Σεμινάριο επιμέλειας γραπτού, ψηφιακού και σελιδοποιημένου κειμένου (meta|φραση - 09-02-2012)

diceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
Σεμινάριο επιμέλειας γραπτού, ψηφιακού και σελιδοποιημένου κειμένου
στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση

Έναρξη: 09-02-12
Διάρκεια: 14 εβδομάδες (84 ώρες)
Μαθήματα: Τρίτη και Πέμπτη, 4-7 (απογευματινό)
Εισηγητές: Βενετία Καίσαρη & Βασίλης Μπαμπούρης

Το σεμινάριο καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία διορθωτή και επιμελητή γραπτών, σελιδοποιημένων αλλά και ψηφιακών κειμένων, παράλληλα όμως απευθύνεται και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν καλά τα δύο επαγγέλματα και να καταρτιστούν επαρκώς σε αυτά, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα καλυφθούν τα εξής:

* ο ρόλος και τα στάδια της διόρθωσης και της επιμέλειας
* χρήση συμβόλων για την επισήμανση λαθών
* βοηθήματα και εργαλεία του διορθωτή και του επιμελητή
* τύποι λαθών και μεθοδολογία αντιμετώπισής τους
* συχνά λάθη στη χρήση της ελληνικής
* διόρθωση και επιμέλεια διαφορετικών ειδών κειμένου (ελληνικό, μεταφρασμένο, λογοτεχνικό, επιστημονικό)
* διαφορές μεταξύ επιμέλειας τυπογραφικών δοκιμίων και ηλεκτρονικού κειμένου
* τεχνικές και εργαλεία ομαδοποίησης και αυτοματοποίησης διορθώσεων σε ψηφιακό κείμενο
* πρακτική εξάσκηση με ασκήσεις διόρθωσης και επιμέλειας ελληνικών και μεταφρασμένων αποσπασμάτων
* αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας & πρακτικές συμβουλές εισόδου στην αγορά εργασίας

Προϋποθέσεις εγγραφής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Ελληνικής Φιλολογίας ή να έχουν επαγγελματική πείρα στη διόρθωση ή/και στην επιμέλεια. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική (π.χ. κάτοχοι Proficiency).

Για περισσότερες πληροφορίες και για κράτηση θέσης, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της σχολής (210.36.29.000).
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studiesdiceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
Παρακαλώ σημειώστε τη νέα ημερομηνία έναρξης: 08/02/12.

Τα μαθήματα θα γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη, 4-7 μ.μ.
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studies 

Search Tools