Author Topic: 100 Best First Lines from Novels (American Book Review)  (Read 5886 times)

diceman

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1328
 • Gender: Male
 • Talk less, say more.
  • meta|φραση School of Translation Studies
Αντιγράφω από την επιθεώρηση American Book Review τη λίστα με τις 100 καλύτερες πρώτες προτάσεις μυθιστορημάτων. Βέβαια, δεν έχει την αγαπημένη μου (που τυχαίνει παράλληλα να είναι και ένα από τα πιο σύντομα διηγήματα επιστημονικής φαντασίας): "The last man on Earth sat in a room when there was a knock on the door."

Μου αρέσουν οι 8, 15, 47, 49 και 52. Εσάς;

---------------------------------------------------------------------------------------
1. Call me Ishmael. —Herman Melville, Moby-Dick (1851)

2. It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife. —Jane Austen, Pride and Prejudice (1813)

3. A screaming comes across the sky. —Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow (1973)

4. Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendía was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. —Gabriel García Márquez, One Hundred Years of Solitude (1967; trans. Gregory Rabassa)

5. Lolita, light of my life, fire of my loins. —Vladimir Nabokov, Lolita (1955)

6. Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way. —Leo Tolstoy, Anna Karenina (1877; trans. Constance Garnett)

7. riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs. —James Joyce, Finnegans Wake (1939)

8. It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. —George Orwell, 1984 (1949)

9. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. —Charles Dickens, A Tale of Two Cities (1859)

10. I am an invisible man. —Ralph Ellison, Invisible Man (1952)

11. The Miss Lonelyhearts of the New York Post-Dispatch (Are you in trouble?—Do-you-need-advice?—Write-to-Miss-Lonelyhearts-and-she-will-help-you) sat at his desk and stared at a piece of white cardboard. —Nathanael West, Miss Lonelyhearts (1933)

12. You don't know about me without you have read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer; but that ain't no matter. —Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (1885)

13. Someone must have slandered Josef K., for one morning, without having done anything truly wrong, he was arrested. —Franz Kafka, The Trial (1925; trans. Breon Mitchell)

14. You are about to begin reading Italo Calvino's new novel, If on a winter's night a traveler. —Italo Calvino, If on a winter's night a traveler (1979; trans. William Weaver)

15. The sun shone, having no alternative, on the nothing new. —Samuel Beckett, Murphy (1938)

16. If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it, if you want to know the truth. —J. D. Salinger, The Catcher in the Rye (1951)

17. Once upon a time and a very good time it was there was a moocow coming down along the road and this moocow that was coming down along the road met a nicens little boy named baby tuckoo. —James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (1916)

18. This is the saddest story I have ever heard. —Ford Madox Ford, The Good Soldier (1915)

19. I wish either my father or my mother, or indeed both of them, as they were in duty both equally bound to it, had minded what they were about when they begot me; had they duly considered how much depended upon what they were then doing;—that not only the production of a rational Being was concerned in it, but that possibly the happy formation and temperature of his body, perhaps his genius and the very cast of his mind;—and, for aught they knew to the contrary, even the fortunes of his whole house might take their turn from the humours and dispositions which were then uppermost:—Had they duly weighed and considered all this, and proceeded accordingly,—I am verily persuaded I should have made a quite different figure in the world, from that, in which the reader is likely to see me. —Laurence Sterne, Tristram Shandy (1759–1767)

20. Whether I shall turn out to be the hero of my own life, or whether that station will be held by anybody else, these pages must show. —Charles Dickens, David Copperfield (1850)

21. Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather on which a mirror and a razor lay crossed. —James Joyce, Ulysses (1922)

22. It was a dark and stormy night; the rain fell in torrents, except at occasional intervals, when it was checked by a violent gust of wind which swept up the streets (for it is in London that our scene lies), rattling along the house-tops, and fiercely agitating the scanty flame of the lamps that struggled against the darkness. —Edward George Bulwer-Lytton, Paul Clifford (1830)

23. One summer afternoon Mrs. Oedipa Maas came home from a Tupperware party whose hostess had put perhaps too much kirsch in the fondue to find that she, Oedipa, had been named executor, or she supposed executrix, of the estate of one Pierce Inverarity, a California real estate mogul who had once lost two million dollars in his spare time but still had assets numerous and tangled enough to make the job of sorting it all out more than honorary. —Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49 (1966)

24. It was a wrong number that started it, the telephone ringing three times in the dead of night, and the voice on the other end asking for someone he was not. —Paul Auster, City of Glass (1985)

25. Through the fence, between the curling flower spaces, I could see them hitting. —William Faulkner, The Sound and the Fury (1929)

26. 124 was spiteful. —Toni Morrison, Beloved (1987)

