πανίβλακας -> complete and utter idiot, imbecile, dur-brain, numbnuts, numbskull, dimwit, dolt, blockhead, dumbbell, dumbo, slow on the uptake, dumber than a box of rocks, lamebrain, underhead, dunderhead

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 815975
  • Gender:Male
 • point d’amour
πανίβλακας -> complete and utter idiot, imbecile, dur-brain, numbnuts, numbskull, dimwit, dolt, blockhead, dumbbell, dumbo, slow on the uptake, dumber than a box of rocks, lamebrain, underhead, dunderhead, fucking idiot, addle-brain, addlehead, addle pate, airhead, beanbrain, beetlebrain, beetlehead, berk, bimbo, birdbrain, blockhead, bonehead, Boeotian, boob, bubblehead, bufflehead, buffoon, Charlie, chowderhead, chucklehead, chump, cittern-head, cretin, deadhead, dim bulb, dimwit, dingbat, ding dong, dingleberry, dingwad, dip, dipstick, dolt, doodle, doof, doofoid, doofus, dope, dork, drivel, drongo, drool bucket, dullard, dumb bunny, dumbbell, dumb cluck, dumbhead, dumble, dumbling, dumbnut, dumbo, dummkopf, dummy, dunce, dunderhead, dunderpate, eejit, farthead, fathead, featherbrain, fenderhead, fleabrain, stupid fool, fopdoodle, gomer, gonk, goose, goosecap, halfwit, ha'porth, hammerhead, ignoramus, imbecile, jerk, juggins, jughead, knucklehead, lackwit, lamebrain, log, loggerhead, lummox, lunk, lunkhead, maroon, meatball, meathead, mental midget, mome, mongoloid, mongtard, moron, mouth breather, muggins, mushhead, muttonhead, nimrod, nincompoop, ninny, ninnyhammer, nit, nitwit, noddy, noodlehead, numbskull, oaf, peabrain, pinhead, plank, plonker, prat, putz, retard, sap, saphead, schmo, simp, simpleton, snapperhead, space cadet, stupe, stupid, stupid-head, tard, thickhead, thickskull, thicko, tomfool, tosspot, twit, wally, wantwit, witless wonder, yo-yo, ass, assclown, asshat, asshelmet, asstard, dildo, dipshit, donkey dick, dumbarse, dumbass, dumbfuck, dumbfucker, dumbshit, fucktard, fuckwit, shitbrain, shithead, shitneck, shitwit, stupidfuck, stupidfucker, twat
« Last Edit: 21 Dec, 2016, 10:10:54 by spiros »
spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 815975
  • Gender:Male
 • point d’amour
πανίβλακας / πανύβλακας / πανύβλαξ / πανίβλαξ

Σχετικά με την ετυμολογία οι γνώμες διχάζονται. Άλλοι λένε ότι παράγεται από το παν + βλάκας με την παρεμβολή ενός ι για να είναι πιο σένιο και άλλοι ότι παράγεται από το αρχαίο επίρρημα πάνυ που σημαίνει πάρα πολύ
http://www.slang.gr/lemma/show/paniblakas___panublakas___panublaks___paniblaks_16298
« Last Edit: 20 Feb, 2012, 13:24:10 by spiros »

 

Search Tools