ως επί το πλείστον -> mainly, largely, mostly, primarily, predominantly, principally, chiefly, centrally, in the main, for the most part, for the main part,

crystal

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 9014
    • Gender:Female
ως επί το πλείστον -> mainly, largely, mostly, primarily, predominantly, principally, chiefly, centrally, in the main

πλείστος -η -ο [plístos] Ε3 : (λόγ.) πάρα πολύς ως προς τον αριθμό, την ποσότητα: Έθεσαν πλείστα θέματα προς συζήτηση. Πρέπει να αντιμετωπιστούν πλείστα προβλήματα. || ο περισσότερος: Στις πλείστες των περιπτώσεων αντέδρασε σωστά. (έκφρ.) πλείστοι όσοι, πάρα πολλοί: Aκούστηκαν πλείστα όσα εναντίον του. ως επί το πλείστον ή (κατά) το πλείστον: α. τις περισσότερες φορές, συχνότατα: Tα βράδια, ως επί το πλείστον, μένει ξύπνιος ως αργά. β. κατά το μεγαλύτερο μέρος, ποσοστό: Οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα είναι, ως επί το πλείστον, Ευρωπαίοι.
[λόγ. < αρχ. πλεῖστος υπερθ. του πολύς]
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη


https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=163783.0


 

Search Tools