Walt Whitman -> Ουόλτ Ουίτμαν, Ουώλτ Ουίτμαν, Γουόλτ Γουίτμαν, Γουώλτ Γουίτμαν

crystal · 10 · 4001

Offline crystal

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9017
  • Gender:Female
  • krystallia.katsarou
  • crystaurelia
  • krystalliakatsarou
  • 107946586133656839791
  • crystaurelia
Walter "Walt" Whitman (May 31, 1819 – March 26, 1892) was an American poet, essayist and journalist. A humanist, he was a part of the transition between transcendentalism and realism, incorporating both views in his works. Whitman is among the most influential poets in the American canon, often called the father of free verse. His work was very controversial in its time, particularly his poetry collection Leaves of Grass, which was described as obscene for its overt sexuality.
Walt Whitman - WikipediaPoems published in translatum
Once I Pass'd Through A Populous City
I Sit and Look Out
Me Imperturbe
As I lay with Head in your Lap, Camerado
Song of Myself
Continuities


Index of world poetry


Offline crystal

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9017
  • Gender:Female
  • krystallia.katsarou
  • crystaurelia
  • krystalliakatsarou
  • 107946586133656839791
  • crystaurelia
I Sit and Look Out

I sit and look out upon all the sorrows of the world, and upon all oppression and shame;   
I hear secret convulsive sobs from young men, at anguish with themselves, remorseful after deeds done;   
I see, in low life, the mother misused by her children, dying, neglected, gaunt, desperate;   
I see the wife misused by her husband—I see the treacherous seducer of young women;   
I mark the ranklings of jealousy and unrequited love, attempted to be hid—I see these sights on the earth;           
I see the workings of battle, pestilence, tyranny—I see martyrs and prisoners;   
I observe a famine at sea—I observe the sailors casting lots who shall be kill’d, to preserve the lives of the rest;   
I observe the slights and degradations cast by arrogant persons upon laborers, the poor, and upon negroes, and the like;   
All these—All the meanness and agony without end, I sitting, look out upon,   
See, hear, and am silent.   


From the Leaves of GrassOffline crystal

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9017
  • Gender:Female
  • krystallia.katsarou
  • crystaurelia
  • krystalliakatsarou
  • 107946586133656839791
  • crystaurelia
Me Imperturbe

Me imperturbe, standing at ease in Nature,   
Master of all, or mistress of all—aplomb in the midst of irrational things,   
Imbued as they—passive, receptive, silent as they,   
Finding my occupation, poverty, notoriety, foibles, crimes, less important than I thought;   
Me private, or public, or menial, or solitary—all these subordinate, (I am eternally equal with the best—I am not subordinate;)           
Me toward the Mexican Sea, or in the Mannahatta, or the Tennessee, or far north, or inland,   
A river man, or a man of the woods, or of any farm-life in These States, or of the coast, or the lakes, or Kanada,   
Me, wherever my life is lived, O to be self-balanced for contingencies!   
O to confront night, storms, hunger, ridicule, accidents, rebuffs, as the trees and animals do.   


From the Leaves of Grass


Offline crystal

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9017
  • Gender:Female
  • krystallia.katsarou
  • crystaurelia
  • krystalliakatsarou
  • 107946586133656839791
  • crystaurelia
As I lay with Head in your Lap, Camerado

AS I lay with my head in your lap, Camerado,   
The confession I made I resume—what I said to you in the open air I resume:   
I know I am restless, and make others so;   
I know my words are weapons, full of danger, full of death;   
(Indeed I am myself the real soldier;           
It is not he, there, with his bayonet, and not the red-striped artilleryman;)   
For I confront peace, security, and all the settled laws, to unsettle them;   
I am more resolute because all have denied me, than I could ever have been had all accepted me;   
I heed not, and have never heeded, either experience, cautions, majorities, nor ridicule;   
And the threat of what is call’d hell is little or nothing to me;     
And the lure of what is call’d heaven is little or nothing to me;   
...Dear camerado! I confess I have urged you onward with me, and still urge you, without the least idea what is our destination,   
Or whether we shall be victorious, or utterly quell’d and defeated.


From the Leaves of GrassOffline crystal

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9017
  • Gender:Female
  • krystallia.katsarou
  • crystaurelia
  • krystalliakatsarou
  • 107946586133656839791
  • crystaurelia
Crossing Brooklyn Ferry

1

FLOOD-TIDE below me! I watch you face to face;   
Clouds of the west! sun there half an hour high! I see you also face to face.   
  
Crowds of men and women attired in the usual costumes! how curious you are to me!   
On the ferry-boats, the hundreds and hundreds that cross, returning home, are more curious to me than you suppose;   
And you that shall cross from shore to shore years hence, are more to me, and more in my meditations, than you might suppose.           
  
2

The impalpable sustenance of me from all things, at all hours of the day;   
The simple, compact, well-join’d scheme—myself disintegrated, every one disintegrated, yet part of the scheme:   
The similitudes of the past, and those of the future;   
The glories strung like beads on my smallest sights and hearings—on the walk in the street, and the passage over the river;   
The current rushing so swiftly, and swimming with me far away;     
The others that are to follow me, the ties between me and them;   
The certainty of others—the life, love, sight, hearing of others.   
  
Others will enter the gates of the ferry, and cross from shore to shore;   
Others will watch the run of the flood-tide;   
Others will see the shipping of Manhattan north and west, and the heights of Brooklyn to the south and east;     
Others will see the islands large and small;   
Fifty years hence, others will see them as they cross, the sun half an hour high;   
A hundred years hence, or ever so many hundred years hence, others will see them,   
Will enjoy the sunset, the pouring in of the flood-tide, the falling back to the sea of the ebb-tide.   
  
3

It avails not, neither time or place—distance avails not;     
I am with you, you men and women of a generation, or ever so many generations hence;   
I project myself—also I return—I am with you, and know how it is.   
  
Just as you feel when you look on the river and sky, so I felt;   
Just as any of you is one of a living crowd, I was one of a crowd;   
Just as you are refresh’d by the gladness of the river and the bright flow, I was refresh’d;     
Just as you stand and lean on the rail, yet hurry with the swift current, I stood, yet was hurried;   
Just as you look on the numberless masts of ships, and the thick-stem’d pipes of steamboats, I look’d.   
  
I too many and many a time cross’d the river, the sun half an hour high;   
I watched the Twelfth-month sea-gulls—I saw them high in the air, floating with motionless wings, oscillating their bodies,   
I saw how the glistening yellow lit up parts of their bodies, and left the rest in strong shadow,     
I saw the slow-wheeling circles, and the gradual edging toward the south.   
  
I too saw the reflection of the summer sky in the water,   
Had my eyes dazzled by the shimmering track of beams,   
Look’d at the fine centrifugal spokes of light around the shape of my head in the sun-lit water,   
Look’d on the haze on the hills southward and southwestward,   
Look’d on the vapor as it flew in fleeces tinged with violet,   
Look’d toward the lower bay to notice the arriving ships,   
Saw their approach, saw aboard those that were near me,   
Saw the white sails of schooners and sloops—saw the ships at anchor,   
The sailors at work in the rigging, or out astride the spars,     
The round masts, the swinging motion of the hulls, the slender serpentine pennants,   
The large and small steamers in motion, the pilots in their pilot-houses,   
The white wake left by the passage, the quick tremulous whirl of the wheels,   
The flags of all nations, the falling of them at sun-set,   
The scallop-edged waves in the twilight, the ladled cups, the frolicsome crests and glistening,     
The stretch afar growing dimmer and dimmer, the gray walls of the granite store-houses by the docks,   
On the river the shadowy group, the big steam-tug closely flank’d on each side by the barges—the hay-boat, the belated lighter,   
On the neighboring shore, the fires from the foundry chimneys burning high and glaringly into the night,   
Casting their flicker of black, contrasted with wild red and yellow light, over the tops of houses, and down into the clefts of streets.   
  
4

These, and all else, were to me the same as they are to you;     
I project myself a moment to tell you—also I return.   
  
I loved well those cities;   
I loved well the stately and rapid river;   
The men and women I saw were all near to me;   
Others the same—others who look back on me, because I look’d forward to them;     
(The time will come, though I stop here to-day and to-night.)   
  
5

What is it, then, between us?   
What is the count of the scores or hundreds of years between us?   
  
Whatever it is, it avails not—distance avails not, and place avails not.   
  
6

I too lived—Brooklyn, of ample hills, was mine;     
I too walk’d the streets of Manhattan Island, and bathed in the waters around it;   
I too felt the curious abrupt questionings stir within me,   
In the day, among crowds of people, sometimes they came upon me,   
In my walks home late at night, or as I lay in my bed, they came upon me.   
  
I too had been struck from the float forever held in solution;   
I too had receiv’d identity by my Body;   
That I was, I knew was of my body—and what I should be, I knew I should be of my body.   
  
7

It is not upon you alone the dark patches fall,   
The dark threw patches down upon me also;   
The best I had done seem’d to me blank and suspicious;     
My great thoughts, as I supposed them, were they not in reality meagre? would not people laugh at me?   
  
It is not you alone who know what it is to be evil;   
I am he who knew what it was to be evil;   
I too knitted the old knot of contrariety,   
Blabb’d, blush’d, resented, lied, stole, grudg’d,     
Had guile, anger, lust, hot wishes I dared not speak,   
Was wayward, vain, greedy, shallow, sly, cowardly, malignant;   
The wolf, the snake, the hog, not wanting in me,   
The cheating look, the frivolous word, the adulterous wish, not wanting,   
Refusals, hates, postponements, meanness, laziness, none of these wanting.   
  
8

But I was Manhattanese, friendly and proud!   
I was call’d by my nighest name by clear loud voices of young men as they saw me approaching or passing,   
Felt their arms on my neck as I stood, or the negligent leaning of their flesh against me as I sat,   
Saw many I loved in the street, or ferry-boat, or public assembly, yet never told them a word,   
Lived the same life with the rest, the same old laughing, gnawing, sleeping,   
Play’d the part that still looks back on the actor or actress,   
The same old role, the role that is what we make it, as great as we like,   
Or as small as we like, or both great and small.   
  
9

Closer yet I approach you;   
What thought you have of me, I had as much of you—I laid in my stores in advance;     
I consider’d long and seriously of you before you were born.   
  
Who was to know what should come home to me?   
Who knows but I am enjoying this?   
Who knows but I am as good as looking at you now, for all you cannot see me?   
  
It is not you alone, nor I alone;   
Not a few races, nor a few generations, nor a few centuries;   
It is that each came, or comes, or shall come, from its due emission,   
From the general centre of all, and forming a part of all:   
Everything indicates—the smallest does, and the largest does;   
A necessary film envelopes all, and envelopes the Soul for a proper time.   
  
10

Now I am curious what sight can ever be more stately and admirable to me than my mast-hemm’d Manhattan,   
My river and sun-set, and my scallop-edg’d waves of flood-tide,   
The sea-gulls oscillating their bodies, the hay-boat in the twilight, and the belated lighter;   
Curious what Gods can exceed these that clasp me by the hand, and with voices I love call me promptly and loudly by my nighest name as I approach;   
Curious what is more subtle than this which ties me to the woman or man that looks in my face,   
Which fuses me into you now, and pours my meaning into you.   
  
We understand, then, do we not?   
What I promis’d without mentioning it, have you not accepted?   
What the study could not teach—what the preaching could not accomplish, is accomplish’d, is it not?   
What the push of reading could not start, is started by me personally, is it not?   
  
