ὃ δ' ἀποκρίνεται· "Οὐχ ᾗ ἐκέλευσεν Ἀστυάγης. οὐδ' εἰ παραφρονήσει τε καὶ μανεῖται κάκῑον ἢ νῦν μαίνεται, οὐκ ἔγωγε προσθήσομαι αὐτῷ τῇ γνώμῃ οὐδ' ἐς φόνην τοιοῦτον ὑπηρετήσω."

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
ὃ δ' ἀποκρίνεται· "Οὐχ ᾗ ἐκέλευσεν Ἀστυαγης. οὐδ' εἰ παραφρονήσει τε καὶ μανεῖται κάκῑον ἢ νῦν μαίνεται, οὐκ ἐγωγε προσθήσομαι αὐτῷ τῇ γνώμῃ οὐδ' ἐς φόνην τοιοῦτον ὑπηρετήσω."

My translation: And he answears "Surely Astuages was not making a command. Not even if he is beside himself and worse might rage, or is raging now, I will not give assent to his resolve nor will I serve to such a murder."

Is this correct?
How does "κάκῑον" work here?

Thank you
« Last Edit: 25 May, 2011, 17:40:09 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6027
  • Gender:Male
 • Words ail me.
1.  ᾗ :  Notice the iota subscript and rough breathing, which makes it the dative singular feminine of the relative pronoun ὅς, ἥ, ὅ, meaning "by which (way)" (understand ᾗ ὁδῷ).  Don't confuse it with ἦ , meaning "surely," which has no rough breathing and no subscript.  So translate "Not by the way which Astyages commanded."

2.  κάκιον is the neuter singular comparative of the adjective κακός, used as an adverb (which is normal for the neuter singular comparative of any adjective).  So  κάκῑον ἢ νῦν means "worse than now."
 

Search Tools