απειροστικός λογισμός -> infinitesimal calculus

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 813998
    • Gender:Male
  • point d’amour
απειροστικός λογισμός -> infinitesimal calculus

Απειροστικός λογισμός είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τη σύγκλιση ορίων και κατεπέκταση με τη διαφορισιμότητα και ολοκληρωσιμότητα συναρτήσεων πραγματικών αριθμών. Ο απειροστικός λογισμός, χρησιμοποιείται στην επιστήμη και στην μηχανική και μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που η άλγεβρα μόνη της είναι ανεπαρκής. Βασίζεται στην άλγεβρα, την τριγωνομετρία και την αναλυτική γεωμετρία και διαιρείται στους δύο κύριους κλάδους του, τον διαφορικό και τον ολοκληρωτικό λογισμό. Σε ανώτερο επίπεδο, ο απειροστικός λογισμός λέγεται ανάλυση και μελετά τη μελέτη των συναρτήσεων και των ορίων από αξιωματικό επίπεδο.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

Infinitesimal calculus is the part of mathematics concerned with finding slope of curves, areas under curves, minima and maxima, and other geometric and analytic problems.
https://en.wikipedia.org/wiki/Infinitesimal_calculus


 

Search Tools