ρυμοτομικό διάγραμμα -> street plan

user10 · 2 · 2370

Offline user10

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1244
  • Gender:Female
Καλημέρα σε όλους!
Συγκείμενο δεν υπάρχει, πέρα από το ότι «[το τάδε οικόπεδο] εμφαίνεται στο οικοδομικό τετράγωνο [333] του [τάδε τομέως] του ρυμοτομικού διαγράμματος».
« Last Edit: 12 May, 2016, 19:21:20 by spiros »


Offline vmelas

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4932
  • Gender:Female
Σου παραθέτω την πρότασή μου. Έχω τονίσει τον όρο από το λήμμα που σου δίνω.

Source: Magenta Dictionary
street plan
plan [pLAn]
ουσ . σχέδιο ή σκαρίφημα: ground plan σχέδιο κάτοψης # σχέδιο ενεργειών ή αλληλουχίας, "πρόγραμμα", κν . πλάνο: carry out a plan εκτελώ ή εφαρμόζω σχέδιο # "σχέδιο", πρόθεση, προγραμματισμένος στόχος ή επιδίωξη: change one's plans αλλάζω τα σχέδιά μου # αποτύπωση, "σχέδιο", "χάρτης": plan of the city χάρτης της πόλης # διάταξη, διευθέτηση: seating plan καθορισμός θέσεων συνδαιτημόνων # ΦΡ . plan and elevation αρχιτ . κάτοψη και πρόοψη § by plan εσκεμμένα, προμελετημένα § development plan οικον . αναπτυξιακό πρόγραμμα § draw a plan εκπονώ ή καταρτίζω σχέδιο § investment plan οικον . επενδυτικό πρόγραμμα § street plan αρχιτ . ρυμοτομικό σχέδιο § work out a plan εκπονώ σχέδιο § zoning plan χωροταξικό σχέδιο


Επίσης:
λ) εγκρίθηκε σωρεία τροποποιήσεων του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου .... line in combination with (small) size of plots and the street plan drawing, ...
www.spirospantazis.gr/weblog/?p=111 

Search Tools