μετρήσαντες -> having measured, measured out

ohsi · 2 · 1347

Offline ohsi

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 10
  • Gender:Female
μετρήσαντες
« Last Edit: 10 Nov, 2014, 17:12:40 by spiros »


Offline billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 5805
  • Gender:Male
 • Words ail me.
If this were ancient Greek, it would mean "(they) having measured / measured out";  but I assume ancient Greek is not relevant here.  Or is it? 
Τί δέ τις; Τί δ' οὔ τις; Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. — Πίνδαρος 

Search Tools