11

Flow on, river! flow with the flood-tide, and ebb with the ebb-tide!   
Frolic on, crested and scallop-edg’d waves!   
Gorgeous clouds of the sun-set! drench with your splendor me, or the men and women generations after me;   
Cross from shore to shore, countless crowds of passengers!   
Stand up, tall masts of Mannahatta!—stand up, beautiful hills of Brooklyn!   
Throb, baffled and curious brain! throw out questions and answers!   
Suspend here and everywhere, eternal float of solution!   
Gaze, loving and thirsting eyes, in the house, or street, or public assembly!   
Sound out, voices of young men! loudly and musically call me by my nighest name!   
Live, old life! play the part that looks back on the actor or actress!   
Play the old role, the role that is great or small, according as one makes it!   
  
Consider, you who peruse me, whether I may not in unknown ways be looking upon you;   
Be firm, rail over the river, to support those who lean idly, yet haste with the hasting current;   
Fly on, sea-birds! fly sideways, or wheel in large circles high in the air;   
Receive the summer sky, you water! and faithfully hold it, till all downcast eyes have time to take it from you;   
Diverge, fine spokes of light, from the shape of my head, or any one’s head, in the sun-lit water;   
Come on, ships from the lower bay! pass up or down, white-sail’d schooners, sloops, lighters!   
Flaunt away, flags of all nations! be duly lower’d at sunset;   
Burn high your fires, foundry chimneys! cast black shadows at nightfall! cast red and yellow light over the tops of the houses;   
Appearances, now or henceforth, indicate what you are;   
You necessary film, continue to envelop the soul;   
About my body for me, and your body for you, be hung our divinest aromas;   
Thrive, cities! bring your freight, bring your shows, ample and sufficient rivers;   
Expand, being than which none else is perhaps more spiritual;   
Keep your places, objects than which none else is more lasting.   
  
12

We descend upon you and all things—we arrest you all;   
We realize the soul only by you, you faithful solids and fluids;   
Through you color, form, location, sublimity, ideality;   
Through you every proof, comparison, and all the suggestions and determinations of ourselves.   
  
You have waited, you always wait, you dumb, beautiful ministers! you novices!   
We receive you with free sense at last, and are insatiate henceforward;   
Not you any more shall be able to foil us, or withhold yourselves from us;   
We use you, and do not cast you aside—we plant you permanently within us;   
We fathom you not—we love you—there is perfection in you also;   
You furnish your parts toward eternity;   
Great or small, you furnish your parts toward the soul.


From the Leaves of Grass


Offline crystal

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9017
  • Gender:Female
  • krystallia.katsarou
  • crystaurelia
  • krystalliakatsarou
  • 107946586133656839791
  • crystaurelia
With Antecedents

1

WITH antecedents;   
With my fathers and mothers, and the accumulations of past ages;   
With all which, had it not been, I would not now be here, as I am:   
With Egypt, India, Phenicia, Greece and Rome;   
With the Kelt, the Scandinavian, the Alb, and the Saxon;           
With antique maritime ventures,—with laws, artizanship, wars and journeys;   
With the poet, the skald, the saga, the myth, and the oracle;   
With the sale of slaves—with enthusiasts—with the troubadour, the crusader, and the monk;   
With those old continents whence we have come to this new continent;   
With the fading kingdoms and kings over there;     
With the fading religions and priests;   
With the small shores we look back to from our own large and present shores;   
With countless years drawing themselves onward, and arrived at these years;   
You and Me arrived—America arrived, and making this year;   
This year! sending itself ahead countless years to come.     
  
2

O but it is not the years—it is I—it is You;   
We touch all laws, and tally all antecedents;   
We are the skald, the oracle, the monk, and the knight—we easily include them, and more;   
We stand amid time, beginningless and endless—we stand amid evil and good;   
All swings around us—there is as much darkness as light;     
The very sun swings itself and its system of planets around us;   
Its sun, and its again, all swing around us.   
As for me, (torn, stormy, even as I, amid these vehement days,)   
I have the idea of all, and am all, and believe in all;   
I believe materialism is true, and spiritualism is true—I reject no part.     
  
Have I forgotten any part?   
Come to me, whoever and whatever, till I give you recognition.   
  
I respect Assyria, China, Teutonia, and the Hebrews;   
I adopt each theory, myth, god, and demi-god;   
I see that the old accounts, bibles, genealogies, are true, without exception;     
I assert that all past days were what they should have been;   
And that they could no-how have been better than they were,   
And that to-day is what it should be—and that America is,   
And that to-day and America could no-how be better than they are.   
  
3

In the name of These States, and in your and my name, the Past,     
And in the name of These States, and in your and my name, the Present time.   
  
I know that the past was great, and the future will be great,   
And I know that both curiously conjoint in the present time,   
(For the sake of him I typify—for the common average man’s sake—your sake, if you are he;)   
And that where I am, or you are, this present day, there is the centre of all days, all races,     
And there is the meaning, to us, of all that has ever come of races and days, or ever will come.
   

From the Leaves of Grass


Offline crystal

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9017
  • Gender:Female
  • krystallia.katsarou
  • crystaurelia
  • krystalliakatsarou
  • 107946586133656839791
  • crystaurelia
Walt Whitman, Song of Myself

1
I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

I loafe and invite my soul,
I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.

My tongue, every atom of my blood, form’d from this soil, this air,
Born here of parents born here from parents the same, and their parents the same,
I, now thirty-seven years old in perfect health begin,
Hoping to cease not till death.

Creeds and schools in abeyance,
Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten,
I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard,
Nature without check with original energy.

2
Houses and rooms are full of perfumes, the shelves are crowded with perfumes,
I breathe the fragrance myself and know it and like it,
The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it.

The atmosphere is not a perfume, it has no taste of the distillation, it is odorless,
It is for my mouth forever, I am in love with it,
I will go to the bank by the wood and become undisguised and naked,
I am mad for it to be in contact with me.

The smoke of my own breath,
Echoes, ripples, buzz’d whispers, love-root, silk-thread, crotch and vine,
My respiration and inspiration, the beating of my heart, the passing of blood and air through my lungs,
The sniff of green leaves and dry leaves, and of the shore and dark-color’d sea-rocks, and of hay in the barn,
The sound of the belch’d words of my voice loos’d to the eddies of the wind,
A few light kisses, a few embraces, a reaching around of arms,
The play of shine and shade on the trees as the supple boughs wag,
The delight alone or in the rush of the streets, or along the fields and hill-sides,
The feeling of health, the full-noon trill, the song of me rising from bed and meeting the sun.

Have you reckon’d a thousand acres much? have you reckon’d the earth much?
Have you practis’d so long to learn to read?
Have you felt so proud to get at the meaning of poems?

Stop this day and night with me and you shall possess the origin of all poems,
You shall possess the good of the earth and sun, (there are millions of suns left,)
You shall no longer take things at second or third hand, nor look through the eyes of the dead, nor feed on the spectres in books,
You shall not look through my eyes either, nor take things from me,
You shall listen to all sides and filter them from your self.

3
I have heard what the talkers were talking, the talk of the beginning and the end,
But I do not talk of the beginning or the end.

There was never any more inception than there is now,
Nor any more youth or age than there is now,
And will never be any more perfection than there is now,
Nor any more heaven or hell than there is now.

Urge and urge and urge,
Always the procreant urge of the world.

Out of the dimness opposite equals advance, always substance and increase, always sex,
Always a knit of identity, always distinction, always a breed of life.

To elaborate is no avail, learn’d and unlearn’d feel that it is so.

Sure as the most certain sure, plumb in the uprights, well entretied, braced in the beams,
Stout as a horse, affectionate, haughty, electrical,
I and this mystery here we stand.

Clear and sweet is my soul, and clear and sweet is all that is not my soul.

Lack one lacks both, and the unseen is proved by the seen,
Till that becomes unseen and receives proof in its turn.

Showing the best and dividing it from the worst age vexes age,
Knowing the perfect fitness and equanimity of things, while they discuss I am silent, and go bathe and admire myself.

Welcome is every organ and attribute of me, and of any man hearty and clean,
Not an inch nor a particle of an inch is vile, and none shall be less familiar than the rest.

I am satisfied—I see, dance, laugh, sing;
As the hugging and loving bed-fellow sleeps at my side through the night, and withdraws at the peep of the day with stealthy tread,
Leaving me baskets cover’d with white towels swelling the house with their plenty,
Shall I postpone my acceptation and realization and scream at my eyes,
That they turn from gazing after and down the road,
And forthwith cipher and show me to a cent,
Exactly the value of one and exactly the value of two, and which is ahead?

4
Trippers and askers surround me,
People I meet, the effect upon me of my early life or the ward and city I live in, or the nation,
The latest dates, discoveries, inventions, societies, authors old and new,
My dinner, dress, associates, looks, compliments, dues,
The real or fancied indifference of some man or woman I love,
The sickness of one of my folks or of myself, or ill-doing or loss or lack of money, or depressions or exaltations,
Battles, the horrors of fratricidal war, the fever of doubtful news, the fitful events;
These come to me days and nights and go from me again,
But they are not the Me myself.

Apart from the pulling and hauling stands what I am,
Stands amused, complacent, compassionating, idle, unitary,
Looks down, is erect, or bends an arm on an impalpable certain rest,
Looking with side-curved head curious what will come next,
Both in and out of the game and watching and wondering at it.

Backward I see in my own days where I sweated through fog with linguists and contenders,
I have no mockings or arguments, I witness and wait.

5
I believe in you my soul, the other I am must not abase itself to you,
And you must not be abased to the other.

Loafe with me on the grass, loose the stop from your throat,
Not words, not music or rhyme I want, not custom or lecture, not even the best,
Only the lull I like, the hum of your valvèd voice.

I mind how once we lay such a transparent summer morning,
How you settled your head athwart my hips and gently turn’d over upon me,
And parted the shirt from my bosom-bone, and plunged your tongue to my bare-stript heart,
And reach’d till you felt my beard, and reach’d till you held my feet.

Swiftly arose and spread around me the peace and knowledge that pass all the argument of the earth,
And I know that the hand of God is the promise of my own,
And I know that the spirit of God is the brother of my own,
And that all the men ever born are also my brothers, and the women my sisters and lovers,
And that a kelson of the creation is love,
And limitless are leaves stiff or drooping in the fields,
And brown ants in the little wells beneath them,
And mossy scabs of the worm fence, heap’d stones, elder, mullein and poke-weed.

6
A child said What is the grass? fetching it to me with full hands;
How could I answer the child? I do not know what it is any more than he.

I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful green stuff woven.

Or I guess it is the handkerchief of the Lord,
A scented gift and remembrancer designedly dropt,
Bearing the owner’s name someway in the corners, that we may see and remark, and say Whose?

Or I guess the grass is itself a child, the produced babe of the vegetation.

Or I guess it is a uniform hieroglyphic,
And it means, Sprouting alike in broad zones and narrow zones,
Growing among black folks as among white,
Kanuck, Tuckahoe, Congressman, Cuff, I give them the same, I receive them the same.

And now it seems to me the beautiful uncut hair of graves.

Tenderly will I use you curling grass,
It may be you transpire from the breasts of young men,
It may be if I had known them I would have loved them,
It may be you are from old people, or from offspring taken soon out of their mothers’ laps,
And here you are the mothers’ laps.

This grass is very dark to be from the white heads of old mothers,
Darker than the colorless beards of old men,
Dark to come from under the faint red roofs of mouths.

O I perceive after all so many uttering tongues,
And I perceive they do not come from the roofs of mouths for nothing.

I wish I could translate the hints about the dead young men and women,
And the hints about old men and mothers, and the offspring taken soon out of their laps.

What do you think has become of the young and old men?
And what do you think has become of the women and children?

They are alive and well somewhere,
The smallest sprout shows there is really no death,
And if ever there was it led forward life, and does not wait at the end to arrest it,
And ceas’d the moment life appear’d.

All goes onward and outward, nothing collapses,
And to die is different from what any one supposed, and luckier.

