αγλαΐζω -> schmücken

Danuta · 3 · 1008

Danuta

  • Jr. Member
  • **
    • Posts: 202
αγλαΐζω -> schmücken ?

http://de.academic.ru/dic.nsf/greek2deu/73308/%E1%BC%80%CE%B3%CE%BB%CE%B1%E1%BF%93%CE%B6%CF%89
« Last Edit: 30 Aug, 2011, 19:59:35 by spiros »


Paraskevas

  • Jr. Member
  • **
    • Posts: 112 

Search Tools