κατάσχω – κατάσχεση, επίσχω – επίσχεση

wings · 1 · 6187

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71010
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
Κατάσχω – κατάσχεση, επίσχω – επίσχεση

Ναι ήταν η απάντηση στον Γιάννη Σαμψάκη σχετικά με το ερώτημα εάν υπάρχει ρήμα επίσχω (αντίστοιχο προς το ουσιαστικό επίσχεση). Το αποτέλεσμα μικρής λεξικογραφικής έρευνας έδειξε ότι:

Η «επίσχεση» αναφέρεται - π.χ. στα λεξικά Δ. Δημητράκου και Ι. Σταματάκου - ως παράγωγο του επέχω. Υπάρχει όμως και ρήμα επίσχω που αναφέρεται ως δεύτερος/παράλληλος τύπος του επέχω, τόσο μεταβατικό (=εμποδίζω, αναχαιτίζω) όσο και αμετάβατο (= σταματώ). Βρέθηκαν πολύ λίγα στοιχεία για την κλίση του (π.χ. προστακτική έπισχε! = σταμάτα!), αλλά κρίνεται ότι μπορεί να κλιθεί ανάλογα με το κατάσχω που προέρχεται με τον ίδιο τρόπο από το κατέχω (κατάσχω, κατέσχα (σπάνιο), κατέσχεσα/ κατάσχεσα - κατασχέσω, κατασχέσει, κατάσχομαι, κατασχόμουν, κατασχέθηκα, κατασχεθώ, κατασχεμένος). Δηλαδή αντίστοιχα: επίσχω, επίσχα, επέσχεσα/επίσχεσα - επισχέσω, επισχέσει, επίσχομαι, επισχόμουν, επισχέθηκα, επισχεθώ, επισχεμένος).
Κ.Β.

Πηγή: Ορόγραμμα, αρ. 90, Μάιος-Ιούνιος 2008 (http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm)


 

Search Tools