7
Has any one supposed it lucky to be born?
I hasten to inform him or her it is just as lucky to die, and I know it.

I pass death with the dying and birth with the new-wash’d babe, and am not contain’d between my hat and boots,
And peruse manifold objects, no two alike and every one good,
The earth good and the stars good, and their adjuncts all good.

I am not an earth nor an adjunct of an earth,
I am the mate and companion of people, all just as immortal and fathomless as myself,
(They do not know how immortal, but I know.)

Every kind for itself and its own, for me mine male and female,
For me those that have been boys and that love women,
For me the man that is proud and feels how it stings to be slighted,
For me the sweet-heart and the old maid, for me mothers and the mothers of mothers,
For me lips that have smiled, eyes that have shed tears,
For me children and the begetters of children.

Undrape! you are not guilty to me, nor stale nor discarded,
I see through the broadcloth and gingham whether or no,
And am around, tenacious, acquisitive, tireless, and cannot be shaken away.

8
The little one sleeps in its cradle,
I lift the gauze and look a long time, and silently brush away flies with my hand.

The youngster and the red-faced girl turn aside up the bushy hill,
I peeringly view them from the top.

The suicide sprawls on the bloody floor of the bedroom,
I witness the corpse with its dabbled hair, I note where the pistol has fallen.

The blab of the pave, tires of carts, sluff of boot-soles, talk of the promenaders,
The heavy omnibus, the driver with his interrogating thumb, the clank of the shod horses on the granite floor,
The snow-sleighs, clinking, shouted jokes, pelts of snow-balls,
The hurrahs for popular favorites, the fury of rous’d mobs,
The flap of the curtain’d litter, a sick man inside borne to the hospital,
The meeting of enemies, the sudden oath, the blows and fall,
The excited crowd, the policeman with his star quickly working his passage to the centre of the crowd,
The impassive stones that receive and return so many echoes,
What groans of over-fed or half-starv’d who fall sunstruck or in fits,
What exclamations of women taken suddenly who hurry home and give birth to babes,
What living and buried speech is always vibrating here, what howls restrain’d by decorum,
Arrests of criminals, slights, adulterous offers made, acceptances, rejections with convex lips,
I mind them or the show or resonance of them—I come and I depart.

9
The big doors of the country barn stand open and ready,
The dried grass of the harvest-time loads the slow-drawn wagon,
The clear light plays on the brown gray and green intertinged,
The armfuls are pack’d to the sagging mow.

I am there, I help, I came stretch’d atop of the load,
I felt its soft jolts, one leg reclined on the other,
I jump from the cross-beams and seize the clover and timothy,
And roll head over heels and tangle my hair full of wisps.

10
Alone far in the wilds and mountains I hunt,
Wandering amazed at my own lightness and glee,
In the late afternoon choosing a safe spot to pass the night,
Kindling a fire and broiling the fresh-kill’d game,
Falling asleep on the gather’d leaves with my dog and gun by my side.

The Yankee clipper is under her sky-sails, she cuts the sparkle and scud,

My eyes settle the land, I bend at her prow or shout joyously from the deck.

The boatmen and clam-diggers arose early and stopt for me,
I tuck’d my trowser-ends in my boots and went and had a good time;
You should have been with us that day round the chowder-kettle.

I saw the marriage of the trapper in the open air in the far west, the bride was a red girl,
Her father and his friends sat near cross-legged and dumbly smoking, they had moccasins to their feet and large thick blankets hanging from their shoulders,
On a bank lounged the trapper, he was drest mostly in skins, his luxuriant beard and curls protected his neck, he held his bride by the hand,
She had long eyelashes, her head was bare, her coarse straight locks descended upon her voluptuous limbs and reach’d to her feet.

The runaway slave came to my house and stopt outside,
I heard his motions crackling the twigs of the woodpile,
Through the swung half-door of the kitchen I saw him limpsy and weak,
And went where he sat on a log and led him in and assured him,
And brought water and fill’d a tub for his sweated body and bruis’d feet,
And gave him a room that enter’d from my own, and gave him some coarse clean clothes,
And remember perfectly well his revolving eyes and his awkwardness,
And remember putting plasters on the galls of his neck and ankles;
He staid with me a week before he was recuperated and pass’d north,
I had him sit next me at table, my fire-lock lean’d in the corner.

11
Twenty-eight young men bathe by the shore,
Twenty-eight young men and all so friendly;
Twenty-eight years of womanly life and all so lonesome.

She owns the fine house by the rise of the bank,
She hides handsome and richly drest aft the blinds of the window.

Which of the young men does she like the best?
Ah the homeliest of them is beautiful to her.

Where are you off to, lady? for I see you,
You splash in the water there, yet stay stock still in your room.

Dancing and laughing along the beach came the twenty-ninth bather,
The rest did not see her, but she saw them and loved them.

The beards of the young men glisten’d with wet, it ran from their long hair,
Little streams pass’d all over their bodies.

An unseen hand also pass’d over their bodies,
It descended tremblingly from their temples and ribs.

The young men float on their backs, their white bellies bulge to the sun, they do not ask who seizes fast to them,
They do not know who puffs and declines with pendant and bending arch,
They do not think whom they souse with spray.

12
The butcher-boy puts off his killing-clothes, or sharpens his knife at the stall in the market,
I loiter enjoying his repartee and his shuffle and break-down.

Blacksmiths with grimed and hairy chests environ the anvil,
Each has his main-sledge, they are all out, there is a great heat in the fire.

From the cinder-strew’d threshold I follow their movements,
The lithe sheer of their waists plays even with their massive arms,
Overhand the hammers swing, overhand so slow, overhand so sure,
They do not hasten, each man hits in his place.

13
The negro holds firmly the reins of his four horses, the block swags underneath on its tied-over chain,
The negro that drives the long dray of the stone-yard, steady and tall he stands pois’d on one leg on the string-piece,
His blue shirt exposes his ample neck and breast and loosens over his hip-band,
His glance is calm and commanding, he tosses the slouch of his hat away from his forehead,
The sun falls on his crispy hair and mustache, falls on the black of his polish’d and perfect limbs.

I behold the picturesque giant and love him, and I do not stop there,
I go with the team also.

In me the caresser of life wherever moving, backward as well as forward sluing,
To niches aside and junior bending, not a person or object missing,
Absorbing all to myself and for this song.

Oxen that rattle the yoke and chain or halt in the leafy shade, what is that you express in your eyes?
It seems to me more than all the print I have read in my life.

My tread scares the wood-drake and wood-duck on my distant and day-long ramble,
They rise together, they slowly circle around.

I believe in those wing’d purposes,
And acknowledge red, yellow, white, playing within me,
And consider green and violet and the tufted crown intentional,
And do not call the tortoise unworthy because she is not something else,
And the jay in the woods never studied the gamut, yet trills pretty well to me,
And the look of the bay mare shames silliness out of me.

14
The wild gander leads his flock through the cool night,
Ya-honk he says, and sounds it down to me like an invitation,
The pert may suppose it meaningless, but I listening close,
Find its purpose and place up there toward the wintry sky.

The sharp-hoof’d moose of the north, the cat on the house-sill, the chickadee, the prairie-dog,
The litter of the grunting sow as they tug at her teats,
The brood of the turkey-hen and she with her half-spread wings,
I see in them and myself the same old law.

The press of my foot to the earth springs a hundred affections,
They scorn the best I can do to relate them.

I am enamour’d of growing out-doors,
Of men that live among cattle or taste of the ocean or woods,
Of the builders and steerers of ships and the wielders of axes and mauls, and the drivers of horses,
I can eat and sleep with them week in and week out.

What is commonest, cheapest, nearest, easiest, is Me,
Me going in for my chances, spending for vast returns,
Adorning myself to bestow myself on the first that will take me,
Not asking the sky to come down to my good will,
Scattering it freely forever.

15
The pure contralto sings in the organ loft,
The carpenter dresses his plank, the tongue of his foreplane whistles its wild ascending lisp,
The married and unmarried children ride home to their Thanksgiving dinner,
The pilot seizes the king-pin, he heaves down with a strong arm,
The mate stands braced in the whale-boat, lance and harpoon are ready,

The duck-shooter walks by silent and cautious stretches,
The deacons are ordain’d with cross’d hands at the altar,
The spinning-girl retreats and advances to the hum of the big wheel,
The farmer stops by the bars as he walks on a First-day loafe and looks at the oats and rye,
The lunatic is carried at last to the asylum a confirm’d case,
(He will never sleep any more as he did in the cot in his mother’s bed-room;)
The jour printer with gray head and gaunt jaws works at his case,
He turns his quid of tobacco while his eyes blurr with the manuscript;
The malform’d limbs are tied to the surgeon’s table,
What is removed drops horribly in a pail;
The quadroon girl is sold at the auction-stand, the drunkard nods by the bar-room stove,
The machinist rolls up his sleeves, the policeman travels his beat, the gate-keeper marks who pass,
The young fellow drives the express-wagon, (I love him, though I do not know him;)
The half-breed straps on his light boots to compete in the race,
The western turkey-shooting draws old and young, some lean on their rifles, some sit on logs,
Out from the crowd steps the marksman, takes his position, levels his piece;
The groups of newly-come immigrants cover the wharf or levee,
As the woolly-pates hoe in the sugar-field, the overseer views them from his saddle,
The bugle calls in the ball-room, the gentlemen run for their partners, the dancers bow to each other,
The youth lies awake in the cedar-roof’d garret and harks to the musical rain,
The Wolverine sets traps on the creek that helps fill the Huron,
The squaw wrapt in her yellow-hemm’d cloth is offering moccasins and bead-bags for sale,
The connoisseur peers along the exhibition-gallery with half-shut eyes bent sideways,
As the deck-hands make fast the steamboat the plank is thrown for the shore-going passengers,
The young sister holds out the skein while the elder sister winds it off in a ball, and stops now and then for the knots,
The one-year wife is recovering and happy having a week ago borne her first child,
The clean-hair’d Yankee girl works with her sewing-machine or in the factory or mill,
The paving-man leans on his two-handed rammer, the reporter’s lead flies swiftly over the note-book, the sign-painter is lettering with blue and gold,
The canal boy trots on the tow-path, the book-keeper counts at his desk, the shoemaker waxes his thread,
The conductor beats time for the band and all the performers follow him,
The child is baptized, the convert is making his first professions,
The regatta is spread on the bay, the race is begun, (how the white sails sparkle!)
The drover watching his drove sings out to them that would stray,
The pedler sweats with his pack on his back, (the purchaser higgling about the odd cent;)
The bride unrumples her white dress, the minute-hand of the clock moves slowly,
The opium-eater reclines with rigid head and just-open’d lips,
The prostitute draggles her shawl, her bonnet bobs on her tipsy and pimpled neck,
The crowd laugh at her blackguard oaths, the men jeer and wink to each other,
(Miserable! I do not laugh at your oaths nor jeer you;)
The President holding a cabinet council is surrounded by the great Secretaries,
On the piazza walk three matrons stately and friendly with twined arms,
The crew of the fish-smack pack repeated layers of halibut in the hold,
The Missourian crosses the plains toting his wares and his cattle,
As the fare-collector goes through the train he gives notice by the jingling of loose change,
The floor-men are laying the floor, the tinners are tinning the roof, the masons are calling for mortar,
In single file each shouldering his hod pass onward the laborers;
Seasons pursuing each other the indescribable crowd is gather’d, it is the fourth of Seventh-month, (what salutes of cannon and small arms!)
Seasons pursuing each other the plougher ploughs, the mower mows, and the winter-grain falls in the ground;
Off on the lakes the pike-fisher watches and waits by the hole in the frozen surface,
The stumps stand thick round the clearing, the squatter strikes deep with his axe,
Flatboatmen make fast towards dusk near the cotton-wood or pecan-trees,
Coon-seekers go through the regions of the Red river or through those drain’d by the Tennessee, or through those of the Arkansas,
Torches shine in the dark that hangs on the Chattahooche or Altamahaw,

Patriarchs sit at supper with sons and grandsons and great-grandsons around them,
In walls of adobie, in canvas tents, rest hunters and trappers after their day’s sport,
The city sleeps and the country sleeps,
The living sleep for their time, the dead sleep for their time,
The old husband sleeps by his wife and the young husband sleeps by his wife;
And these tend inward to me, and I tend outward to them,
And such as it is to be of these more or less I am,
And of these one and all I weave the song of myself.

