περιχάραξη

spaceoddity

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1206
  • Gender:Female
Στα μεταλλεία πάντα...

από το γκουγκλ οδηγήθηκα στις σελίδες μας, αλλά σε νήμα που αφορά τα τοπωνύμια της Μ. Ασίας... the ubiquitous translatumites :-)


F_idάνι

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3077
  • Gender:Female


fil

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 543
  • Gender:Female
 • I Love Backgammon!!!

elena petelos

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3185
  • Gender:Female
 • Qui ne dit mot consent.


  3. Οι μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες της εκμετάλλευσης, να βασίζονται σε ανάλογα με την περίπτωση επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία των ερευνητικών εργασιών.


  Να συνδυάζεται, ο ρυθμός παραγωγής με το ρυθμό προετοιμασίας (αποκάλυψη ή περιχάραξη) τμημάτων του κοιτάσματος ώστε να εξασφαλίζονται, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, απολήψιμα αποθέματα που επαρκούν, ανάλογα με το αντίστοιχο ύψος της παραγωγής, για ένα, το λιγότερο, επόμενο χρόνο.http://www.ypan.gr/docs/kmle.doc


Μέχρι να έρθει κάποιος πιο σχετικός, δες τα:

stripe, (Area) stripping, boundary stripping, strip mining, contour stripping (e.g. coal),
etc.

[edit] Strip mining
Strip mining is the practice of mining a seam of mineral by first removing a long strip of overlying soil and rock (the overburden). It is most commonly used to mine coal (especially lignite[citation needed] coal) or tar sand. Strip mining is only practical when the ore body to be excavated is relatively near the surface. This type of mining uses some of the largest machines on earth, including bucket-wheel excavators which can move as much as 12,000 cubic meters of earth per hour.

There are two forms of strip mining. The first, and more common one is area stripping, which is used on fairly flat terrain, to extract deposits over a large area. As each long strip is excavated, the overburden is placed in the excavation produced by the previous strip.

Contour stripping involves removing the overburden above the mineral seam near the outcrop in hilly terrain, where the mineral outcrop usually follows the contour of the land. Contour stripping is often followed by auger mining into the hillside, to remove more of the mineral. This method commonly leaves behind terraces in mountainsides.

Among others, strip mining is used to extract the oil-impregnated sand in the Athabasca Tar Sands in Alberta. It is also common in coal mining. Bucket excavators are widely used for this purpose, however, they are prone to damages and require many millions of dollars to repair.

Wiki

και

http://www.britannica.com/eb/topic-135206/contour-strip-mining

Γενικότερα, όμως, σε σημειώσεις κοιτασματολογίας, φαίνεται να αναφέρεται και στο αρχικό στάδιο της μελέτης (οριοθέτηση) κ.λπ.

http://www.geology.upatras.gr/shmeioseis/dep/o_p_y/grammatikopoulos/pdf/grammatikopoulos.pdf
banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Από τα παραπάνω καταλαβαίνω:
αποκάλυψη = area stripping
περιχάραξη = contour stripping


 

Search Tools