computer-aided design (CAD) -> σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή, σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ, ηλεκτρονική σχεδίαση, ψηφιακή σχεδίαση

banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Σε δικτυακό χώρο που δεν προσφέρεται για ατέρμονες συζητήσεις κατέθεσα την εξής άποψη (όχι δική μου, αλλά την πιστεύω και τη διαδίδω):

planning = σχεδιασμός
design = σχεδίαση

(η απλή αυτή αντίστιξη δεν αποκλείει άλλα μεταφράσματα, αλλά υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να λέμε design = σχεδιασμός ή planning = σχεδίαση).

Ο προβληματισμός ξεκίνησε από την απόδοση του όρου computer-aided design (CAD), για τον οποίο προτείνω "σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ" ή "ηλεκτρονική σχεδίαση" ή "ψηφιακή σχεδίαση". Σε σελίδες του διαδικτύου θα βρει κανείς ένας πλήρες αλαλούμ, όπου η "σχεδίαση" οριακά μόνο δίνει περισσότερα ευρήματα από τον "σχεδιασμό", και υπερτερεί ίσως σαφέστερα σε σελίδες όπως του Πολυτεχνείου ή των εισαγωγέων προγραμμάτων CAD, όχι όμως καθοριστικά.

Η διαφοροποίηση γίνεται ωστόσο σαφέστατα από τα λεξικά και καταθέτω εδώ σχετικές αναφορές:

- ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ:

σχεδίαση (η) 1. η δημιουργία σχεδίου, σκίτσου. 2. απεικόνιση ενός αντικειμένου σε γενικές γραμμές χωρίς να δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες. ΦΡ. ΤΕΧΝΟΛ. *ηλεκτρονική σχεδίαση* η δημιουργία τεχνικών ή καλλιτεχνικών σχεδίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

σχεδιασμός (ο) [αρχ.] 1. το προσχέδιο (βλ. λ.). 2. η κατάρτιση προγραμμάτων σε έναν τομέα δραστηριότητας: επιχειρησιακός ~ ΦΡ. ΟΙΚΟΝ. *οικονομικός σχεδιασμός* ο σχεδιασμός τής οικονομικής πολιτικής στην υλοποίηση τής οποίας οι καίριες οικονομικές αποφάσεις λαμβάνονται ή επηρεάζονται αποφασιστικά από την κεντρική εξουσία αντί να αφήνονται στον ελεύθερο ανταγωνισμό των δυνάμεων τής αγοράς (ως σύστημα εφαρμόστηκε κυρ. στις σοσιαλιστικές χώρες) αλλιώς *κεντρικός σχεδιασμός*.


- ΚΡΙΑΡΑΣ:

σχεδιάζω, ρ. (ασυνίζ.). 1. δημιουργώ με γραμμές μια εικόνα προσώπου ή αντικειμένου στα γενικά του σημεία, σε χαρτί, πίνακα ή για να διακοσμήσω ευρύτερη επιφάνεια: ο ζωγράφος ~ίασε το τοπίο | ~ίαζε στις πέτρες ανθρώπινες μορφές. 2. κάνω λεπτομερή παράσταση αντικειμένου ή κατασκευής που πρόκειται να υλοποιηθεί: ο αρχιτέκτονας ~ίασε το μελλοντικό κτήριο | ~ ρούχα. 3. κ.λπ.

σχεδίαση η, ουσ., η ενέργεια του σχεδιάζω (βλ. λ. σημασ. 1 και 2).

σχεδιασμός ο, ουσ. (ασυνίζ.). 1. καταρτισμός σχεδίου για γενικότερα τεχνικά έργα: πολεοδομικός ~. 2. συγκρότηση γενικών αρχών και κατευθύνσεων: ~ κυβερνητικής πολιτικής.


- Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής:

σχεδίαση η: η ενέργεια του σχεδιάζω. 1. εκτέλεση του γραμμικού σχεδίου μιας κατασκευής: Η ~ νέου τύπου αεροσκαφών / μοντέρνων επίπλων. 2. καλλιτεχνική απεικόνιση: Η ~ ενός τοπίου με μολύβι / με κάρβουνο.