16
I am of old and young, of the foolish as much as the wise,
Regardless of others, ever regardful of others,
Maternal as well as paternal, a child as well as a man,
Stuff’d with the stuff that is coarse and stuff’d with the stuff that is fine,
One of the Nation of many nations, the smallest the same and the largest the same,
A Southerner soon as a Northerner, a planter nonchalant and hospitable down by the Oconee I live,
A Yankee bound my own way ready for trade, my joints the limberest joints on earth and the sternest joints on earth,
A Kentuckian walking the vale of the Elkhorn in my deer-skin leggings, a Louisianian or Georgian,
A boatman over lakes or bays or along coasts, a Hoosier, Badger, Buckeye;
At home on Kanadian snow-shoes or up in the bush, or with fishermen off Newfoundland,
At home in the fleet of ice-boats, sailing with the rest and tacking,
At home on the hills of Vermont or in the woods of Maine, or the Texan ranch,
Comrade of Californians, comrade of free North-Westerners, (loving their big proportions,)
Comrade of raftsmen and coalmen, comrade of all who shake hands and welcome to drink and meat,
A learner with the simplest, a teacher of the thoughtfullest,
A novice beginning yet experient of myriads of seasons,
Of every hue and caste am I, of every rank and religion,
A farmer, mechanic, artist, gentleman, sailor, quaker,
Prisoner, fancy-man, rowdy, lawyer, physician, priest.

I resist any thing better than my own diversity,
Breathe the air but leave plenty after me,
And am not stuck up, and am in my place.

(The moth and the fish-eggs are in their place,
The bright suns I see and the dark suns I cannot see are in their place,
The palpable is in its place and the impalpable is in its place.)

17
These are really the thoughts of all men in all ages and lands, they are not original with me,
If they are not yours as much as mine they are nothing, or next to nothing,
If they are not the riddle and the untying of the riddle they are nothing,
If they are not just as close as they are distant they are nothing.

This is the grass that grows wherever the land is and the water is,
This the common air that bathes the globe.

18
With music strong I come, with my cornets and my drums,
I play not marches for accepted victors only, I play marches for conquer’d and slain persons.

Have you heard that it was good to gain the day?
I also say it is good to fall, battles are lost in the same spirit in which they are won.

I beat and pound for the dead,
I blow through my embouchures my loudest and gayest for them.

Vivas to those who have fail’d!
And to those whose war-vessels sank in the sea!
And to those themselves who sank in the sea!
And to all generals that lost engagements, and all overcome heroes!
And the numberless unknown heroes equal to the greatest heroes known!

19
This is the meal equally set, this the meat for natural hunger,
It is for the wicked just the same as the righteous, I make appointments with all,
I will not have a single person slighted or left away,
The kept-woman, sponger, thief, are hereby invited,
The heavy-lipp’d slave is invited, the venerealee is invited;
There shall be no difference between them and the rest.

This is the press of a bashful hand, this the float and odor of hair,
This the touch of my lips to yours, this the murmur of yearning,
This the far-off depth and height reflecting my own face,
This the thoughtful merge of myself, and the outlet again.

Do you guess I have some intricate purpose?
Well I have, for the Fourth-month showers have, and the mica on the side of a rock has.

Do you take it I would astonish?
Does the daylight astonish? does the early redstart twittering through the woods?
Do I astonish more than they?

This hour I tell things in confidence,
I might not tell everybody, but I will tell you.

20
Who goes there? hankering, gross, mystical, nude;
How is it I extract strength from the beef I eat?

What is a man anyhow? what am I? what are you?

All I mark as my own you shall offset it with your own,
Else it were time lost listening to me.

I do not snivel that snivel the world over,
That months are vacuums and the ground but wallow and filth.

Whimpering and truckling fold with powders for invalids, conformity goes to the fourth-remov’d,
I wear my hat as I please indoors or out.

Why should I pray? why should I venerate and be ceremonious?

Having pried through the strata, analyzed to a hair, counsel’d with doctors and calculated close,
I find no sweeter fat than sticks to my own bones.

In all people I see myself, none more and not one a barley-corn less,
And the good or bad I say of myself I say of them.

I know I am solid and sound,
To me the converging objects of the universe perpetually flow,
All are written to me, and I must get what the writing means.

I know I am deathless,
I know this orbit of mine cannot be swept by a carpenter’s compass,
I know I shall not pass like a child’s carlacue cut with a burnt stick at night.

I know I am august,
I do not trouble my spirit to vindicate itself or be understood,
I see that the elementary laws never apologize,
(I reckon I behave no prouder than the level I plant my house by, after all.)

I exist as I am, that is enough,
If no other in the world be aware I sit content,
And if each and all be aware I sit content.

One world is aware and by far the largest to me, and that is myself,
And whether I come to my own to-day or in ten thousand or ten million years,
I can cheerfully take it now, or with equal cheerfulness I can wait.

My foothold is tenon’d and mortis’d in granite,
I laugh at what you call dissolution,
And I know the amplitude of time.

21
I am the poet of the Body and I am the poet of the Soul,
The pleasures of heaven are with me and the pains of hell are with me,
The first I graft and increase upon myself, the latter I translate into a new tongue.

I am the poet of the woman the same as the man,
And I say it is as great to be a woman as to be a man,
And I say there is nothing greater than the mother of men.

I chant the chant of dilation or pride,
We have had ducking and deprecating about enough,
I show that size is only development.

Have you outstript the rest? are you the President?
It is a trifle, they will more than arrive there every one, and still pass on.

I am he that walks with the tender and growing night,
I call to the earth and sea half-held by the night.

Press close bare-bosom’d night—press close magnetic nourishing night!
Night of south winds—night of the large few stars!
Still nodding night—mad naked summer night.

Smile O voluptuous cool-breath’d earth!
Earth of the slumbering and liquid trees!
Earth of departed sunset—earth of the mountains misty-topt!
Earth of the vitreous pour of the full moon just tinged with blue!
Earth of shine and dark mottling the tide of the river!
Earth of the limpid gray of clouds brighter and clearer for my sake!
Far-swooping elbow’d earth—rich apple-blossom’d earth!
Smile, for your lover comes.

Prodigal, you have given me love—therefore I to you give love!
O unspeakable passionate love.

22
You sea! I resign myself to you also—I guess what you mean,
I behold from the beach your crooked inviting fingers,
I believe you refuse to go back without feeling of me,
We must have a turn together, I undress, hurry me out of sight of the land,
Cushion me soft, rock me in billowy drowse,
Dash me with amorous wet, I can repay you.

Sea of stretch’d ground-swells,
Sea breathing broad and convulsive breaths,
Sea of the brine of life and of unshovell’d yet always-ready graves,
Howler and scooper of storms, capricious and dainty sea,
I am integral with you, I too am of one phase and of all phases.

Partaker of influx and efflux I, extoller of hate and conciliation,
Extoller of amies and those that sleep in each others’ arms.

I am he attesting sympathy,
(Shall I make my list of things in the house and skip the house that supports them?)

I am not the poet of goodness only, I do not decline to be the poet of wickedness also.

What blurt is this about virtue and about vice?
Evil propels me and reform of evil propels me, I stand indifferent,
My gait is no fault-finder’s or rejecter’s gait,
I moisten the roots of all that has grown.

Did you fear some scrofula out of the unflagging pregnancy?
Did you guess the celestial laws are yet to be work’d over and rectified?

I find one side a balance and the antipodal side a balance,
Soft doctrine as steady help as stable doctrine,
Thoughts and deeds of the present our rouse and early start.

This minute that comes to me over the past decillions,
There is no better than it and now.

What behaved well in the past or behaves well to-day is not such a wonder,
The wonder is always and always how there can be a mean man or an infidel.

23
Endless unfolding of words of ages!
And mine a word of the modern, the word En-Masse.

A word of the faith that never balks,
Here or henceforward it is all the same to me, I accept Time absolutely.

It alone is without flaw, it alone rounds and completes all,
That mystic baffling wonder alone completes all.

I accept Reality and dare not question it,
Materialism first and last imbuing.

Hurrah for positive science! long live exact demonstration!
Fetch stonecrop mixt with cedar and branches of lilac,
This is the lexicographer, this the chemist, this made a grammar of the old cartouches,
These mariners put the ship through dangerous unknown seas.
This is the geologist, this works with the scalpel, and this is a mathematician.

Gentlemen, to you the first honors always!
Your facts are useful, and yet they are not my dwelling,
I but enter by them to an area of my dwelling.

Less the reminders of properties told my words,
And more the reminders they of life untold, and of freedom and extrication,
And make short account of neuters and geldings, and favor men and women fully equipt,
And beat the gong of revolt, and stop with fugitives and them that plot and conspire.

24
Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan the son,
Turbulent, fleshy, sensual, eating, drinking and breeding,
No sentimentalist, no stander above men and women or apart from them,
No more modest than immodest.

Unscrew the locks from the doors!
Unscrew the doors themselves from their jambs!

Whoever degrades another degrades me,
And whatever is done or said returns at last to me.

Through me the afflatus surging and surging, through me the current and index.

I speak the pass-word primeval, I give the sign of democracy,
By God! I will accept nothing which all cannot have their counterpart of on the same terms.

Through me many long dumb voices,
Voices of the interminable generations of prisoners and slaves,
Voices of the diseas’d and despairing and of thieves and dwarfs,
Voices of cycles of preparation and accretion,
And of the threads that connect the stars, and of wombs and of the father-stuff,
And of the rights of them the others are down upon,
Of the deform’d, trivial, flat, foolish, despised,
Fog in the air, beetles rolling balls of dung.

Through me forbidden voices,
Voices of sexes and lusts, voices veil’d and I remove the veil,
Voices indecent by me clarified and transfigur’d.

I do not press my fingers across my mouth,
I keep as delicate around the bowels as around the head and heart,
Copulation is no more rank to me than death is.

I believe in the flesh and the appetites,
Seeing, hearing, feeling, are miracles, and each part and tag of me is a miracle.

Divine am I inside and out, and I make holy whatever I touch or am touch’d from,
The scent of these arm-pits aroma finer than prayer,
This head more than churches, bibles, and all the creeds.

If I worship one thing more than another it shall be the spread of my own body, or any part of it,
Translucent mould of me it shall be you!
Shaded ledges and rests it shall be you!
Firm masculine colter it shall be you!
Whatever goes to the tilth of me it shall be you!
You my rich blood! your milky stream pale strippings of my life!
Breast that presses against other breasts it shall be you!
My brain it shall be your occult convolutions!
Root of wash’d sweet-flag! timorous pond-snipe! nest of guarded duplicate eggs! it shall be you!
Mix’d tussled hay of head, beard, brawn, it shall be you!
Trickling sap of maple, fibre of manly wheat, it shall be you!
Sun so generous it shall be you!
Vapors lighting and shading my face it shall be you!
You sweaty brooks and dews it shall be you!
Winds whose soft-tickling genitals rub against me it shall be you!
Broad muscular fields, branches of live oak, loving lounger in my winding paths, it shall be you!
Hands I have taken, face I have kiss’d, mortal I have ever touch’d, it shall be you.

