ιατροφαρμακευτικά έξοδα -> medical expenses, medicare expenses

xerola

 • Sr. Member
 • ****
  • Posts: 625
ιατροφαρμακευτικά έξοδα= medicare expenses ??
« Last Edit: 24 Jan, 2012, 11:37:17 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813998
  • Gender:Male
 • point d’amour
Και «medical expenses». Από τη στιγμή που φαντάζεσαι την απάντηση μπορείς να τη βάζεις στον τίτλο με ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος. Ευχαριστώ!

Οι προκαταβολές για ιατροφαρμακευτικά έξοδα ανακτώνται, είτε επί οποιουδήποτε ποσού το οποίο οφείλεται στον ασφαλισμένο δυνάμει του παρόντος Συστήματος, είτε επί των αποδοχών ή της σύνταξης, ή ακόμα επί οποιουδήποτε ποσού το οποίο οφείλεται στον άμεσα ασφαλισμένο εκ μέρους του θεσμικού του οργάνου. Εντούτοις, ο υπεύθυνος του κεντρικού γραφείου, αφού θα έχει πληροφορήσει σχετικά τον υπόλογο της Επιτροπής, μπορεί να παραιτηθεί από την ανάκτηση ενός υπολοίπου «προκαταβολής», κατ' εφαρμογή του άρθρου 73 του δημοσιονομικού κανονισμού:
Advances on medical expenses shall be recovered, either from any amount owed to the member under this Scheme or from the remuneration or pension or from any amount owed to the member by the institution. However, the official in charge of the Central Office may, after having informed the Commission's Accounting Officer, waive recovery of an advance in application of Article 73 of the Financial Regulation:
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,el&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=357761:cs&page= 

Search Tools