The Greek Poets: Homer to the Present (Greek poetry translated into English)

spiros · 1 · 5578

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815837
    • Gender:Male
  • point d’amour
The Greek Poets: Homer to the Present edited by Peter Constantine, Rachel Hadas, Edmund Keeley & Karen Van Dyck


Έκανα μια σάρωση με τα περιεχόμενα καθώς δεν υπήρχαν σχετικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μεγάλη δουλειά. Προσωπικά θα προτιμούσα μεγαλύτερο βάρος στη Σύγχρονη Ποίηση ή ξεχωριστό βιβλίο για τη Σύγχρονη Ποίηση. Υπάρχουν έντονες ανισότητες στην ανθολόγηση οι οποίες οφείλονται εν μέρει στη διαθεσιμότητα μεταφρασμένων ποιημάτων. Φερειπείν υπάρχει μόνο ένα ποίημα του Λειβαδίτη (και φτωχή επιλογή ποιήματος), ένα του Χριστιανόπουλου και δώδεκα της Τζένης Μαστοράκη.

Στο τέλος των περιεχομένων, υπάρχει αλφαβητική λίστα μεταφραστών, ωστόσο δεν υπάρχει αντίστοιχη ποιητών (οι ποιητές είναι «σπασμένοι» σε τέσσερις χρονολογικές ενότητες όπου παρατίθενται και τα ανθολογούμενα ποιήματα).

Ένα ποίημα από την ανθολογία:
Τάσος Λειβαδίτης, Επιστροφή απ’ το φαρμακείο (Tassos Leivaditis, Coming home from the Pharmacy) [Translation: Stefanos Tsigrimanis and Karen Van Dyck]