I dote on myself, there is that lot of me and all so luscious,
Each moment and whatever happens thrills me with joy,
I cannot tell how my ankles bend, nor whence the cause of my faintest wish,
Nor the cause of the friendship I emit, nor the cause of the friendship I take again.

That I walk up my stoop, I pause to consider if it really be,
A morning-glory at my window satisfies me more than the metaphysics of books.

To behold the day-break!
The little light fades the immense and diaphanous shadows,
The air tastes good to my palate.

Hefts of the moving world at innocent gambols silently rising freshly exuding,
Scooting obliquely high and low.

Something I cannot see puts upward libidinous prongs,
Seas of bright juice suffuse heaven.

The earth by the sky staid with, the daily close of their junction,
The heav’d challenge from the east that moment over my head,
The mocking taunt, See then whether you shall be master!

25
Dazzling and tremendous how quick the sun-rise would kill me,
If I could not now and always send sun-rise out of me.

We also ascend dazzling and tremendous as the sun,
We found our own O my soul in the calm and cool of the daybreak.

My voice goes after what my eyes cannot reach,
With the twirl of my tongue I encompass worlds and volumes of worlds.

Speech is the twin of my vision, it is unequal to measure itself,
It provokes me forever, it says sarcastically,
Walt you contain enough, why don’t you let it out then?

Come now I will not be tantalized, you conceive too much of articulation,
Do you not know O speech how the buds beneath you are folded?
Waiting in gloom, protected by frost,
The dirt receding before my prophetical screams,
I underlying causes to balance them at last,
My knowledge my live parts, it keeping tally with the meaning of all things,
Happiness, (which whoever hears me let him or her set out in search of this day.)

My final merit I refuse you, I refuse putting from me what I really am,
Encompass worlds, but never try to encompass me,
I crowd your sleekest and best by simply looking toward you.

Writing and talk do not prove me,
I carry the plenum of proof and every thing else in my face,
With the hush of my lips I wholly confound the skeptic.

26
Now I will do nothing but listen,
To accrue what I hear into this song, to let sounds contribute toward it.

I hear bravuras of birds, bustle of growing wheat, gossip of flames, clack of sticks cooking my meals,
I hear the sound I love, the sound of the human voice,
I hear all sounds running together, combined, fused or following,
Sounds of the city and sounds out of the city, sounds of the day and night,
Talkative young ones to those that like them, the loud laugh of work-people at their meals,
The angry base of disjointed friendship, the faint tones of the sick,
The judge with hands tight to the desk, his pallid lips pronouncing a death-sentence,
The heave’e’yo of stevedores unlading ships by the wharves, the refrain of the anchor-lifters,
The ring of alarm-bells, the cry of fire, the whirr of swift-streaking engines and hose-carts with premonitory tinkles and color’d lights,
The steam whistle, the solid roll of the train of approaching cars,
The slow march play’d at the head of the association marching two and two,
(They go to guard some corpse, the flag-tops are draped with black muslin.)

I hear the violoncello, (’tis the young man’s heart’s complaint,)
I hear the key’d cornet, it glides quickly in through my ears,
It shakes mad-sweet pangs through my belly and breast.

I hear the chorus, it is a grand opera,
Ah this indeed is music—this suits me.

A tenor large and fresh as the creation fills me,
The orbic flex of his mouth is pouring and filling me full.

I hear the train’d soprano (what work with hers is this?)
The orchestra whirls me wider than Uranus flies,
It wrenches such ardors from me I did not know I possess’d them,
It sails me, I dab with bare feet, they are lick’d by the indolent waves,
I am cut by bitter and angry hail, I lose my breath,
Steep’d amid honey’d morphine, my windpipe throttled in fakes of death,

At length let up again to feel the puzzle of puzzles,
And that we call Being.

27
To be in any form, what is that?
(Round and round we go, all of us, and ever come back thither,)
If nothing lay more develop’d the quahaug in its callous shell were enough.

Mine is no callous shell,
I have instant conductors all over me whether I pass or stop,
They seize every object and lead it harmlessly through me.

I merely stir, press, feel with my fingers, and am happy,
To touch my person to some one else’s is about as much as I can stand.

...


Offline spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 792042
  • Gender:Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • lavagraph
  • Greek translator CV
28
Is this then a touch? quivering me to a new identity,
Flames and ether making a rush for my veins,
Treacherous tip of me reaching and crowding to help them,
My flesh and blood playing out lightning to strike what is hardly different from myself,
On all sides prurient provokers stiffening my limbs,
Straining the udder of my heart for its withheld drip,
Behaving licentious toward me, taking no denial,
Depriving me of my best as for a purpose,
Unbuttoning my clothes, holding me by the bare waist,
Deluding my confusion with the calm of the sunlight and pasture-fields,
Immodestly sliding the fellow-senses away,
They bribed to swap off with touch and go and graze at the edges of me,
No consideration, no regard for my draining strength or my anger,
Fetching the rest of the herd around to enjoy them a while,
Then all uniting to stand on a headland and worry me.

The sentries desert every other part of me,
They have left me helpless to a red marauder,
They all come to the headland to witness and assist against me.

I am given up by traitors,
I talk wildly, I have lost my wits, I and nobody else am the greatest traitor,
I went myself first to the headland, my own hands carried me there.

You villain touch! what are you doing? my breath is tight in its throat,
Unclench your floodgates, you are too much for me.

29
Blind loving wrestling touch, sheath’d hooded sharp-tooth’d touch!
Did it make you ache so, leaving me?

Parting track’d by arriving, perpetual payment of perpetual loan,
Rich showering rain, and recompense richer afterward.

Sprouts take and accumulate, stand by the curb prolific and vital,
Landscapes projected masculine, full-sized and golden.

30
All truths wait in all things,
They neither hasten their own delivery nor resist it,
They do not need the obstetric forceps of the surgeon,
The insignificant is as big to me as any,
(What is less or more than a touch?)

Logic and sermons never convince,
The damp of the night drives deeper into my soul.

(Only what proves itself to every man and woman is so,
Only what nobody denies is so.)

A minute and a drop of me settle my brain,
I believe the soggy clods shall become lovers and lamps,
And a compend of compends is the meat of a man or woman,
And a summit and flower there is the feeling they have for each other,
And they are to branch boundlessly out of that lesson until it becomes omnific,
And until one and all shall delight us, and we them.

31
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars,
And the pismire is equally perfect, and a grain of sand, and the egg of the wren,
And the tree-toad is a chef-d’œuvre for the highest,
And the running blackberry would adorn the parlors of heaven,
And the narrowest hinge in my hand puts to scorn all machinery,
And the cow crunching with depress’d head surpasses any statue,
And a mouse is miracle enough to stagger sextillions of infidels.

I find I incorporate gneiss, coal, long-threaded moss, fruits, grains, esculent roots,
And am stucco’d with quadrupeds and birds all over,
And have distanced what is behind me for good reasons,
But call any thing back again when I desire it.

In vain the speeding or shyness,
In vain the plutonic rocks send their old heat against my approach,
In vain the mastodon retreats beneath its own powder’d bones,
In vain objects stand leagues off and assume manifold shapes,
In vain the ocean settling in hollows and the great monsters lying low,
In vain the buzzard houses herself with the sky,
In vain the snake slides through the creepers and logs,
In vain the elk takes to the inner passes of the woods,
In vain the razor-bill’d auk sails far north to Labrador,
I follow quickly, I ascend to the nest in the fissure of the cliff.

32
I think I could turn and live with animals, they are so placid and self-contain’d,
I stand and look at them long and long.

They do not sweat and whine about their condition,
They do not lie awake in the dark and weep for their sins,
They do not make me sick discussing their duty to God,
Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things,
Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago,
Not one is respectable or unhappy over the whole earth.

So they show their relations to me and I accept them,
They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession.

I wonder where they get those tokens,
Did I pass that way huge times ago and negligently drop them?

Myself moving forward then and now and forever,
Gathering and showing more always and with velocity,
Infinite and omnigenous, and the like of these among them,
Not too exclusive toward the reachers of my remembrancers,
Picking out here one that I love, and now go with him on brotherly terms.

A gigantic beauty of a stallion, fresh and responsive to my caresses,
Head high in the forehead, wide between the ears,
Limbs glossy and supple, tail dusting the ground,
Eyes full of sparkling wickedness, ears finely cut, flexibly moving.

His nostrils dilate as my heels embrace him,
His well-built limbs tremble with pleasure as we race around and return.

I but use you a minute, then I resign you, stallion,
Why do I need your paces when I myself out-gallop them?
Even as I stand or sit passing faster than you.

33
Space and Time! now I see it is true, what I guess’d at,
What I guess’d when I loaf’d on the grass,
What I guess’d while I lay alone in my bed,
And again as I walk’d the beach under the paling stars of the morning.

My ties and ballasts leave me, my elbows rest in sea-gaps,
I skirt sierras, my palms cover continents,
I am afoot with my vision.