σχεδιασμός ο: 1. η διαδικασία του προκαθορισμού και της υπόδειξης μιας σειράς ενεργειών, που αποβλέπουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμων συνήθ. οικονομικών, τεχνικών ή κοινωνικών στόχων: ~ της παραγωγικής διαδικασίας. Aντισεισμικός / πολεοδομικός ~. 2. σχεδίαση. [λόγ. < αρχ. σχεδιασμός 'ομιλία εκ του προχείρου', κατά την αλλ. της σημ. του σχεδιάζω, σημδ.: 1: αγγλ. planning• 2: αγγλ. drawing]


Στην εγκυκλοπαίδεια του Πάπυρου, εκεί στα σχεδ–, υπάρχουν τα εξής σχετικά λήμματα:

σχεδίαση, ηλεκτρονική
σχεδίαση, τεχνική
σχεδιασμός και οικονομική ανάπτυξη
σχέδιο (Τεχνολ.) Βλ. σχεδίαση, τεχνική.

Οι πρώτες 10 προτάσεις-παραδείγματα που εμφανίζει το ΙΕΛ για τις λέξεις σχεδίαση και σχεδιασμός είναι τα εξής:

Η συνέχιση της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων εξαρτάται από την αξιολόγησή τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς, και η έρευνα τώρα στρέφεται στη *σχεδίαση* εικονικών περιβαλλόντων βασισμένων στη σύγχρονη εκπαιδευτική θεωρία.
Το μοντέλο που θα προκύψει θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η ΕΠ είναι κατάλληλη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και θα οδηγήσει στη *σχεδίαση* βελτιωμένων εικονικών περιβαλλόντων.
Ένα σημαντικό βήμα κατά τη λογική *σχεδίαση* μίας ψηφιακής μηχανής είναι η ελαχιστοποίηση των λογικών (Boolean) συναρτήσεων πριν την υλοποίησή τους.
Αν το νησί ήταν αποστρατικοποιημένο, δεν θα υπήρχε λόγος να συζητούμε και για το Δόγμα και για τη *σχεδίαση* τέτοιων ασκήσεων.
Άλλες εταιρίες επίσης διαφόρων χωρών ασχολήθηκαν με τη *σχεδίαση* και κατασκευή αεροστροβίλων κατά την ίδια περίπου εποχή, αλλά τα σχέδιά τους ήταν πολύ φιλόδοξα και δεν οδήγησαν σε πρακτικά αποτελέσματα, παρά πολύ αργότερα, μετά από μετατροπές και απλοποιήσεις.
Αυτός το 1926, ανέπτυξε μια θεωρία για τη *σχεδίαση* ενός στροβίλου, που θα βασιζόταν στη ροή αέρα γύρω από πτερύγια με κατάλληλη αεροτομή.
… η παραδοχή ότι η δεδομένη σύνθεση του κυκλώματος ικανοποιεί την επιθυμητή λειτουργία (πράγμα που μπορεί να μη συμβαίνει αν υπήρχε κάποιο σφάλμα κατά τη *σχεδίαση* του κυκλώματος), κ.λπ.
Η νέα αυτή, "βασισμένη-στη-γνώση", μεθοδολογία για την επίλυση προβλημάτων και γενικά για τη *σχεδίαση* συστημάτων αποτελεί μία εξελικτική μεταβολή στην πληροφορική με πολύ σημαντικές συνέπειες γιατί αντικαθιστά την παραδοσιακή μορφή ενός προγράμματος:
Με αυτές τις καθαυτό αρχιτεκτονικές λύσεις που βασίζονται στη σύλληψη, δηλαδή στη *σχεδίαση*, του νέου χώρου που πρόκειται να δημιουργηθεί, η σύγχρονη αρχιτεκτονική επιχειρεί την εισαγωγή του ανθρώπινου στοιχείου στο, αλλιώτικα, ψυχρό, μη ανθρώπινο, έργο της.
Εξωτερικά η νέα δημιουργία της φίρμας φέρνει μια διαφορετική νότα με ξεχωριστή *σχεδίαση*, που δεν θυμίζει κανένα άλλο τετράτροχο.


