ἣ δὲ προς αὑτον λέγει· "Νῦν οὖν τί σοι ἐν νῷ ἐστὶ ποιεῖν;"

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
ἣ δὲ προς αὑτον λέγει· "Νῦν οὖν τί σοι ἐν νῷ ἐστὶ ποιεῖν;"

My translation: And she says to him "What is in your mind (to do)?"

Is this correct?

Does ποιεῖν here have a special meaning?


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6006
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Don't forget to translate Νῦν οὖν, "So now ..."  And you don't need to put "to do" in parentheses;  ποιεῖν has its normal meaning of "do" here.
 

Search Tools