By the city’s quadrangular houses—in log huts, camping with lumbermen,
Along the ruts of the turnpike, along the dry gulch and rivulet bed,
Weeding my onion-patch or hoeing rows of carrots and parsnips, crossing savannas, trailing in forests,
Prospecting, gold-digging, girdling the trees of a new purchase,
Scorch’d ankle-deep by the hot sand, hauling my boat down the shallow river,
Where the panther walks to and fro on a limb overhead, where the buck turns furiously at the hunter,
Where the rattlesnake suns his flabby length on a rock, where the otter is feeding on fish,
Where the alligator in his tough pimples sleeps by the bayou,
Where the black bear is searching for roots or honey, where the beaver pats the mud with his paddle-shaped tail;
Over the growing sugar, over the yellow-flower’d cotton plant, over the rice in its low moist field,
Over the sharp-peak’d farm house, with its scallop’d scum and slender shoots from the gutters,
Over the western persimmon, over the long-leav’d corn, over the delicate blue-flower flax,
Over the white and brown buckwheat, a hummer and buzzer there with the rest,
Over the dusky green of the rye as it ripples and shades in the breeze;
Scaling mountains, pulling myself cautiously up, holding on by low scragged limbs,
Walking the path worn in the grass and beat through the leaves of the brush,
Where the quail is whistling betwixt the woods and the wheat-lot,
Where the bat flies in the Seventh-month eve, where the great gold-bug drops through the dark,
Where the brook puts out of the roots of the old tree and flows to the meadow,
Where cattle stand and shake away flies with the tremulous shuddering of their hides,
Where the cheese-cloth hangs in the kitchen, where andirons straddle the hearth-slab, where cobwebs fall in festoons from the rafters;
Where trip-hammers crash, where the press is whirling its cylinders,
Wherever the human heart beats with terrible throes under its ribs,
Where the pear-shaped balloon is floating aloft, (floating in it myself and looking composedly down,)
Where the life-car is drawn on the slip-noose, where the heat hatches pale-green eggs in the dented sand,
Where the she-whale swims with her calf and never forsakes it,
Where the steam-ship trails hind-ways its long pennant of smoke,
Where the fin of the shark cuts like a black chip out of the water,
Where the half-burn’d brig is riding on unknown currents,
Where shells grow to her slimy deck, where the dead are corrupting below;
Where the dense-starr’d flag is borne at the head of the regiments,
Approaching Manhattan up by the long-stretching island,
Under Niagara, the cataract falling like a veil over my countenance,
Upon a door-step, upon the horse-block of hard wood outside,
Upon the race-course, or enjoying picnics or jigs or a good game of base-ball,
At he-festivals, with blackguard gibes, ironical license, bull-dances, drinking, laughter,
At the cider-mill tasting the sweets of the brown mash, sucking the juice through a straw,
At apple-peelings wanting kisses for all the red fruit I find,
At musters, beach-parties, friendly bees, huskings, house-raisings;
Where the mocking-bird sounds his delicious gurgles, cackles, screams, weeps,
Where the hay-rick stands in the barn-yard, where the dry-stalks are scatter’d, where the brood-cow waits in the hovel,
Where the bull advances to do his masculine work, where the stud to the mare, where the cock is treading the hen,
Where the heifers browse, where geese nip their food with short jerks,
Where sun-down shadows lengthen over the limitless and lonesome prairie,
Where herds of buffalo make a crawling spread of the square miles far and near,
Where the humming-bird shimmers, where the neck of the long-lived swan is curving and winding,
Where the laughing-gull scoots by the shore, where she laughs her near-human laugh,
Where bee-hives range on a gray bench in the garden half hid by the high weeds,
Where band-neck’d partridges roost in a ring on the ground with their heads out,
Where burial coaches enter the arch’d gates of a cemetery,
Where winter wolves bark amid wastes of snow and icicled trees,
Where the yellow-crown’d heron comes to the edge of the marsh at night and feeds upon small crabs,
Where the splash of swimmers and divers cools the warm noon,
Where the katy-did works her chromatic reed on the walnut-tree over the well,
Through patches of citrons and cucumbers with silver-wired leaves,
Through the salt-lick or orange glade, or under conical firs,
Through the gymnasium, through the curtain’d saloon, through the office or public hall;
Pleas’d with the native and pleas’d with the foreign, pleas’d with the new and old,
Pleas’d with the homely woman as well as the handsome,
Pleas’d with the quakeress as she puts off her bonnet and talks melodiously,
Pleas’d with the tune of the choir of the whitewash’d church,
Pleas’d with the earnest words of the sweating Methodist preacher, impress’d seriously at the camp-meeting;
Looking in at the shop-windows of Broadway the whole forenoon, flatting the flesh of my nose on the thick plate glass,
Wandering the same afternoon with my face turn’d up to the clouds, or down a lane or along the beach,
My right and left arms round the sides of two friends, and I in the middle;
Coming home with the silent and dark-cheek’d bush-boy, (behind me he rides at the drape of the day,)
Far from the settlements studying the print of animals’ feet, or the moccasin print,
By the cot in the hospital reaching lemonade to a feverish patient,
Nigh the coffin’d corpse when all is still, examining with a candle;
Voyaging to every port to dicker and adventure,
Hurrying with the modern crowd as eager and fickle as any,
Hot toward one I hate, ready in my madness to knife him,
Solitary at midnight in my back yard, my thoughts gone from me a long while,
Walking the old hills of Judæa with the beautiful gentle God by my side,
Speeding through space, speeding through heaven and the stars,
Speeding amid the seven satellites and the broad ring, and the diameter of eighty thousand miles,
Speeding with tail’d meteors, throwing fire-balls like the rest,
Carrying the crescent child that carries its own full mother in its belly,
Storming, enjoying, planning, loving, cautioning,
Backing and filling, appearing and disappearing,
I tread day and night such roads.

I visit the orchards of spheres and look at the product,
And look at quintillions ripen’d and look at quintillions green.

I fly those flights of a fluid and swallowing soul,
My course runs below the soundings of plummets.

I help myself to material and immaterial,
No guard can shut me off, no law prevent me.

I anchor my ship for a little while only,
My messengers continually cruise away or bring their returns to me.

I go hunting polar furs and the seal, leaping chasms with a pike-pointed staff, clinging to topples of brittle and blue.

I ascend to the foretruck,
I take my place late at night in the crow’s-nest,
We sail the arctic sea, it is plenty light enough,
Through the clear atmosphere I stretch around on the wonderful beauty,
The enormous masses of ice pass me and I pass them, the scenery is plain in all directions,
The white-topt mountains show in the distance, I fling out my fancies toward them,
We are approaching some great battle-field in which we are soon to be engaged,
We pass the colossal outposts of the encampment, we pass with still feet and caution,
Or we are entering by the suburbs some vast and ruin’d city,
The blocks and fallen architecture more than all the living cities of the globe.

I am a free companion, I bivouac by invading watchfires,
I turn the bridegroom out of bed and stay with the bride myself,
I tighten her all night to my thighs and lips.

My voice is the wife’s voice, the screech by the rail of the stairs,
They fetch my man’s body up dripping and drown’d.

I understand the large hearts of heroes,
The courage of present times and all times,
How the skipper saw the crowded and rudderless wreck of the steam-ship, and Death chasing it up and down the storm,
How he knuckled tight and gave not back an inch, and was faithful of days and faithful of nights,
And chalk’d in large letters on a board, Be of good cheer, we will not desert you;
How he follow’d with them and tack’d with them three days and would not give it up,
How he saved the drifting company at last,
How the lank loose-gown’d women look’d when boated from the side of their prepared graves,
How the silent old-faced infants and the lifted sick, and the sharp-lipp’d unshaved men;
All this I swallow, it tastes good, I like it well, it becomes mine,
I am the man, I suffer’d, I was there.

The disdain and calmness of martyrs,
The mother of old, condemn’d for a witch, burnt with dry wood, her children gazing on,
The hounded slave that flags in the race, leans by the fence, blowing, cover’d with sweat,
The twinges that sting like needles his legs and neck, the murderous buckshot and the bullets,
All these I feel or am.

I am the hounded slave, I wince at the bite of the dogs,
Hell and despair are upon me, crack and again crack the marksmen,
I clutch the rails of the fence, my gore dribs, thinn’d with the ooze of my skin,
I fall on the weeds and stones,
The riders spur their unwilling horses, haul close,
Taunt my dizzy ears and beat me violently over the head with whip-stocks.

Agonies are one of my changes of garments,
I do not ask the wounded person how he feels, I myself become the wounded person,
My hurts turn livid upon me as I lean on a cane and observe.

I am the mash’d fireman with breast-bone broken,
Tumbling walls buried me in their debris,
Heat and smoke I inspired, I heard the yelling shouts of my comrades,
I heard the distant click of their picks and shovels,
They have clear’d the beams away, they tenderly lift me forth.

I lie in the night air in my red shirt, the pervading hush is for my sake,
Painless after all I lie exhausted but not so unhappy,
White and beautiful are the faces around me, the heads are bared of their fire-caps,
The kneeling crowd fades with the light of the torches.

Distant and dead resuscitate,
They show as the dial or move as the hands of me, I am the clock myself.

I am an old artillerist, I tell of my fort’s bombardment,
I am there again.

Again the long roll of the drummers,
Again the attacking cannon, mortars,
Again to my listening ears the cannon responsive.

I take part, I see and hear the whole,
The cries, curses, roar, the plaudits for well-aim’d shots,
The ambulanza slowly passing trailing its red drip,
Workmen searching after damages, making indispensable repairs,
The fall of grenades through the rent roof, the fan-shaped explosion,
The whizz of limbs, heads, stone, wood, iron, high in the air.

Again gurgles the mouth of my dying general, he furiously waves with his hand,
He gasps through the clot Mind not me—mind—the entrenchments.

34
Now I tell what I knew in Texas in my early youth,
(I tell not the fall of Alamo,
Not one escaped to tell the fall of Alamo,
The hundred and fifty are dumb yet at Alamo,)
’Tis the tale of the murder in cold blood of four hundred and twelve young men.

Retreating they had form’d in a hollow square with their baggage for breastworks,
Nine hundred lives out of the surrounding enemy’s, nine times their number, was the price they took in advance,
Their colonel was wounded and their ammunition gone,
They treated for an honorable capitulation, receiv’d writing and seal, gave up their arms and march’d back prisoners of war.

They were the glory of the race of rangers,
Matchless with horse, rifle, song, supper, courtship,
Large, turbulent, generous, handsome, proud, and affectionate,
Bearded, sunburnt, drest in the free costume of hunters,
Not a single one over thirty years of age.

The second First-day morning they were brought out in squads and massacred, it was beautiful early summer,
The work commenced about five o’clock and was over by eight.

None obey’d the command to kneel,
Some made a mad and helpless rush, some stood stark and straight,
A few fell at once, shot in the temple or heart, the living and dead lay together,
The maim’d and mangled dug in the dirt, the new-comers saw them there,
Some half-kill’d attempted to crawl away,
These were despatch’d with bayonets or batter’d with the blunts of muskets,
A youth not seventeen years old seiz’d his assassin till two more came to release him,
The three were all torn and cover’d with the boy’s blood.

At eleven o’clock began the burning of the bodies;
That is the tale of the murder of the four hundred and twelve young men.

35
Would you hear of an old-time sea-fight?
Would you learn who won by the light of the moon and stars?
List to the yarn, as my grandmother’s father the sailor told it to me.

Our foe was no skulk in his ship I tell you, (said he,)
His was the surly English pluck, and there is no tougher or truer, and never was, and never will be;
Along the lower’d eve he came horribly raking us.

We closed with him, the yards entangled, the cannon touch’d,
My captain lash’d fast with his own hands.

We had receiv’d some eighteen pound shots under the water,
On our lower-gun-deck two large pieces had burst at the first fire, killing all around and blowing up overhead.

Fighting at sun-down, fighting at dark,
Ten o’clock at night, the full moon well up, our leaks on the gain, and five feet of water reported,
The master-at-arms loosing the prisoners confined in the after-hold to give them a chance for themselves.

The transit to and from the magazine is now stopt by the sentinels,
They see so many strange faces they do not know whom to trust.

Our frigate takes fire,
The other asks if we demand quarter?
If our colors are struck and the fighting done?

Now I laugh content, for I hear the voice of my little captain,
We have not struck, he composedly cries, we have just begun our part of the fighting.

Only three guns are in use,
One is directed by the captain himself against the enemy’s mainmast,
Two well serv’d with grape and canister silence his musketry and clear his decks.

The tops alone second the fire of this little battery, especially the main-top,
They hold out bravely during the whole of the action.

Not a moment’s cease,
The leaks gain fast on the pumps, the fire eats toward the powder-magazine.

One of the pumps has been shot away, it is generally thought we are sinking.

Serene stands the little captain,
He is not hurried, his voice is neither high nor low,
His eyes give more light to us than our battle-lanterns.

Toward twelve there in the beams of the moon they surrender to us.

36
Stretch’d and still lies the midnight,
Two great hulls motionless on the breast of the darkness,
Our vessel riddled and slowly sinking, preparations to pass to the one we have conquer’d,
The captain on the quarter-deck coldly giving his orders through a countenance white as a sheet,
Near by the corpse of the child that serv’d in the cabin,
The dead face of an old salt with long white hair and carefully curl’d whiskers,
The flames spite of all that can be done flickering aloft and below,
The husky voices of the two or three officers yet fit for duty,
Formless stacks of bodies and bodies by themselves, dabs of flesh upon the masts and spars,
Cut of cordage, dangle of rigging, slight shock of the soothe of waves,
Black and impassive guns, litter of powder-parcels, strong scent,
A few large stars overhead, silent and mournful shining,
Delicate sniffs of sea-breeze, smells of sedgy grass and fields by the shore, death-messages given in charge to survivors,
The hiss of the surgeon’s knife, the gnawing teeth of his saw,
Wheeze, cluck, swash of falling blood, short wild scream, and long, dull, tapering groan,
These so, these irretrievable.

37
You laggards there on guard! look to your arms!
In at the conquer’d doors they crowd! I am possess’d!
Embody all presences outlaw’d or suffering,
See myself in prison shaped like another man,
And feel the dull unintermitted pain.

For me the keepers of convicts shoulder their carbines and keep watch,
It is I let out in the morning and barr’d at night.

Not a mutineer walks handcuff’d to jail but I am handcuff’d to him and walk by his side,
(I am less the jolly one there, and more the silent one with sweat on my twitching lips.)