CLASSICAL ANTIQUITY
 
HOMER (second half of eighth century BCE) 5
from The Iliad 5
Book I 5 — Book III 6 — Book IV io — Book VI 11 — Book IX 16 — Book XVI 18 — Book XVIII 19 — Book XXII 26 — Book XXIV 28
from The Odyssey 32
Book I 32 — Book VI 33 — Book VIII 35 — Book IX 36 — Book XVI 42 — Book XIX 44 — Book XXI 47 — Book XXIII 47
HESIOD (ca. 700 BCE) 55
from Theogony 55 — from Works and Days 56
HOMERIC HYMNS (seventh century BCE) 58
Homeric Hymn to Demeter 58 — Homeric Hymn to Dionysos 60 — Homeric Hymn to Ares 61
ANONYMOUS (unknown date) 63
The Battle of Frogs and Mice 63
ARCHILOCHUS (seventh century BCE) 74
"... hold back completely' 74 — "... slammed by the surf on the beach" 76 — "The fox knows many tricks" 76 — "The gold booty of Gyges" 76 — "I don't like the towering captain" 76 — "Heart, my heart" 76 — "She took the myrtle branch" 77 — . . When under the powerful force of a god" 77
SEMONIDES OF AMORGOS (mid-seventh century BCE) 78 "The Man from Chios Called Homer" 78 — Women 78
MIMNERMUS (fl. second half of seventh century BCE) 82 "What, then, is life if love the golden is gone?" 82
SOLON (en. 640 560 it< i ) 83
The Ten Ages of Man 83
ALCAEUS (ca. 625 mi) 84
"1 cannot understand how the winds are set" 84 — "Wet your whistle with wine now" 84 — "Drink and be drunk" 84
ALCMAN (second half of seventh century BCE) 86
"No longer, O honeytongued 86 — "But often on the mountain peaks" 86 — "And a huge cauldron" 86 — "All asleep: mountain peaks and chasms" 86
SAPPHO (second half of seventh century BCE) 87
"Which is best?" 87 — "Sardis" 87 — Prayer to Aphrodite 88 — "here to me from Krete to this holy temple" 89 — "I simply want to be dead" 89 — "Kypros" 90 — "Pursue the beautiful gifts of the violet Muses" 91
STESICHORUS (ca. 600-550 BCE) 93 "This story is not true" 93
XENOPHANES (ca. 570-470 BCE) 94
Pythagoras 94 — Prelude to a Conversation 94 — "Both Homer and Hesiod ascribed . . ." 94 — "But if oxen and horses and lions . . ." 94 — "Ethiopians say that their gods ..." 95
CORINNA (late sixth century BCE) 96 "Just imagine this story" 96
IBYCOS (sixth century BCE) 97
"In Spring, quince trees" 97 — "Again Love" 97
THEOGNIS (fl. 550 BCE) 98
"See, I have given you wings" 98 — "I did not drink the blood of the fawn" 98
ANACREON (fl. mid-sixth century BCE) 99
"The love god with his golden curls" 99 — "Thracian filly" 99 — "I boxed with a harsh opponent" 99 — "Already my temples are grey" 100 — Daimon 100 — Artemon and the Fates ioo
SIMONIDES (ca. 556-466 BCE) 102
Epitaph at Thermopylae 102 — Epitaph of a Thessalian Hound 102 — On Theodoros 102 — "Rest at ease, my long lance" 102 — Timon 102 — Passage of Time 103 — " There is a tale" 103 — Danae 103 — The Epitaph of Cleobulus 104
HIPPONAX (late sixth century BCE) 106
Prayer 106
AESCHYLUS (525/4-456/5 BCE) 107
from Persians 107 — from Seven Against Thebes 109 — from Prometheus Bound ill — from Agamemnon 115 — from The Libation Bearers 120 — from Eumenides 121
BACCHYLIDES (ca. 520-450 BCE) 125
The Sons of Antenor 125 — Encomium for Hiero of Syracuse 126 — The Paean of the Plunge 127
PINDAR (ca. 518 to after 446 BCE) 131
Olympian Ode I 131 — Olympian Ode XI 134 — Pythian XII 135
SOPHOCLES (496/5-406 BCE) 138
from Trachinian Women 138 — from Oedipus the King 141 — from Antigone 144 — from Oedipus at Colonus 147 — from Philoctetes 152
PR AXILLA (fl. 451 BCE) 156
"The fairest thing I leave behind" 156
EURIPIDES (ca. 480-406 BCE) 157
from Alcestis 157 — from Medea 158 — from Hippolytus 161 — from Trojan Women 162 — from The Bacchae 167 — from Iphigenia in Aulis 173 — from Phoenician Women 176 — from The Suppliant Women 178 — from Helen 179
ARISTOPHANES (ca. 450-386 BCE) 185
from The Birds 185 — from Clouds 188 — from The Frogs 191
PLATO (ca. 429-347 BCE) 200
I'm an apple" 200 — "My soul was on my lips" 200 — "Some aver there are nine Muses" 200 — On the Greek Dead in Media 200 — Aster 200
