εἰ δ' ἐθελήσει, τούτου τελευτήσαντος, ἐς τήν θυγατέρα ταύτην ἀναβῆναι ἡ τυραννίς ...

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
εἰ δ' ἐθελησει, τούτου τελευτήσαντος, ἐς τήν θυγατέρα ταύτην ἀνα-βῆναι ἡ τυραννίς, ᾗς νῦν τὸν υἱὸν ἀποκτείνει διʹ ἐμοῦ, ἄλλο τι ἢ λείπεται τὸ ἐντεῦθεν ἐμοὶ κινδύνων ὁ μεγιστος.
 
My translation: If power will pass to ,such a thing about to die, his daughter, whose child he is killing through me, but then is the greatest of the risks is being left to me?

Is "τούτου τελευτήσαντος" a genitive absolute?
What does "ἄλλο τι ἢ" mean?
Is this correct?

Thank you
« Last Edit: 18 May, 2011, 03:48:40 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6006
  • Gender:Male
 • Words ail me.
1.  Notice that the participle in the genitive absolute is  τελευτήσαντος with alpha, not  τελευτήσoντος with omicron.  The alpha marks it as an aorist participle, not a future participle.  And τούτου here is not neuter, but masculine.  So you have "that man (Astyages) having died" (= "after that guy has died") for your genitive absolute.
2.   τήν θυγατέρα ταύτην :  "that daughter"
3.  Distinguish ἄλλο ("other," "else") from ἀλλά ("but")!  "Is anything other than the greatest of dangers (ἄλλο τι ἢ κινδύνων ὁ μέγιστος) left to me after that (τὸ ἐντεῦθεν)?"
« Last Edit: 17 May, 2011, 22:08:32 by billberg23 »
 

Search Tools