ενδοτράχηλος -> endocervix

susglob

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 1
I have some medical terms that i need help with.  I will writte all of them and you can translate whichever you guys know.  Thank you in advance, Ευχαριστω.

ενδοτράχηλος, ενδοτοιχωματικό, μυξωματώδη, ενδομητρική, μυομήτριο, στικτές
I have some more but i will try getting an answer for those first.  Thank you.

Moderator's note: Please read the forum RULES very carefully before posting questions. The subject line should always include the terms you are asking for and you should provide context for those terms. Thanks in advance.
« Last Edit: 03 May, 2015, 21:53:32 by spiros »


banned13

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2972
    • Gender:Female
ενδοτράχηλος = endocervix
ενδοτοιχωματικό = endomural
μυξωματώδης = myxomatous
ενδομητρική = intrauterine
μυομήτριο = myometrium
στικτές = punctate(d)
« Last Edit: 19 Feb, 2006, 12:24:40 by wings » 

Search Tools