clearing house -> γραφείο συμψηφισμού, συμψηφιστικό γραφείο, γραφείο εκκαθάρισης συναλλαγών, μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών, διαχειριστής συστημάτων διακανονισμού, γραφείο εκκαθαρίσεων, χρηματιστήριο πληροφοριών, κέντρο ανταλλαγής και συμψηφισμών

Vasilis · 21 · 8739

Vasilis

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9988
  • Gender:Male
Many of these firms use big-name clearing houses to carry out their activities. The clearing firms' policies and procedures regarding these smaller firms' practices frequently amount to a blind eye, or worse. Small brokerage firms aggressively boast of their relationship with well-known larger firms -- almost to the point of stating that they are partners. In fact, trade confirmations and account statements are sent directly to customers with the clearing firm's name prominently printed on the top. Yet when customers cannot get their brokers to sell a stock and turn to the clearing firm itself for assistance, they are met with a deaf ear.

Γεια σας!
Το 'clearing house' όταν αφορά χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι 'εταιρεία εκκαθάρισης/εκκαθαρίσεων' ή 'εταιρεία συμψηφισμού';
Είναι το ίδιο πράγμα με την 'clearing firm'; Ο 'clearing broker' είναι υπάλληλός της; 'Διαμεσολαβητής εκκαθάρισης';
« Last Edit: 09 Jun, 2018, 17:01:09 by spiros »
Πλούσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αξίζει πολλά και όχι ο άνθρωπος που έχει πολλά. (Κ. Μαρξ)

NadiaF

 • ناديا فامي
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2138
  • Gender:Female
 • Γιατί να το κρύψω; Ναι, είμαι μία φελάχα!
Το λεξικό των Χρυσοβιτσιώτη - Σταυρακόπουλου λέει:

clearing house: γραφείο συμψηφισμού επιταγών ή εκκαθαρίσεως συναλλαγών


Γραφείο συμψηφισμού και μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση
Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνήσεις, θα το μετανοιώσεις!
Nadia-Anastasia FahmiNadiaF

 • ناديا فامي
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2138
  • Gender:Female
 • Γιατί να το κρύψω; Ναι, είμαι μία φελάχα!
Βασίλη,

Συγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μην το επισημάνω. Είπα παραπάνω "γραφείο συμψηφισμού" και ΜΟΝΟ. Άντε να προσθέσεις και ένα "συναλλαγών" στο τέλος, αλλά το κείμενό (και όλα αυτά τα κείμενα) δεν έχουν καμία σχέση με εκκαθαρίσεις επιταγών ή συναλλαγών. Δες εδώ και εδώ και εδώ μήπως και γίνω κατανοητή. Αν όμως επιμένεις ιδιαίτερα να "χώσεις" και το εκκαθάρισης, τότε "γραφείο συμψηφισμού και εκκαθάρισης" χωρίς "επιταγών" ή/και "συναλλαγών" εκτός κι αν αναφέρεται ρητά στο κείμενο.
 
Ελπίζω να διορθώσεις τώρα το όρο στο γλωσσάρι όπως πρέπει.
Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνήσεις, θα το μετανοιώσεις!
Nadia-Anastasia Fahmi


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 71010
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Νάντια, εγώ έβαλα τον όρο στο γλωσσάρι.

Οι αποδόσεις που βάζουμε στο γλωσσάρι δεν αφορούν τα κείμενα συγκεκριμένων ερωτήσεων. Εξυπηρετούν ως λήμματα λεξικού, κατά κάποιον τρόπο και όπου είναι εφικτό.

Ο τίτλος θα παραμείνει ως έχει και οι μελλοντικοί αναγνώστες του νήματος θα βλέπουν, μέσω της δικής σου επισήμανσης, ότι στην πρόταση του Βασίλη ενδείκνυται το «γραφείο συμψηφισμού».