Not a youngster is taken for larceny but I go up too, and am tried and sentenced.

Not a cholera patient lies at the last gasp but I also lie at the last gasp,
My face is ash-color’d, my sinews gnarl, away from me people retreat.

Askers embody themselves in me and I am embodied in them,
I project my hat, sit shame-faced, and beg.

38
Enough! enough! enough!
Somehow I have been stunn’d. Stand back!
Give me a little time beyond my cuff’d head, slumbers, dreams, gaping,
I discover myself on the verge of a usual mistake.

That I could forget the mockers and insults!
That I could forget the trickling tears and the blows of the bludgeons and hammers!
That I could look with a separate look on my own crucifixion and bloody crowning.

I remember now,
I resume the overstaid fraction,
The grave of rock multiplies what has been confided to it, or to any graves,
Corpses rise, gashes heal, fastenings roll from me.

I troop forth replenish’d with supreme power, one of an average unending procession,
Inland and sea-coast we go, and pass all boundary lines,
Our swift ordinances on their way over the whole earth,
The blossoms we wear in our hats the growth of thousands of years.

Eleves, I salute you! come forward!
Continue your annotations, continue your questionings.

39
The friendly and flowing savage, who is he?
Is he waiting for civilization, or past it and mastering it?

Is he some Southwesterner rais’d out-doors? is he Kanadian?
Is he from the Mississippi country? Iowa, Oregon, California?
The mountains? prairie-life, bush-life? or sailor from the sea?

Wherever he goes men and women accept and desire him,
They desire he should like them, touch them, speak to them, stay with them.

Behavior lawless as snow-flakes, words simple as grass, uncomb’d head, laughter, and naiveté,
Slow-stepping feet, common features, common modes and emanations,
They descend in new forms from the tips of his fingers,
They are wafted with the odor of his body or breath, they fly out of the glance of his eyes.

40
Flaunt of the sunshine I need not your bask—lie over!
You light surfaces only, I force surfaces and depths also.

Earth! you seem to look for something at my hands,
Say, old top-knot, what do you want?

Man or woman, I might tell how I like you, but cannot,
And might tell what it is in me and what it is in you, but cannot,
And might tell that pining I have, that pulse of my nights and days.

Behold, I do not give lectures or a little charity,
When I give I give myself.

You there, impotent, loose in the knees,
Open your scarf’d chops till I blow grit within you,
Spread your palms and lift the flaps of your pockets,
I am not to be denied, I compel, I have stores plenty and to spare,
And any thing I have I bestow.

I do not ask who you are, that is not important to me,
You can do nothing and be nothing but what I will infold you.

To cotton-field drudge or cleaner of privies I lean,
On his right cheek I put the family kiss,
And in my soul I swear I never will deny him.

On women fit for conception I start bigger and nimbler babes.
(This day I am jetting the stuff of far more arrogant republics.)

To any one dying, thither I speed and twist the knob of the door.
Turn the bed-clothes toward the foot of the bed,
Let the physician and the priest go home.

I seize the descending man and raise him with resistless will,
O despairer, here is my neck,
By God, you shall not go down! hang your whole weight upon me.

I dilate you with tremendous breath, I buoy you up,
Every room of the house do I fill with an arm’d force,
Lovers of me, bafflers of graves.

Sleep—I and they keep guard all night,
Not doubt, not decease shall dare to lay finger upon you,
I have embraced you, and henceforth possess you to myself,
And when you rise in the morning you will find what I tell you is so.

41
I am he bringing help for the sick as they pant on their backs,
And for strong upright men I bring yet more needed help.

I heard what was said of the universe,
Heard it and heard it of several thousand years;
It is middling well as far as it goes—but is that all?

Magnifying and applying come I,
Outbidding at the start the old cautious hucksters,
Taking myself the exact dimensions of Jehovah,
Lithographing Kronos, Zeus his son, and Hercules his grandson,
Buying drafts of Osiris, Isis, Belus, Brahma, Buddha,
In my portfolio placing Manito loose, Allah on a leaf, the crucifix engraved,
With Odin and the hideous-faced Mexitli and every idol and image,
Taking them all for what they are worth and not a cent more,
Admitting they were alive and did the work of their days,
(They bore mites as for unfledg’d birds who have now to rise and fly and sing for themselves,)
Accepting the rough deific sketches to fill out better in myself, bestowing them freely on each man and woman I see,
Discovering as much or more in a framer framing a house,
Putting higher claims for him there with his roll’d-up sleeves driving the mallet and chisel,
Not objecting to special revelations, considering a curl of smoke or a hair on the back of my hand just as curious as any revelation,
Lads ahold of fire-engines and hook-and-ladder ropes no less to me than the gods of the antique wars,
Minding their voices peal through the crash of destruction,
Their brawny limbs passing safe over charr’d laths, their white foreheads whole and unhurt out of the flames;
By the mechanic’s wife with her babe at her nipple interceding for every person born,
Three scythes at harvest whizzing in a row from three lusty angels with shirts bagg’d out at their waists,
The snag-tooth’d hostler with red hair redeeming sins past and to come,
Selling all he possesses, traveling on foot to fee lawyers for his brother and sit by him while he is tried for forgery;
What was strewn in the amplest strewing the square rod about me, and not filling the square rod then,
The bull and the bug never worshipp’d half enough,
Dung and dirt more admirable than was dream’d,
The supernatural of no account, myself waiting my time to be one of the supremes,
The day getting ready for me when I shall do as much good as the best, and be as prodigious;
By my life-lumps! becoming already a creator,
Putting myself here and now to the ambush’d womb of the shadows.

42
A call in the midst of the crowd,
My own voice, orotund sweeping and final.

Come my children,
Come my boys and girls, my women, household and intimates,
Now the performer launches his nerve, he has pass’d his prelude on the reeds within.

Easily written loose-finger’d chords—I feel the thrum of your climax and close.

My head slues round on my neck,
Music rolls, but not from the organ,
Folks are around me, but they are no household of mine.

Ever the hard unsunk ground,
Ever the eaters and drinkers, ever the upward and downward sun, ever the air and the ceaseless tides,
Ever myself and my neighbors, refreshing, wicked, real,
Ever the old inexplicable query, ever that thorn’d thumb, that breath of itches and thirsts,
Ever the vexer’s hoot! hoot! till we find where the sly one hides and bring him forth,
Ever love, ever the sobbing liquid of life,
Ever the bandage under the chin, ever the trestles of death.

Here and there with dimes on the eyes walking,
To feed the greed of the belly the brains liberally spooning,
Tickets buying, taking, selling, but in to the feast never once going,
Many sweating, ploughing, thrashing, and then the chaff for payment receiving,
A few idly owning, and they the wheat continually claiming.

This is the city and I am one of the citizens,
Whatever interests the rest interests me, politics, wars, markets, newspapers, schools,
The mayor and councils, banks, tariffs, steamships, factories, stocks, stores, real estate and personal estate.

The little plentiful manikins skipping around in collars and tail’d coats,
I am aware who they are, (they are positively not worms or fleas,)
I acknowledge the duplicates of myself, the weakest and shallowest is deathless with me,
What I do and say the same waits for them,
Every thought that flounders in me the same flounders in them.

I know perfectly well my own egotism,
Know my omnivorous lines and must not write any less,
And would fetch you whoever you are flush with myself.

Not words of routine this song of mine,
But abruptly to question, to leap beyond yet nearer bring;
This printed and bound book—but the printer and the printing-office boy?
The well-taken photographs—but your wife or friend close and solid in your arms?
The black ship mail’d with iron, her mighty guns in her turrets—but the pluck of the captain and engineers?
In the houses the dishes and fare and furniture—but the host and hostess, and the look out of their eyes?
The sky up there—yet here or next door, or across the way?
The saints and sages in history—but you yourself?
Sermons, creeds, theology—but the fathomless human brain,
And what is reason? and what is love? and what is life?

43
I do not despise you priests, all time, the world over,
My faith is the greatest of faiths and the least of faiths,
Enclosing worship ancient and modern and all between ancient and modern,
Believing I shall come again upon the earth after five thousand years,
Waiting responses from oracles, honoring the gods, saluting the sun,
Making a fetich of the first rock or stump, powowing with sticks in the circle of obis,
Helping the llama or brahmin as he trims the lamps of the idols,
Dancing yet through the streets in a phallic procession, rapt and austere in the woods a gymnosophist,
Drinking mead from the skull-cup, to Shastas and Vedas admirant, minding the Koran,
Walking the teokallis, spotted with gore from the stone and knife, beating the serpent-skin drum,
Accepting the Gospels, accepting him that was crucified, knowing assuredly that he is divine,
To the mass kneeling or the puritan’s prayer rising, or sitting patiently in a pew,
Ranting and frothing in my insane crisis, or waiting dead-like till my spirit arouses me,
Looking forth on pavement and land, or outside of pavement and land,
Belonging to the winders of the circuit of circuits.

One of that centripetal and centrifugal gang I turn and talk like a man leaving charges before a journey.

Down-hearted doubters dull and excluded,
Frivolous, sullen, moping, angry, affected, dishearten’d, atheistical,
I know every one of you, I know the sea of torment, doubt, despair and unbelief.

How the flukes splash!
How they contort rapid as lightning, with spasms and spouts of blood!

Be at peace bloody flukes of doubters and sullen mopers,
I take my place among you as much as among any,
The past is the push of you, me, all, precisely the same,
And what is yet untried and afterward is for you, me, all, precisely the same.

I do not know what is untried and afterward,
But I know it will in its turn prove sufficient, and cannot fail.

Each who passes is consider’d, each who stops is consider’d, not a single one can it fail.

It cannot fail the young man who died and was buried,
Nor the young woman who died and was put by his side,
Nor the little child that peep’d in at the door, and then drew back and was never seen again,
Nor the old man who has lived without purpose, and feels it with bitterness worse than gall,
Nor him in the poor house tubercled by rum and the bad disorder,
Nor the numberless slaughter’d and wreck’d, nor the brutish koboo call’d the ordure of humanity,
Nor the sacs merely floating with open mouths for food to slip in,
Nor any thing in the earth, or down in the oldest graves of the earth,
Nor any thing in the myriads of spheres, nor the myriads of myriads that inhabit them,
Nor the present, nor the least wisp that is known.

44
It is time to explain myself—let us stand up.

What is known I strip away,
I launch all men and women forward with me into the Unknown.

The clock indicates the moment—but what does eternity indicate?

We have thus far exhausted trillions of winters and summers,
There are trillions ahead, and trillions ahead of them.

Births have brought us richness and variety,
And other births will bring us richness and variety.

I do not call one greater and one smaller,
That which fills its period and place is equal to any.

Were mankind murderous or jealous upon you, my brother, my sister?
I am sorry for you, they are not murderous or jealous upon me,
All has been gentle with me, I keep no account with lamentation,
(What have I to do with lamentation?)

I am an acme of things accomplish’d, and I an encloser of things to be.

My feet strike an apex of the apices of the stairs,
On every step bunches of ages, and larger bunches between the steps,
All below duly travel’d, and still I mount and mount.

Rise after rise bow the phantoms behind me,
Afar down I see the huge first Nothing, I know I was even there,
I waited unseen and always, and slept through the lethargic mist,
And took my time, and took no hurt from the fetid carbon.

Long I was hugg’d close—long and long.

Immense have been the preparations for me,
Faithful and friendly the arms that have help’d me.

Cycles ferried my cradle, rowing and rowing like cheerful boatmen,
For room to me stars kept aside in their own rings,
They sent influences to look after what was to hold me.

Before I was born out of my mother generations guided me,
My embryo has never been torpid, nothing could overlay it.

For it the nebula cohered to an orb,
The long slow strata piled to rest it on,
Vast vegetables gave it sustenance,
Monstrous sauroids transported it in their mouths and deposited it with care.

