κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει –> besser ein Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach

 

Search Tools