Αναζήτηση Μεταφραστών - Διερμηνέων

alphabet

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 2
Μεγάλος χρηματοοικονομικός όμιλος έχει αναθέσει στην ALPHABET Υπηρεσίες Μετάφρασης & Διερμηνείας Ε.Π.Ε. την προεπιλογή Μεταφραστών – Διερμηνέων για την υποστήριξη των αναγκών του.

Απαραίτητα προσόντα:
- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στη Μετάφραση ή και Διερμηνεία από την Αγγλική προς την Ελληνική και αντιστρόφως.
- Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
- Εξειδικευμένο πτυχίο στη Μετάφραση / Διερμηνεία με γλώσσες εργασίας την Αγγλική και την Ελληνική, ή και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αγγλική θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Εξοικείωση με την ορολογία νομικών και χρηματοοικονομικών αντικειμένων.
- Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
- Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, λογισμικού επεξεργασίας κειμένου και πλοήγησης στο Internet.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση τα προσόντα του/της υποψηφίου και προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν, το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2005, το βιογραφικό τους σημείωμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση translators@alphabet-epe.gr, ή με φαξ στον αριθμό 210-8020113, με την ένδειξη “ΕΠΜΕΤ” στο θέμα του μηνύματος. Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.


 

Search Tools