NadiaF

 • ناديا فامي
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2138
  • Gender:Female
 • Γιατί να το κρύψω; Ναι, είμαι μία φελάχα!
Δεν υπάρχει όρος "γραφείο συμψηφισμού επιταγών" ή "γραφείο εκκαθάρισης συναλλαγών". Αυτό προσπαθώ να σας πω. Γιατί δεν μπορώ να γίνω κατανοητή;

Clearing house = 1) Γραφείο Συμψηφισμού, 2) Οργανισμός διακανονισμού (προθεσμιακών αγοραπωλησιών, 3) μηχανισμός γραφείου (σύστημα) μέσω του οποίου γίνεται η εκκαθάριση λογαριασμού (κυρίως χρεογράφων), 4) στις ΗΠΑ ο όρος αναφέρεται σ’ έναν επίσημο Οργανισμό μέσω του οποίου διενεργούνται και διεκπεραιώνονται οι τρέχουσες συναλλαγές. Τα Γραφεία Συμψηφισμού, που εδρεύουν στην Κεντρική Τράπεζα κάθε χώρας, αποτελούν όργανα διακανονισμού των πληρωμών, ανάμεσα στις Τράπεζες. Διενεργούν συμψηφισμό που αναφέρεται στη συγκέντρωση των ημερήσιων υπολοίπων των Τραπεζών, πιστωτικών και χρεωστικών (που αθροιστικά είναι ίσα μεταξύ τους). Δες εδώ και εδώ.

Τα πιο γνωστά και καθιερωμένα είναι τα συστήματα Clearstream ή Euroclear και αν τα βρείτε να αναφέρονται με τους όρους του γλωσσαρίου, εγώ θα πάψω να μεταφράζω οικονομικά κείμενα.

3. ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
3.1 Φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει στο Σύστημα ως μέλος/φορέας κατόπιν Πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Για τους φορείς που επιλέγονται, το Σύστημα ανοίγει και τηρεί λογαριασμούς τίτλων και εξουσιοδοτείται να κινεί τους τρεχούμενους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε ευρώ ή λογαριασμούς καταθέσεων σε ευρώ, για την ταμειακή τακτοποίηση των συναλλαγών που διενεργούν οι φορείς τόσο για λογαριασμό τους όσο και για λογαριασμό των επενδυτών - πελατών τους. Η συμμετοχή φορέως στο Σύστημα θεωρείται ως ανέκκλητη – καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής του φορέως στο Σύστημα – εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος, ως Διαχειρίστρια του Συστήματος, να κινεί τους ανωτέρω λογαριασμούς για σκοπούς εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών επί των τίτλων που εισάγονται στο Σύστημα προς εκκαθάριση. Για τους τίτλους που κατέχουν οι συμμετέχοντες φορείς για λογαριασμό επενδυτών / πελατών τους και, εν γένει, τρίτων, τηρούν αυτοί στα βιβλία τους λογαριασμούς τίτλων για λογαριασμό των επενδυτών -
πελατών τους, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας για το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων του φορέως από εκείνα των πελατών του, καθώς και μεταξύ των κατ’ ιδίαν πελατών του. Στο Σύστημα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών) μπορούν να συμμετέχουν:
- τα Πιστωτικά/Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της ζώνης του Ευρώ,
- οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας για την παροχή τουλάχιστον των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψης και εκτέλεσης εντολών επί
χρηματοπιστωτικών μέσων και της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, εφόσον είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή δικαιούνται να παρέχουν στην Ελλάδα τις
εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες,
- το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.,
- τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων και τα Συστήματα Διακανονισμού τίτλων που λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν γίνει αποδεκτά από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών για τη συμμετοχή τους στις πιστωτικές λειτουργίες του,
- Διεθνή Κεντρικά Αποθετήρια τίτλων (π.χ. EUROCLEAR, CLEARSTREAM), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται με ΠΔ/ΤΕ και περιγράφονται στο κείμενο των σχετικών
συμβάσεων και
- άλλοι φορείς που τυχόν καθορίζονται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή εγκρίνονται ατομικώς, εφόσον αυτοί πληρούν εχέγγυα επαρκούς οργάνωσης. Σχετικώς
λαμβάνεται υπόψη αν οι φορείς αυτοί υπόκεινται σε ειδικό νομικό ή κανονιστικό καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας, αν υπόκεινται σε ειδική εποπτεία κλπ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

συστήματα συμψηφισμού, όπως το Clearstream και το Euroclear, εδώ

Επίσης, άλλη μια ακόμα απόδοση είναι το "γραφεία συμψηφισμού και διακανονισμού" εδώ και εδώ.

"Clearing Houses" δεν θα βρείτε πουθενά αλλού παρά μόνο σε οικονομικά κείμενα. Οπότε, σας θερμοπαρακαλώ να διορθώσετε το γλωσσάρι.

Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνήσεις, θα το μετανοιώσεις!
Nadia-Anastasia Fahmi


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 71010
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Επειδή δεν τα κατέχω όλα τούτα και, ακόμη κι αν διαβάσω όλα όσα παραθέτεις, δεν θα τα μάθω ποτέ, κοντολογίς εννοείς ότι η απόδοση που προτείνει το λεξικό Χρυσοβιτσιώτη είναι αβάσιμη;

Συμφωνείτε οι υπόλοιποι;

Συγγνώμη, Νάντια, αλλά δεν μπορώ να μη ρωτήσω και τους άλλους, αφού δεν μπορώ να έχω προσωπική άποψη.

Όσο για το γλωσσάρι, μην ανησυχείς. Αν χρειαστεί, θα το διορθώσουμε, όπως κάνουμε πάντα.


NadiaF

 • ناديا فامي
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2138
  • Gender:Female
 • Γιατί να το κρύψω; Ναι, είμαι μία φελάχα!
Επειδή δεν τα κατέχω όλα τούτα και, ακόμη κι αν διαβάσω όλα όσα παραθέτεις, δεν θα τα μάθω ποτέ, κοντολογίς εννοείς ότι η απόδοση που προτείνει το λεξικό Χρυσοβιτσιώτη είναι αβάσιμη;

Δεν λέω ότι είναι αβάσιμη, αλλά ήδη παρωχημένη. Δυστυχώς, όσο γρήγορα κι αν βγαίνουν νέες εκδόσεις των λεξικών δεν μπορούν να προλάβουν ποτέ την εξέλιξη της ορολογίας που "τρέχει" με 1.000 :-)
Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνήσεις, θα το μετανοιώσεις!
Nadia-Anastasia Fahmi


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 71010
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Πιθανότατα έχεις δίκιο. Ωστόσο, προτού τροποποιήσω στον τίτλο του νήματος την απόδοση του συγκεκριμένου όρου που η Λίνα μάς την έδωσε από το λεξικό Χρυσοβιτσιώτη, θα μου επιτρέψεις να ζητήσω και τη γνώμη των υπόλοιπων συναδέλφων και να περιμένω να δω τι έχουν να πουν.


λinaπ

 • Sr. Member
 • ****
  • Posts: 997
  • Gender:Female
 • Love my dog, love me
Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, Βίκυ, επειδή η Νάντια το έχει ψάξει πολύ το θέμα, θεωρώ πιο αξιόπιστη τη δική της άποψη, από του λεξικού. Από την τεκμηρίωση που μας δίνει η Νάντια, το πράγμα είναι φως-φανάρι. Πιστεύω, λοιπόν, πως θα έπρεπε να αλλάξει ο όρος στο γλωσσάρι.
Λίνα Παπαδοπούλου


NadiaF

 • ناديا فامي
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2138
  • Gender:Female
 • Γιατί να το κρύψω; Ναι, είμαι μία φελάχα!
Πιθανότατα έχεις δίκιο. Ωστόσο, προτού τροποποιήσω στον τίτλο του νήματος την απόδοση του συγκεκριμένου όρου που η Λίνα μάς την έδωσε από το λεξικό Χρυσοβιτσιώτη, θα μου επιτρέψεις να ζητήσω και τη γνώμη των υπόλοιπων συναδέλφων και να περιμένω να δω τι έχουν να πουν.

Προσωπικά, μου είναι αδιάφορο αν θα το αλλάξετε ή όχι. Είπα τη γνώμη μου και την τεκμηρίωσα. Από εκεί και πέρα, κάνετε ό,τι θέλετε.

Καλό βράδυ,
Νάντια
Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνήσεις, θα το μετανοιώσεις!
Nadia-Anastasia Fahmi


Vasilis

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9988
  • Gender:Male
Σας ευχαριστώ όλους! Και θα ήθελα να σας πω ότι ποτέ δεν βάζω την απόδοση στο Subject. Είστε όλοι παλιότεροι από εμένα εδώ και δεν αναλαμβάνω τέτοιες πρωτοβουλίες. Αφήνω να το κρίνετε εσείς τι και πότε θα μπει. Καλή συνέχεια!
Πλούσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αξίζει πολλά και όχι ο άνθρωπος που έχει πολλά. (Κ. Μαρξ)
 

Search Tools