Κανόνες γραφής νομισματικών αναφορών

wings · 1 · 1378

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71011
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
Κανόνες γραφής νομισματικών αναφορών

Χρήση του ουσιαστικού (ευρώ)

Όταν η αναφορά σε ένα νόμισμα δεν συνοδεύεται από αριθμό, γράφεται ολογράφως (εκτός από τις περιπτώσεις πινάκων):
ένα ποσό σε ευρώ
ένα ποσό σε ελβετικά φράγκα


Χρήση του κωδικού ISO (EUR)

Όταν η νομισματική μονάδα που συνοδεύεται από αριθμό είναι το ευρώ, χρησιμοποιείται καταρχήν ο κωδικός ISO (EUR) (υποχρεωτικός στα νομικά κείμενα):
Ο απαιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12 500 EUR.
Διαπιστώθηκε διαφορά 1 550 EUR.
Εκλάπη ποσό 1 εκατομμυρίου EUR.


Σημείωση:
Στις νομοθετικές πράξεις, για όλα τα νομίσματα εκτός του ευρώ, η ονομασία του νομίσματος γράφεται πάντα ολογράφως την πρώτη φορά που εμφανίζεται, ακολουθούμενη από τον κωδικό ISO εντός παρενθέσεων. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO:
έσοδα 300 δανικών κορονών (DKK) και δαπάνη 505 DKK

Για την αναφορά της χρησιμοποιούμενης σε έναν πίνακα μονάδας χρησιμοποιείται ο κωδικός ISO και ο ενδεχόμενος πολλαπλασιαστής του, ευθυγραμμισμένοι στο άνω δεξιό μέρος του πίνακα, εντός παρενθέσεων και με πλάγιους χαρακτήρες:
(σε EUR)
(σε εκατ. EUR)
(σε δισ. EUR)
Χρήση του συμβόλου (€)


Το σύμβολο του ευρώ (€) χρησιμοποιείται μόνο στις γραφικές παραστάσεις. Επιτρέπεται επίσης η χρήση του στα έγγραφα εκλαϊκευσης ή εκείνα που προορίζονται για σκοπούς δημοσιότητας (π.χ.: Οι κατάλογοι εκδόσεων).

Κωδικός ISO ή γραφικό σύμβολο
Στην επεξεργασία κειμένου το γραφικό σύμβολο μπορεί να γραφεί με ταυτόχρονη πίεση των πλήκτρων altGr και E.

Σε κείμενο HTML, θα πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη ο σκοπός και η διάταξη που εγγράφου. Τη στιγμή αυτή, τα κείμενα που είναι διαμορφωμένα με Unicode δεν παρουσιάζουν πλέον πρόβλημα. Αντίθετα, για τα παλαιότερα κείμενα που δημιουργήθηκαν με ISO 8859, ο κωδικός HTML «€» επιτρέπει την ορθή απεικόνιση του συμβόλου στην οθόνη αλλά ο χαρακτήρας μπορεί να εξαφανιστεί κατά την εκτύπωση σε χαρτί σε ορισμένους εκτυπωτές (το εν λόγω πρόβλημα μπορεί να παρακαμφθεί με την εισαγωγή του συμβόλου με μορφή εικόνας gif ή jpg). Για τα κείμενα που εισέρχονται σε μια αλυσίδα παραγωγής και προορίζονται για αυτόματη διαβίβαση προς το ίντρανετ ή το ίντερνετ, συνιστάται η αποφυγή της χρήσης του συμβόλου (καλύτερα να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός ISO «EUR»).

Οι τεχνικές προδιαγραφές του συμβόλου και οι διάφορες εκδοχές που δύνανται να φορτωθούν μπορούν να ληφθούν απευθείας από τον ιστοχώρο της Επιτροπής για το ευρώ (http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/symbol/index_en.htm).


Θέση του κωδικού ISO ή του συμβόλου στα ποσά με αριθμούς

Ο κωδικός EUR ή το σύμβολο τοποθετείται μετά τον αριθμό, από τον οποίο χωρίζεται με ένα διάστημα:
ποσό 30 EUR

Σημείωση:
Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στις περισσότερες των γλωσσών, εκτός της αγγλικής, της ιρλανδικής, της λεττονικής και της μαλτεζικής, όπου ο κωδικός εμφανίζεται πριν από τον αριθμό:
an amount of EUR 30

Εκατομμύρια/δισεκατομμύρια

Για τα εκατομμύρια ή τα δισεκατομμύρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες γραφές:
— μόνο με αριθμούς:
10 000 000 EUR
— το ουσιαστικό «εκατομμύριο(-α)» ή «δισεκατομμύριο(-α)» ακολουθούμενο από τον κωδικό ISO:
10 εκατομμύρια EUR
15 δισεκατομμύρια EUR


Σημείωση:
Στην ελληνική γλώσσα, στις εκδόσεις γενικού χαρακτήρα, όταν υπάρχουν λίγα αριθμητικά στοιχεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και η ακόλουθη μορφή:
10 εκατομμύρια ευρώ
15 δισεκατομμύρια ευρώ


— η συντομογραφία «εκατ.» ή «δισ.» ακολουθούμενη από τον κωδικό ISO (κυρίως στις επικεφαλίδες των πινάκων, εντός παρενθέσεων):
σε εκατ. EUR, σε δισ. USD
10 εκατ.EUR, 15 δισ.USD


Εκατομμύριο/δισεκατομμύριο και δεκαδικά ψηφία

Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα προϋπολογισμού, για λόγους συγκρισιμότητας των αριθμών, συνιστάται η χρησιμοποίηση των ακόλουθων μορφών:
— μέχρι τρία δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή, παραμονή στο επίπεδο της αντίστοιχης μονάδας:
1,326 δισεκατομμύρια (και όχι 1 326 εκατομμύρια)
— πέραν των τριών δεκαδικών, χρησιμοποίηση της κατώτερης μονάδας:
1 326,1 εκατομμύρια (και όχι 1,3261 δισεκατομμύρια)

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται καλύτερη αναγνωσιμότητα των αριθμών και οι συγκρίσεις καθίστανται ευχερέστερες.

Πηγή: http://publications.europa.eu/code/el/el-370303.htm#position
« Last Edit: 30 Dec, 2011, 14:28:25 by spiros »


 

Search Tools