All forces have been steadily employ’d to complete and delight me,
Now on this spot I stand with my robust soul.

45
O span of youth! ever-push’d elasticity!
O manhood, balanced, florid and full.

My lovers suffocate me,
Crowding my lips, thick in the pores of my skin,
Jostling me through streets and public halls, coming naked to me at night,
Crying by day Ahoy! from the rocks of the river, swinging and chirping over my head,
Calling my name from flower-beds, vines, tangled underbrush,
Lighting on every moment of my life,
Bussing my body with soft balsamic busses,
Noiselessly passing handfuls out of their hearts and giving them to be mine.

Old age superbly rising! O welcome, ineffable grace of dying days!

Every condition promulges not only itself, it promulges what grows after and out of itself,
And the dark hush promulges as much as any.

I open my scuttle at night and see the far-sprinkled systems,
And all I see multiplied as high as I can cipher edge but the rim of the farther systems.

Wider and wider they spread, expanding, always expanding,
Outward and outward and forever outward.

My sun has his sun and round him obediently wheels,
He joins with his partners a group of superior circuit,
And greater sets follow, making specks of the greatest inside them.

There is no stoppage and never can be stoppage,
If I, you, and the worlds, and all beneath or upon their surfaces, were this moment reduced back to a pallid float, it would not avail in the long run,
We should surely bring up again where we now stand,
And surely go as much farther, and then farther and farther.

A few quadrillions of eras, a few octillions of cubic leagues, do not hazard the span or make it impatient,
They are but parts, any thing is but a part.

See ever so far, there is limitless space outside of that,
Count ever so much, there is limitless time around that.

My rendezvous is appointed, it is certain,
The Lord will be there and wait till I come on perfect terms,
The great Camerado, the lover true for whom I pine will be there.

46
I know I have the best of time and space, and was never measured and never will be measured.

I tramp a perpetual journey, (come listen all!)
My signs are a rain-proof coat, good shoes, and a staff cut from the woods,
No friend of mine takes his ease in my chair,
I have no chair, no church, no philosophy,
I lead no man to a dinner-table, library, exchange,
But each man and each woman of you I lead upon a knoll,
My left hand hooking you round the waist,
My right hand pointing to landscapes of continents and the public road.

Not I, not any one else can travel that road for you,
You must travel it for yourself.

It is not far, it is within reach,
Perhaps you have been on it since you were born and did not know,
Perhaps it is everywhere on water and on land.

Shoulder your duds dear son, and I will mine, and let us hasten forth,
Wonderful cities and free nations we shall fetch as we go.

If you tire, give me both burdens, and rest the chuff of your hand on my hip,
And in due time you shall repay the same service to me,
For after we start we never lie by again.

This day before dawn I ascended a hill and look’d at the crowded heaven,
And I said to my spirit When we become the enfolders of those orbs, and the pleasure and knowledge of every thing in them, shall we be fill’d and satisfied then?
And my spirit said No, we but level that lift to pass and continue beyond.

You are also asking me questions and I hear you,
I answer that I cannot answer, you must find out for yourself.

Sit a while dear son,
Here are biscuits to eat and here is milk to drink,
But as soon as you sleep and renew yourself in sweet clothes, I kiss you with a good-by kiss and open the gate for your egress hence.

Long enough have you dream’d contemptible dreams,
Now I wash the gum from your eyes,
You must habit yourself to the dazzle of the light and of every moment of your life.

Long have you timidly waded holding a plank by the shore,
Now I will you to be a bold swimmer,
To jump off in the midst of the sea, rise again, nod to me, shout, and laughingly dash with your hair.

47
I am the teacher of athletes,
He that by me spreads a wider breast than my own proves the width of my own,
He most honors my style who learns under it to destroy the teacher.

The boy I love, the same becomes a man not through derived power, but in his own right,
Wicked rather than virtuous out of conformity or fear,
Fond of his sweetheart, relishing well his steak,
Unrequited love or a slight cutting him worse than sharp steel cuts,
First-rate to ride, to fight, to hit the bull’s eye, to sail a skiff, to sing a song or play on the banjo,
Preferring scars and the beard and faces pitted with small-pox over all latherers,
And those well-tann’d to those that keep out of the sun.

I teach straying from me, yet who can stray from me?
I follow you whoever you are from the present hour,
My words itch at your ears till you understand them.

I do not say these things for a dollar or to fill up the time while I wait for a boat,
(It is you talking just as much as myself, I act as the tongue of you,
Tied in your mouth, in mine it begins to be loosen’d.)

I swear I will never again mention love or death inside a house,
And I swear I will never translate myself at all, only to him or her who privately stays with me in the open air.

If you would understand me go to the heights or water-shore,
The nearest gnat is an explanation, and a drop or motion of waves a key,
The maul, the oar, the hand-saw, second my words.

No shutter’d room or school can commune with me,
But roughs and little children better than they.

The young mechanic is closest to me, he knows me well,
The woodman that takes his axe and jug with him shall take me with him all day,
The farm-boy ploughing in the field feels good at the sound of my voice,
In vessels that sail my words sail, I go with fishermen and seamen and love them.

The soldier camp’d or upon the march is mine,
On the night ere the pending battle many seek me, and I do not fail them,
On that solemn night (it may be their last) those that know me seek me.

My face rubs to the hunter’s face when he lies down alone in his blanket,
The driver thinking of me does not mind the jolt of his wagon,
The young mother and old mother comprehend me,
The girl and the wife rest the needle a moment and forget where they are,
They and all would resume what I have told them.

48
I have said that the soul is not more than the body,
And I have said that the body is not more than the soul,
And nothing, not God, is greater to one than one’s self is,
And whoever walks a furlong without sympathy walks to his own funeral drest in his shroud,
And I or you pocketless of a dime may purchase the pick of the earth,
And to glance with an eye or show a bean in its pod confounds the learning of all times,
And there is no trade or employment but the young man following it may become a hero,
And there is no object so soft but it makes a hub for the wheel’d universe,
And I say to any man or woman, Let your soul stand cool and composed before a million universes.

And I say to mankind, Be not curious about God,
For I who am curious about each am not curious about God,
(No array of terms can say how much I am at peace about God and about death.)

I hear and behold God in every object, yet understand God not in the least,
Nor do I understand who there can be more wonderful than myself.

Why should I wish to see God better than this day?
I see something of God each hour of the twenty-four, and each moment then,
In the faces of men and women I see God, and in my own face in the glass,
I find letters from God dropt in the street, and every one is sign’d by God’s name,
And I leave them where they are, for I know that wheresoe’er I go,
Others will punctually come for ever and ever.

49
And as to you Death, and you bitter hug of mortality, it is idle to try to alarm me.

To his work without flinching the accoucheur comes,
I see the elder-hand pressing receiving supporting,
I recline by the sills of the exquisite flexible doors,
And mark the outlet, and mark the relief and escape.

And as to you Corpse I think you are good manure, but that does not offend me,
I smell the white roses sweet-scented and growing,
I reach to the leafy lips, I reach to the polish’d breasts of melons.

And as to you Life I reckon you are the leavings of many deaths,
(No doubt I have died myself ten thousand times before.)

I hear you whispering there O stars of heaven,
O suns—O grass of graves—O perpetual transfers and promotions,
If you do not say any thing how can I say any thing?

Of the turbid pool that lies in the autumn forest,
Of the moon that descends the steeps of the soughing twilight,
Toss, sparkles of day and dusk—toss on the black stems that decay in the muck,
Toss to the moaning gibberish of the dry limbs.

I ascend from the moon, I ascend from the night,
I perceive that the ghastly glimmer is noonday sunbeams reflected,
And debouch to the steady and central from the offspring great or small.

50
There is that in me—I do not know what it is—but I know it is in me.

Wrench’d and sweaty—calm and cool then my body becomes,
I sleep—I sleep long.

I do not know it—it is without name—it is a word unsaid,
It is not in any dictionary, utterance, symbol.

Something it swings on more than the earth I swing on,
To it the creation is the friend whose embracing awakes me.

Perhaps I might tell more. Outlines! I plead for my brothers and sisters.

Do you see O my brothers and sisters?
It is not chaos or death—it is form, union, plan—it is eternal life—it is Happiness.

51
The past and present wilt—I have fill’d them, emptied them,
And proceed to fill my next fold of the future.

Listener up there! what have you to confide to me?
Look in my face while I snuff the sidle of evening,
(Talk honestly, no one else hears you, and I stay only a minute longer.)

Do I contradict myself?
Very well then I contradict myself,
(I am large, I contain multitudes.)

I concentrate toward them that are nigh, I wait on the door-slab.

Who has done his day’s work? who will soonest be through with his supper?
Who wishes to walk with me?

Will you speak before I am gone? will you prove already too late?

52
The spotted hawk swoops by and accuses me, he complains of my gab and my loitering.

I too am not a bit tamed, I too am untranslatable,
I sound my barbaric yawp over the roofs of the world.

The last scud of day holds back for me,
It flings my likeness after the rest and true as any on the shadow’d wilds,
It coaxes me to the vapor and the dusk.

I depart as air, I shake my white locks at the runaway sun,
I effuse my flesh in eddies, and drift it in lacy jags.

I bequeath myself to the dirt to grow from the grass I love,
If you want me again look for me under your boot-soles.

You will hardly know who I am or what I mean,
But I shall be good health to you nevertheless,
And filter and fibre your blood.

Failing to fetch me at first keep encouraged,
Missing me one place search another,
I stop somewhere waiting for you.
Source: Leaves of Grass (final "Death-Bed" edition, 1891-2
« Last Edit: 09 Jan, 2017, 12:19:34 by spiros »


Offline spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 792042
  • Gender:Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • lavagraph
  • Greek translator CV

Continuities

[From a talk I had lately with a German spiritualist.]

Nothing is ever really lost, or can be lost,
No birth, identity, form—no object of the world,
Nor life, nor force, nor any visible thing;
Appearance must not foil, nor shifted sphere
confuse thy brain.
Ample are time and space—ample the field and
nature.
The body, sluggish, aged, cold—the embers left
from earlier fires,
The light in the eye grown dim shall duly flame
again;
The sun now low in the west rises for mornings
and for noons continual;
To frozen clods ever the spring's invisible land
returns,
With grass and flowers and summer fruits and
corn.
« Last Edit: 20 Jan, 2020, 21:17:24 by spiros »


Offline spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 792042
  • Gender:Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • lavagraph
  • Greek translator CV
32

I think I could turn and live with animals, they are so placid and self-contain’d,
I stand and look at them long and long.

They do not sweat and whine about their condition,
They do not lie awake in the dark and weep for their sins,
They do not make me sick discussing their duty to God,
Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things,
Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago,
Not one is respectable or unhappy over the whole earth.


Νομίζω πως θα επέστρεφα να ζήσω με τα ζώα – είναι τόσο γαλήνια και αυτάρκη
Στέκομαι και τα κοιτάω ώρες και ώρες.

Δεν ιδρώνουν και δεν κλαψουρίζουν για την κατάστασή τους.
Δεν μένουν ξάγρυπνα την νύχτα να κλαίνε για τις αμαρτίες τους.
Δεν με αηδιάζουν συζητώντας το καθήκον τους προς τον Θεό,
Κανένα δεν είναι ανικανοποίητο, ούτε ένα δεν παραληρεί με την μανία να κατέχει πράγματα.
Κανένα δεν προσκυνάει το άλλο, ή το γένος του που έζησε πριν χιλιάδες χρόνια
Κανένα δεν είναι αξιοσέβαστο ή δυστυχισμένο σε όλη τη γη.Μετάφραση: Νίκος Δήμους
http://doncat.blogspot.com/2020/02/blog-post_23.html


 

Search Tools