πολλῶν δ' ἕνεκα οὐ φονεύσω αὐτόν, καὶ ὅτι ἐμοὶ αὐτῷ συγγενής ἐστιν ὁ παῖς, καὶ ὅτι ὁ Ἀστυάγης μὲν γέρων τ' ἐστὶ καὶ ἄπαις

jmorsay

  • Jr. Member
  • **
    • Posts: 191
"πολλῶν δ' ἕνεκα οὐ φονεύσω αὐτόν, καὶ ὅτι ἐμοὶ αὐτῷ συγγενής ἐστιν ὁ παῖς, καὶ ὅτι ὁ Ἀστυάγης μὲν γέρων τ' ἐστὶ καὶ ἄπαις."

My translation: "I will not kill him for the sake of many, and because the child is akin to me, and because Astuages is both old and childless."

Is this correct?

Thank you  

« Last Edit: 29 Apr, 2011, 15:34:12 by spiros »

 

Search Tools