ERINNA (fourth century BCE) 201
"... Deep into the wave you raced" 201
MENANDER (ca. 344-292 BCE) 203
from The Changeling, or The Rustic 203 — I'm All Alone 203 — "When you're moved to find out who you are" 204 — A Single Kiss 204 — Envy 205
PHII.ETAS OF COS (ca. 340 to early third century BCE) 206
ANVIE (II. ca. 4(H) NC R) 207
Kpitaph lor .1 Sl.ivr 207 — "I )amis raised this tombstone for his fearless horse" 207 — Tor the v',rasshop|>« 1 207 - " This place is Aphrodites" 207 — "I, Hermes" 207 — "Theudotos the shepherd' 207 — "Whoever you may be" 208
ASCLEPIADES (fl. ca. 400-270 BCE) 209
"Girl, why so miserly" 209 — "Didyme plunders me" 209 — "Stay put where I hung you" 209 — "Sweet for the thirsty" 209 — "Drink, Asclepiades" 209
ARATUS (ca. 315-240 BCE) 211
from Phaenomena 211
The Maiden (Virgo) 211
NOSSIS (fl. early third century BCE) 213
"Nothing is sweeter than love" 213 — "Artemis, who reigns over Delos" 213 — "With joy Aphrodite receives the lock of hair" 213 — "Stranger, when you sail" 213 — "Come to the temple of Aphrodite" 213
NICIAS (fl. ca. third century BCE) 214 The Grasshoppers Lament 214
THEOCRITUS (fl. ca. early third century BCE) 215
"Where are my laurel leaves" 215 — Cyclops 216 — Idyll XV: The Festival Housewives 219
LEONIDAS OF TARENTUM (fl. first half of third century BCE) 225
"Don't waste yourself' 225 — "The cattle came home from the hill at dusk" 225 — "Give me one small smothering of earth" 225 — "For that goatfucker" 225 — "I haven't wronged Eros" 225 — His Own Epitaph 226
POSEIDIPPUS (fl. ca. 280-240 BCE) 227
"Is Pythias occupied?" 227 — Party Preparations 227 — "Don't think you can fool me" 227
HEDYLUS (fl. 270 BCE) 228
"Wine and crafty toasts and mellow love" 228
APOLLONIUS OF RHODES (fl. ca. 270-245 BCE) 229
from The Argonautika 229
The Trials of Jason 229 — Medeia in the Land of the Phaiakians 233
CALLIMACHUS (third century BCE) 238
Of Strong Drink & Love 238 — "We didn't realize that our guest is wounded" 238 — Something Hidden 238 — "Cleombrotus the Ambracian" 238 — The Vows of Lovers 238 — An Epitaph 238
MOSCHUS (ca. mid-second century BCE) 240
"Curly-haired Eros dropped his torch" 240 — Landlover 240 — Lament for Bion 240
ANTIPATER OF SIDON (second century BCE) 246
Priapos of the Harbor 246 — Ares, God of War 246 — "Bitto dedicated her musical loom-comb" 246 — The Ruins of Corinth 247
PHILODEMUS (110-35 BCE) 248
A Woman to a Man 248 — "Here its rose-time again" 248 — "Death has torn ten years from us" 248 — "Oh feet" 248 — Rendezvous 249 — "Philaenion" 249
ARISTON (before 100 BCE) 250
"Mice, if you've come here" 250
MELEAGER (fl. 90 BCE) 251
Flowers: For Heliodora 251 — "O night, O my insomnia-loving passion" 251 — "Fill the wine cup and call it 'HeliodoraV" 251 — "Down through the earth as a last gift" 251 — "Lover of loving, Asklepias" 252 — "We chose" 252 — "I was thirsty" 252 — "By Pan of Arcadia" 253 — Daphnis 253 — "Bitter waves of love" 253 — Against Mosquitoes 253 — "The island of Tyre was my nurse" 254
ANTIPATER OF THESSALONIKI (fl. 11 BCE-15 CE) 255
"Neither war, nor cyclones" 255 — "Europa of Athens can be had for a drachma" 255 — Euagoras 255
AUTOMEDON (first century BCE—first century CE) 256
The dancing girl from Asia" 256
HONESTUS (fl. 30) 257
It wouldn't really please me to marry" 257
MARCUS ARGENTARIUS (first century) 258
Dead, you will be buried deep" 258 — "As your name has it" 258 — "Take off those (limsy nets" 258 — "My ancient companion at dinner" 258 — "You loved Menophila when you were rich" 259 — "Psyllus lies here" 259
ANTIPHILUS OF BYZANTIUM (first century) 260
NICARCHUS
AMMIANUS
STRATUS (second century) 264
Lectori Salutem 264 — "II my kiss offends you 264 — "What pleasure is there in kissing" 264 — "I do not, little book, begrudge your luck" 264


