φίλη, προσφιλὴς (Sophocles, Antigone 898f.)

cabolt · 3 · 1364

cabolt

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 5
Hello, I was reading Antigone and wondering if someone could help me out.  In line 898-9:

φίλη μὲν ἥξειν πατρί, προσφιλὴς δὲ σοί,
μῆτερ, φίλη δὲ σοί, κασίγνητον κάρα·

The word φίλη basically appears three times.  I know it means "female friend," but is there a better translation in this context? And what does προσφιλὴς mean?

Many thanks.
« Last Edit: 15 Apr, 2008, 03:26:16 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6025
  • Gender:Male
 • Words ail me.
The word φίλη here is simply the feminine form of the adjective φίλος, which means "dear," "beloved."  The word for "friend" is derived incidentally from this adjective.  The adjective προσφιλὴς also modifies Antigone herself, and means "welcomed," "pleasing."cabolt

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 5

 

Search Tools