α σεβάλ -> straddle, straddling, with a leg on each side, sitting on the fence, made on two numbers

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 813909
    • Gender:Male
  • point d’amour
α σεβάλ -> straddle, straddling, with a leg on each side, sitting on the fence

à cheval
: with a leg on each side : astride
: in such a way as to be played or chanced simultaneously on two numbers or events (as in roulette)
Origin of À CHEVAL

French, literally, on horseback
First Known Use: 1832
http://www.merriam-webster.com/dictionary/a%2Bcheval

à cheval
made on two numbers: by placing a bet on two adjacent numbers, e.g. in roulette or cards
[< French, 'on horseback', used to mean 'with one foot on each side'. Because the risk is shared equally between two cards]
http://uk.encarta.msn.com/dictionary_1861811674/%C3%A0_cheval.html

 Loc. À cheval :
3. Le voyage sans fatigue, avec taxi, porteur, wagon-lit, le voyage en auto, en avion, à dos de chameau, à cheval, à pied, j'ai tout fait, tout aimé...
E. Triolet, Le Premier accroc coûte deux cents francs, 1945, p. 331.
− Au fig. Dans la dignité :
4. Le règne du malheureux jeune homme, de 1174 à 1185 − (...) − ne devait donc être finalement qu'une lente agonie, mais une agonie à cheval, face à l'ennemi, toute raidie dans le sentiment de la dignité royale du devoir chrétien et des responsabilités de la couronne, en ces heures tragiques où au drame du roi répondait le drame du royaume.
Grousset, L'Épopée des croisades, 1939, p. 210.
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/cheval

Both transactions of a 'straddle' may be executed for one commission provided that both are closed simultaneously (a 'straddle' arises where a purchase is made under one contract against a simultaneous sale under another contract for the same kind of grain for a different delivery month or for a different kind of grain for the same or a different delivery month).

Και οι δύο συμβάσεις, σε περίπτωση σύμβασης «α-σεβάλ», πρέπει να εκτελούνται έναντι ενιαίας προμήθειας, υπό τον όρο ότι τερματίζονται ταυτόχρονα (υπάρχει σύμβαση «α-σεβάλ», όταν μια αγορά γίνεται βάσει σύμβασης έναντι ταυτόχρονης πώλησης βάσει άλλης σύμβασης για το ίδιο είδος σπέρματος σιτηρών, αλλά για διαφορετικά μήνα παράδοσης ή για διαφορετικό είδος σπέρματος σιτηρών και για τον ίδιο ή διαφορετικό μήνα παράδοσης)
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,el&lang=&lng2=da,de,el,en,es,fr,it,nl,pt,&val=128885:cs&page=&hwords=null
« Last Edit: 23 Apr, 2011, 15:00:04 by spiros »


 

Search Tools