BYZANTIUM

CLEMENT OF ALEXANDRIA (ca. 150-216) 269 Hymn 269
TRYPHIODORUS (late third or early fourth century) 271
from The Fall of Troy 271
APOLLINARIUS (ca. 310-390) 273
"A grammarian lost his balance and fell off his donkey" 273
RUFINUS (first to sixth century) 274
"Bathed clean" 274 — With a Garland, to Rhodokleia 274 — "Seeing Prodike alone and happy" 274 — A Naked Bather 274 — "How often I longed to have you at night" 275 — "Time has not withered you" 275 — "her eyes are gold" 275 — "Melissa denies she's in love" 275 — "Rhodope basks in her beauty" 276
QUINTUS OF SMYRNA (late third to early fifth century) 277
from Posthomerica 277
PALLADAS (fourth century) 280
"Silence is the greatest thing humankind learns" 280 — "This is all the life there is" 280 — "I reached earth naked" 280 — "Praise, of course, is best" 280 — "All life's a stage" 280 — "A sad and great evil is the expectation of death" 280 — "Women make fun of me for being old" 281 — "The blacksmith is a logical man" 281 — A Pagan in Alexandria Considers Life under Christian Mobs Who Are Destroying Antiquity 281 — "Having slept with a man" 281 — "Keep your distance from the rich" 281 — "Luck knows neither reason nor law" 281 — "I stood at the crossroads" 282
DIOPHONES OF MYRHINA (unknown datr) 28S
Tiros is rightly called a three-faced robber" 283
MAECIUS (unknown date) 284
"Your pleasures' 284 — "I swore to you'' 284
ANONYMOUS 285
I ill the morning star" 285 — To His Wine Jug 285 — On the Birth of Christ 285 "Winter in spring is my love" 285 — In Corinth 286 — On the Magi 286 — The \ li.iians Invade Sparta 286 — On Rising from the Dead 286 — "Sthenelais, who < ts cities on fire" 286 — "If someone blames me" 287
COLLUTHUS OF LYCOPOLIS (fl. fifth/sixth century) 288
IIAbduction of Helen 288
ROMANOS MELODOS (late fifth/sixth century) 291
Dies irae 291 — from The Prostitute 293
MUSAEUS GRAMMATICUS (fifth/sixth century) 297 liom Hero and Leander 297
PAULUS SILENTIARIUS (sixth century) 300
Now, lovely lady, let's undress and lie naked" 300 — "Quenched is the surge of i IK fiery flame" 300 — "Galatea's kisses are long and noisy" 300 — In a house high
III> in Byzantium 300 — "I caress her breasts, mouth on mouth" 300 — "Kissing
I lippomenes, my mind is fixed on Leander" 301 — "Sappho's kisses are gentle" 301 — I )oris plucked a golden hair from her curls" 301 — "Stealthily, so her nervous mot her wouldn't know" 301 — "A rose doesn't need a wreath" 302
MAKEDONIOS HYPATOS (sixth century) 303
( «instance, but not in deed" 303 — "It is with gold that I seek out love" 303
DAMOCHARIS (sixth century) 304
Man-devouring fellow artificer of dogs" 304
ERATOSTHENES SCHOLASTICUS (sixth century) 305
When I saw Melite" 305
AGATHIAS SCHOLASTICUS (ca. 532-580) 306
( illigenes the farmer" 306 — "Are you hurting, Filinna?" 306 — The Wax linage of the Archangel 306 — "If you love, don't cringe" 307 — "Why are you sighing?" 307
SOPHRONIUS
KASSIA (early ninth century) 309
I lymn on tluTJnth <>l Our Savim 309 — The Harlot 309 — Poems on the Resurrection of Christ 310 — Hymn to Symeon the Stylite 311 — Morning Prayer 312 — I I late 312
LEO THE PHILOSOPHER (H66-9I2) 314
"O my unmotherly mother of implacable spirit" 314
IOANNES GEOMETRES (second half of the tenth century) 315
To Wine 315
CHRISTOPHOROS OF MYTILENE (ca. 1000) 316
To Solomon the Archivist 316 — To a Poet 316 — To Father Andreas, Gatherer of Bones 316
IOANNES MAVROPOUS (ca. 1000) 320 Do Not Disdain Me, O House 320
THEODOROS PRODROMOS (ca. 1100-ca. 1170) 322
from The Abbots' Dinner 322 — from Rhodanthe and Dosicles 324
NIKETAS EUGENEIANOS (twelfth century) 327
"If my heart is truly large" 327
NICHOLAS CALLICLES (first half of the twelfth century) 328
The Stranger and the Tomb 328
MICHAEL GLYKAS (fl. twelfth century) 332
from Verses Written in Prison 332
MICHAEL CHONIATES (ca. 1140-1220) 335
Athens 335
ANONYMOUS (twelfth-thirteenth century) 336
from Digenis Akritis 336
The Young Digenis Elopes with a Maiden 336
from Velthandros and C.hrysantza 340
ANONYMOUS (ATTRIBUTED TO ANDRONIKOS PALEOLOGOS) (fourteenth century) 344
from Callimachus and Chrysorrhoe 344 The Dragon s Chamber 344
MANUEL PHILES (ca. 1275-ca. 1345) 347
"The bathhouse attendant made me melt" 347
ANONYMOUS (fifteenth century) 348
Pity Me, My Love 348 — The Bird Has Flown 348 — from Lament on the Fall
Constantinople 348

