranged in the middle (as in building), a house, which is a valuable piece of property, is formed.

http://thriceholy.net/Texts/Memorabilia2.html

ατάκτως ερριμμένα είναι ελλιπές. Σημαίνει αταξία, ακαταστασία. Είναι μέρος της φράσης "λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι ατάκτως ερριμμένα" που προέρχεται από τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντος:

Xenophon Hist., Memorabilia, Book 3, chapter 1, section 7, line 4

καλὸν δὲ καὶ τὸ τακτικὸν εἶναι· πολὺ γὰρ διαφέρει στράτευμα τεταγμένον ἀτάκτου, ὥσπερ λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν, ἐπειδὰν δὲ ταχθῇ κάτω μὲν καὶ ἐπιπολῆς τὰ μήτε σηπόμενα μήτε τηκόμενα, οἵ τε λίθοι καὶ ὁ κέραμος, ἐν μέσῳ δὲ αἵ τε πλίνθοι καὶ τὰ ξύλα, ὥσπερ ἐν οἰκοδομίᾳ συντίθεται, τότε γίγνεται πολλοῦ ἄξιον κτῆμα, οἰκία.


Η φράση αυτή αποτελεί παράδειγμα του Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής στον κανόνα ότι: όταν είναι πολλά τα υποκείμενα του συνδετικού ρήματος και είναι "άψυχα" το επιθετικό κατηγορούμενο είναι στο ουδέτερο γένος του πληθυντικού αριθμού, σε όποιο γένος και αν ανήκουν τα υποκείμενα. Αυτός ο κανόνας ισχύει και στη σημερινή γλώσσα. Δύο σημερινά παραδείγματα του Συντακτικού του ΟΕΔΒ:
Οι τοίχοι, οι κάμαρες και τα τόξα είναι κίτρινα.
Η ντροπή και ο φόβος είναι έμφυτα.
« Last Edit: 07 Feb, 2011, 05:08:57 by billberg23 »


 

Search Tools