Σεμινάριο Τεχνικής Μετάφρασης & Ορολογίας στη meta|φραση (12/10/11)

diceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
Σεμινάριο Τεχνικής Μετάφρασης & Ορολογίας
Έναρξη: 12/10/11
Μαθήματα: Δευτέρα και Τετάρτη, 7-10

Η τεχνική μετάφραση είναι το πιο προσοδοφόρο πεδίο στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο επαγγελματίας μεταφραστής και παράλληλα ένας τομέας της αγοράς με συνεχώς υψηλή ζήτηση. Με αφετηρία αυτά τα δύο στοιχεία, η meta|φραση σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο που απευθύνεται σε όσους έχουν στοιχειώδη μεταφραστική εμπειρία και επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα διαχείρισης τεχνικής ορολογίας και να εξειδικευθούν στις αρχές και τη μεθοδολογία της μετάφρασης τεχνικών και επιστημονικών κειμένων, με σκοπό να απασχοληθούν στον τομέα αυτό επαγγελματικά.

Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά προς Ελληνικά / Ελληνικά προς Αγγλικά.

Δομή: Φοίτηση 10 εβδομάδων, με δύο 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα.

Καλύπτονται τα εξής:

* δομή, ύφος και είδη τεχνικών κειμένων
* εισαγωγή στην τεχνική ορολογία (μορφολογία και σημασιολογία του τεχνικού όρου)
* εργαλεία διαχείρισης τεχνικής ορολογίας
* δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών και ορολογικών μνημών
* βασικά στοιχεία τεχνικής κειμενογραφίας
* μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, βιβλιοθήκες, πηγές στο Διαδίκτυο κ.ά.)
* πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση τεχνικών κειμένων
* ηλεκτρονικά εργαλεία του τεχνικού μεταφραστή
* επεξεργασία γραφικών σε τεχνικά εγχειρίδια
* πρακτικές συμβουλές εισόδου στην αγορά εργασίας

Προϋποθέσεις εγγραφής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική (κάτοχοι Proficiency, φοιτητές ή απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας κ.λπ.) και να διαθέτουν στοιχειώδεις μεταφραστικές γνώσεις. Πρότερη εμπειρία στην τεχνική μετάφραση και σπουδές σε τμήματα Θετικών Επιστημών και Μηχανικής θα συνεκτιμηθούν.


Για περισσότερες πηροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο 210.36.29.000.
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studiesdiceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
Ανακοίνωση
Σημειώστε τη νέα ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου: Δευτέρα 17/10/2011, 7-10 μ.μ.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Για κράτηση θέσης επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο 210.36.29.000.
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studies 

Search Tools