EARLY MODERN

STEFANOS SACHLIKIS (ca. 1331 to after 1391) 353
from Strange Tale 353 — from My Jailer 354
ANGELO POLIZIANO (1454-1494) 356
To Alexandra 356 — To a Boy 356
ANONYMOUS (sixteenth century) 357
from On Exile 357 — from The Pleasant Tale of Donkey, Fox and Wolf 359
ANONYMOUS (late sixteenth century) 363
The Shepherd Mourns the Shepherdess's Death 363 — from The Sacrifice of Abraham 364
VISENTZOS KORNAROS (mid-1500s to early 1600s) 368
from Erotokritos 368
GEORGIOS CHORTATSIS (fl. 1590s) 377
I rom Erophile 377 — from Panoria 380
MARKOS ANTONIOS FOSKOLOS (ca. 1597-1662) 384
from Fortounatos 384
MARINOS TZANES BOUNIALIS (fl. late seventeenth century) 385
from ITte Cretan War 385
ANONYMOUS (first published 1708) 386
I rom I lowers of Devotion 386
KAISARIOS DAPONTES (1714 I7H4) M
from A (Mtton of Hymns Comprising Many lixcrptioiwl filings see
RHIGAS PHERAIOS (1757-1798) 396 War Hymn 396
ATHANASIOS CHRISTOPOULOS (1772-1847) 398 Desire 398
ANDREAS KALVOS (1792-1869) 399
from Odes 399
from To Death 399 — from On Psara 400 — from The Apparition 400
DIONYSIOS SOLOMOS (1798-1857) 404
Hymn to Liberty 404 — The Destruction of Psara 404
from The Free Besieged 404
"Then my guls churned inside me" 405 — Temptation 406 — "Angel, only in a dream will you give me your wings?" 407
Irom I lif Wi'twin of 'Atkynthos 408
h I iion I . in. the Present 408 — I Won t Give You a Single Crumb 409 — I he llcll 409
I he Shark 410
IOULIOS TYPALDOS
GEORGIOS VIZYENOS (1849-1896) 414 I he Dream 414
GEORGIOS SOURIS (1852-1919) 416
Ode to Coffee 416
GEORGIOS DROSINIS (1859-1951) 417
Soil of Greece 417 — Evensong 418
FOLKSONGS (1400-2000) 419
The Bridge of Arta 419 — "Close to the beach" 421 — "You black swallows out of the wilderness" 421 — "I kissed red lips that dyed my own" 422 — "Stables lament their horses" 422 — "Why are the mountains black" 422 — "Moon, you who look from high above" 423 — "Maria in the yellow dress" 423 — "In the grievers courtyard no sun rises" 424 — "Mother dear, I ask you to do me a favor" 424 — "Back there by St. Demetriuss church" 424 — "A piece of gold, a piece ofliver 424 — IOU are leaving and with you leave my eye«M 425 — "Vasslll, settle down, become a landowner 425 — "Kitsos* mother stood at the river bank" 426 —
I he armed lighters and the brigands" 426 — "Boys, come to the dance, girls i <>me and sing 427 — The meadows thirst for water" 427 — "I saw you and felt
'irv 427 — "I lomesiekness, orphanhood, bitterness, love" 427 — "Death is a sinner 427 — "Now, dear heaven, thunder! Now, dear heaven, rain!" 428 — "Now li s May and spring has come" 428 — "I took up my lament" 429