Ο προϋπολογισμός και ο συνολικός μακροοικονομικός *σχεδιασμός* είναι ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα για το 1997 και τα επόμενα χρόνια.
Ο κοινωνικός διάλογος είναι στρατηγικός *σχεδιασμός* και συνεννόηση για κοινές δράσεις με συναίνεση.
Για την πλευρά αυτή δεν χρειαζόταν ούτε οικονομικός *σχεδιασμός*, ούτε μηχανισμοί πρόνοιας, ούτε ποιότητα ζωής.
Όμως και ο πολεοδομικός *σχεδιασμός* των οικισμών της Δυτικής Αττικής προχωρεί ικανοποιητικά, ενώ ιδιαίτερα πρέπει να εξαρθεί η σημασία του έργου του υπερτοπικού πάρκου πόλης στα Άνω Λιόσια.
Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας δραστηριοποιείται για ζητήματα όπως η αποτίμηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο σωστός *σχεδιασμός* του Νέου Λυκείου που οδηγεί στο Εθνικό Απολυτήριο.
Πιστεύουμε ότι ο σωστός *σχεδιασμός* σε συνδυασμό με έναν ουσιαστικό διάλογο θα έχει σαν αποτέλεσμα να πετύχουμε την εκπαιδευτική εκείνη αναγέννηση που χρειάζεται για να γίνει η Ελλάδα η ισχυρή εκείνη κοινωνία του επόμενου αιώνα.
Ο στρατηγικός *σχεδιασμός* ωστόσο της κυβέρνησης για τον αγροτικό τομέα, εκφράζεται ειδικότερα στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Ο *σχεδιασμός* της καμπάνιας ξεκίνησε από τον Ιανουάριο.
Σε άρθρο του στην εφημερίδα Λιμπερασιόν, ο Ζακ Σιράκ τόνισε ότι είναι ώρα να καθοριστεί ένα γνήσιο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο θα προσελκύσει την υποστήριξη των λαών της Ευρώπης, από την οποία λείπει ο μεγάλος πολιτικός *σχεδιασμός*.
Ο κ. Κώστας Λαλιώτης που ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την προσφυγή κατοίκων των παρυφών του Υμηττού στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τόνισε ότι ο νέος *σχεδιασμός* λαμβάνει μέριμνα για το περιβάλλον και γι' αυτό το σκοπό αυξήθηκε το κόστος του έργου κατά 17 δισ. δραχμές.


Με βάση όλα τα παραπάνω καταθέτω την παράκληση να κάνουμε όπου μπορούμε τη διάκριση ανάμεσα στη σχεδίαση και το σχεδιασμό για να μπορούμε και να συνεννοούμαστε. Και εδώ, αν θέλετε, μπορούμε και να το συζητήσουμε.


« Last Edit: 04 Dec, 2013, 10:00:49 by spiros »


stathis

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3373
  • Gender:Male
Είμαι μαζί σου, Νίκο, στον δύσκολο αγώνα σου!

Αυτές οι διακρίσεις βέβαια είναι ψιλά γράμματα για πολλούς, των μεταφραστών συμπεριλαμβανομένων...wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 70680
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Εγώ δεν σου είπα ότι είμαι μαζί σου, γιατί θα φανεί ως οικογειακό αβαντάρισμα και θα χάσουμε το στοιχειώδες κύρος μας.


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ: Μα θεωρώ ότι όποιος δεν καταθέτει τεκμηριωμένη αντίρρηση, είναι "μαζί μου".wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 70680
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou

Princessa

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 580
  • Gender:Female
computer-aided design (CAD) -> σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD)

English-Greek management glossary
Γλωσσάρι Μάνατζμεντ Αγγλικά-Ελληνικά
« Last Edit: 04 Dec, 2013, 09:59:44 by spiros »


 

Search Tools