TWENTIETH CENTURY

KOSTIS PALAMAS (1859-1943) 433
(ivpsies 433 — A Hundred Voices 433 — Sweet-smelling Rose 434
11 Din The King's Flute 434 Morning Light 434
The remnant light is gone too" 435 — Dance 435 — Eternal Greece 435
LORENTZOS MAVILIS (1860-1912) 437
In Vain 437 — Lethe 437 — The Olive Tree 438
IOANNIS POLEMIS (1862—1924) 439
The Stranger 439
« P CAVAFY (1863-1933) 440
( andles 440 — Longings 440 — Waiting for the Barbarians 440 — The City 442 I lie God Abandons Antony 442 — Ionic 443 — Ithaka 443 — Philhellene 444 — Mexandrian Kings 445 — Morning Sea 446 — For Ammonis, Who Died At 29, In f,|() 446 — One of Their Gods 447 — In the Evening 447 — Half an Hour 448 — kaisarion 448 — The Afternoon Sun 449 — Comes to Rest 450 — The Bandaged Shoulder 450 — On an Italian Shore 451 — In a Large Greek Colony, 200 B.C. 451
—A Prince from Western Libya 453 — Myris: Alexandria, A.D. 340 453 — The Mirror in the Entrance 455 — To Have Taken the Trouble 456 — In the Year 200 B.C. 457 — Days of 1908 458
LAMBROS PORFYRAS (1879?-1932) 460
I he Voyage 460
NIKOS KAZANTZAKIS (1883-1957) 461
From The Odyssey: A Modern Sequel 461 The Prologue 461
ANGELOS SIKELIANOS (1884-1951) 464
()n Acrocorinth 464 — Doric 464 — Caique 465 — The First Rain 465 — Pan 466
—Thalero 468 — Sparta 469 — The Mother of Dante 470 — Because I Deeply Praised 471 — The Sacred Way 472 — Letter, III 474 — Agraphon 476
KOSTAS VARNALIS (1884 1974) 478
The Chosen One 478 — Alt ibiades 478
C. G. KARYOTAKIS (1896-1928) 480
Sleep 480 — Posthumous l ame 481 — I low Young 481 — Autumn, What Can I Say to You? 482 — Clerical Workers 482 — Precautions 483 — Spirochaeta Pallida 483 — Military March 484 — Ideal Suicides 485 — Preveza 486
GEORGE SEFERIS (1900-1971) 487
from Mythistorema 487
1: "The angel" 487 — 3: "I woke with this marble head in my hands" 487 — 12: "Three rocks, a few burnt pines, a lone chapel" 488 — 15: "Sleep wrapped you in green leaves like a tree" 488 — 16: "On the track, once more on the track, on the track" 489 — 23: "A little farther" 490
In the Manner of G. S. 490 — Narration 491 — The King of Asini 492 — An Old Man on the River Bank 494 — Last Stop 495 — from "Thrush" 498 — Helen 499 — Euripides the Athenian 501
from Three Secret Poems 501 from Summer Solstice 501
7: "The poplars breathing in the little garden" 501 — 8: "The white sheet of paper, harsh mirror" 502 — 9: "You spoke about things they couldn't see" 503 — 10: "At that time of dawn" 503 — 11: "The sea that they call tranquility" 503 — 12: "The blood surges now" 504 — 13: "Soon now the sun will stop" 504 — 14: "Now" 504
ANDREAS EMBEIRIKOS (1901-1975) 506
Whale Light 506 — The Caryatids 506 — Matins 507 — Time 507 — Instead of a Teacup 507 — Winter Grapes 507 — Turbine Turns 508 — Silence 510 — Words 510 — The Cases of Consequences 511
ZOE KARELLI (1901-1998) 512
Woman Man 512
MARIA POLIDOURI (1902-1930) 514
In a Bouquet of Roses 514
RITA BOUMA-PAPPA (1906-1984) 516
If I Go Walking with My Dead Friends 516
D. I. ANTONIOU (1906-1994) 517
NIKOS ENGONOPOULOS (1907-1985) 519
Eleonora 519 — On the Byways of Life 521 — Aubade 522 — City of Light 524
NICOLAS CALAS (1907-1988) 525 The Dream 525 — Happy City 525
MELISSANTHI (1907-1990) 527
Atonement 527 — Persephone 527 — The Wall of Silence 528
YANNIS RITSOS (1909-1990) 532
The Meaning of Simplicity 532 — Miniature 532 — Women 533 — Final Agreement 533 — Circus 533 — Understanding 534 — The Same Star 534 — The Poets Room 535 — The Last Hour 535 — After Death 536 — Squandering 536 — In the Ruins of an Ancient Temple 536 — Freedom 537 — Eurylochus 537 — Nausicaa 538 — Return I 538 — Return II 539 — The Tombs of Our Ancestors 539 — The Decline of the Argo 540 — Penelope s Despair 540 — Marpessa s Choice 541 — Court Exhibit 541 — Red-Handed 541 — Preparing the Ceremony 542 — The Distant 542
NIKOS KAVADIAS (1910-1975) 543
Fata Morgana 543
NIKOS GATSOS (1911/14-1992) 545
Amorgos 545 — Evening at Colonos 551 — We Who Are Left 551
ODYSSEUS ELYTIS (1911-1996) 553
Aegean Melancholy 553 — Drinking the Sun of Corinth 554 — The Mad Pomegranate Tree 554 — Body of Summer 555
from The Axion Esti 556 from The Genesis 556
"But before hearing the wind or music" 556 from The Passion 557
II: "Greek the language they gave me" 557 — d: "A solitary swallow and a costly spring" 558 — f: "Intelligible sun of Justice and you, glorifying myrtle" 559 — j: "The blood of love has robed me in purple" 559 — from The Gloria 560
"PRAISED BE Myrto standing" 560
I he Autopsy 560 — Small Green Sea 561 — from Maria Nefele 562 — from Maria Nephele 563 — from The Little Mariner 563
from The Rhos of Eros 564 from The Chameleon 564
Transfiguration Day 564 from Spelling Mistakes 565
NIKIFOROS VRETTAKOS (1912-1991) 566
The Chorale and the Dream 566 — The Olive Picker 566
COSTAS MONTIS (1914-2004) 568
To Constantine Cavafy 568
TAKIS SINOPOULOS (1917-1981) 569
Elpenor 569 — Joanna s Invitation 570 — The Beheading 570 — Method of Sleep 571 — The Window 571 — Magda 571
MILTOS SACHTOURIS (1919-2005) 574
The Savior 574 — The Wounded Spring 575 — He Is Not Oedipus 575 — The Beast 576 — The Scene 577 — The Soldier Poet 577 — The Collector 578
MICHALIS KATSAROS (1920-1998) 579 Contrary 579
ELENI VAKALO (1921-2001) 580
from Genealogy 580
NANOS VALAORITIS (1921-) 583 Poetic Art 583
TASSOS LEIVADITIS (1922-1988) 585 Coming Home from the Pharmacy 585
GEORGE PAVLOPOULOS (1924-) 586 The Cellar 586
MANOLIS ANAGNOSTAKIS (1925-2005) 588
Epilogue 588 — The Supper 588 — I Speak . . . 589 — The Decision 590 — My Child Never 590 — Thessaloniki, Days of A.D. 1969 591
NIKOS KAROUZOS (1926-1990) 592
The Nobility of Our Comedy 592 — Poem on Tape 592 — The Rocks of Hydra 593
NIKOS FOKAS (1927-) 595
Group Photo 595 — Random Sounds 596
TITOS PATRIKIOS (I928-) 597
Again 598 — The Lions' Gate 599 — Monologue 599 — Carnival Night 599 Flesh 600 — A Family Lunch 600 — My Language 600
DINOS CHRISTIANOPOULOS (1931-) 602
The Park 602
KIKI DIMOULA (1931—) 603
The Letter 603 — Sign of Recognition 603 — Photograph 1948 605 — Single- Room Symptom 606 — A Minutes License 607 — Genders Side Part 608 — Inexorable 609 — Easily Dismantled Symbols 610
TASSOS DENEGRIS (1934-2009) 612
Impressions of a Poetry Reading in Japanese 612 — Patriotism 612
NANA ISAIA (1934-2003) 614
Monstrous Game 614
SIYLIANOS S. CHARKIANAKIS (1935-) 615
The Twentieth Century 615 — The Oracles of the Virgin 615
KATERINA ANGHELAKI-ROOKE (1939-) 617
Penelope Says 617 — The Triumph of Constant Loss 618 — from The Angel Poems 619 — I Have a Stone 619 — Heat 620 — When the Body 621 — The Spiders Dream 622 — The Pigfet 622 — In This House Settling Times Account 623 — Epilogue Wind 626  — from Lipiu 626  —"The Handsomest Man in Lipiu" 626  — I lush now, don't be afraid . . 627 — The Other Penelope 627 — Translating I lies End into Love 628
KYRIAKOS HARALAMBIDIS (1940-) 630
 — I ortoise Hunting 630 — Wood-Burning 630
YANNIS KONDOS (1943-) 632
 — I n n/e Age 632 — The Old Cafe 632 — The Pharmacy 633 — 23 633 — Computer Memory 634
MICHALIS GHANAS (I944-) 635
(Greece Is Not Only a Wound 635 — I Want to be Buried in Chaftefa 635 — In The Mirror 638 — Epilogue 639
LEFTERIS POULIOS
DINOS SIOTIS 641
Practical Solutions 641 — Retrieved in Translation 642
ANTEIA FRANTZI (1945-) 644
from Wreath 644
ATHINA PAPADAKI (1945-) 645
Ironing 645 — Kitchen Cupboards 646 — Marriage Bed 646
NASOS VAYENAS (1945-) 647
Apology 647 — The Birth of Aphrodite 647 — Apres le deluge 648 — Spinoza 648 — Biography, XVI 649 — Episode 649 — Theology 650 — The Ballad of the Uncertain Lover 650 — from Barbarous Odes, II, III 651 — On the Sublime 652
RHEA GALANAKI (1947-) 653
Greek Landscape 653  —from The Cake 653  — "The hunter practices an ancient profession" 653
MARIA LAINA (1947-) 655 from Hers 655
Fresco 655 — "Maria in the Mirror" 655 — "The existence in the same area" 656 — "She is very happy here" 656
YIANNIS PATILIS (1947-) 657 Attempt Against Silence 657
VASSILIS STERIADIS (1947-2003) 658
The Bad News 658
YORGOS CHRONAS (1948-) 659
Ode to Marilyn Monroe 659
DIMITRIS KALOKYRIS (1948-) 660
To Mine Own Son Romanos 660
PAVLINA PAMPOUDI (I948-) 662
JENNY MASTORAKI (1949-) 663
"Then the Trojan horse said" 663 — "They sang a song all their own" 663 — "This silence which I nurtured" 663 — Note 664 — But He Won't Listen 664  — The Underground 664 — Of the Underworld 665 — The Wedding Song 665 —The Cellars 665 — The Unfaithful 666 — About Narratives in General 666 — About Those Who Really Held Out and Did Not Speak 666
« Last Edit: 08 Mar, 2020, 19:22:48 by spiros »


 

Search Tools