27. Somewhere in la Mancha, in a place whose name I do not care to remember, a gentleman lived not long ago, one of those who has a lance and ancient shield on a shelf and keeps a skinny nag and a greyhound for racing. —Miguel de Cervantes, Don Quixote (1605; trans. Edith Grossman)

28. Mother died today. —Albert Camus, The Stranger (1942; trans. Stuart Gilbert)

29. Every summer Lin Kong returned to Goose Village to divorce his wife, Shuyu. —Ha Jin, Waiting (1999)

30. The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel. —William Gibson, Neuromancer (1984)

31. I am a sick man . . . I am a spiteful man. —Fyodor Dostoyevsky, Notes from Underground (1864; trans. Michael R. Katz)

32. Where now? Who now? When now? —Samuel Beckett, The Unnamable (1953; trans. Patrick Bowles)

33. Once an angry man dragged his father along the ground through his own orchard. "Stop!" cried the groaning old man at last, "Stop! I did not drag my father beyond this tree." —Gertrude Stein, The Making of Americans (1925)

34. In a sense, I am Jacob Horner. —John Barth, The End of the Road (1958)

35. It was like so, but wasn't. —Richard Powers, Galatea 2.2 (1995)

36. —Money . . . in a voice that rustled. —William Gaddis, J R (1975)

37. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. —Virginia Woolf, Mrs. Dalloway (1925)

38. All this happened, more or less. —Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five (1969)

39. They shoot the white girl first. —Toni Morrison, Paradise (1998)

40. For a long time, I went to bed early. —Marcel Proust, Swann's Way (1913; trans. Lydia Davis)

41. The moment one learns English, complications set in. —Felipe Alfau, Chromos (1990)

42. Dr. Weiss, at forty, knew that her life had been ruined by literature. —Anita Brookner, The Debut (1981)

43. I was the shadow of the waxwing slain / By the false azure in the windowpane; —Vladimir Nabokov, Pale Fire (1962)

44. Ships at a distance have every man's wish on board. —Zora Neale Hurston, Their Eyes Were Watching God (1937)

45. I had the story, bit by bit, from various people, and, as generally happens in such cases, each time it was a different story. —Edith Wharton, Ethan Frome (1911)

46. Ages ago, Alex, Allen and Alva arrived at Antibes, and Alva allowing all, allowing anyone, against Alex's admonition, against Allen's angry assertion: another African amusement . . . anyhow, as all argued, an awesome African army assembled and arduously advanced against an African anthill, assiduously annihilating ant after ant, and afterward, Alex astonishingly accuses Albert as also accepting Africa's antipodal ant annexation.  —Walter Abish, Alphabetical Africa (1974)

47. There was a boy called Eustace Clarence Scrubb, and he almost deserved it. —C. S. Lewis, The Voyage of the Dawn Treader (1952)

48. He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without taking a fish. —Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea (1952)

49. It was the day my grandmother exploded. —Iain M. Banks, The Crow Road (1992)

50. I was born twice: first, as a baby girl, on a remarkably smogless Detroit day in January of 1960; and then again, as a teenage boy, in an emergency room near Petoskey, Michigan, in August of 1974. —Jeffrey Eugenides, Middlesex (2002)

51. Elmer Gantry was drunk. —Sinclair Lewis, Elmer Gantry (1927)

52. We started dying before the snow, and like the snow, we continued to fall. —Louise Erdrich, Tracks (1988)

53. It was a pleasure to burn. —Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1953)

54. A story has no beginning or end; arbitrarily one chooses that moment of experience from which to look back or from which to look ahead. —Graham Greene, The End of the Affair (1951)

55. Having placed in my mouth sufficient bread for three minutes' chewing, I withdrew my powers of sensual perception and retired into the privacy of my mind, my eyes and face assuming a vacant and preoccupied expression. —Flann O'Brien, At Swim-Two-Birds (1939)

56. I was born in the Year 1632, in the City of York, of a good Family, tho' not of that Country, my Father being a Foreigner of Bremen, who settled first at Hull; He got a good Estate by Merchandise, and leaving off his Trade, lived afterward at York, from whence he had married my Mother, whose Relations were named Robinson, a very good Family in that Country, and from whom I was called Robinson Kreutznaer; but by the usual Corruption of Words in England, we are now called, nay we call our selves, and write our Name Crusoe, and so my Companions always call'd me. —Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719)

57. In the beginning, sometimes I left messages in the street. —David Markson, Wittgenstein's Mistress (1988)

58. Miss Brooke had that kind of beauty which seems to be thrown into relief by poor dress.
—George Eliot, Middlemarch (1872)

59. It was love at first sight. —Joseph Heller, Catch-22 (1961)

60. What if this young woman, who writes such bad poems, in competition with her husband, whose poems are equally bad, should stretch her remarkably long and well-made legs out before you, so that her skirt slips up to the tops of her stockings? —Gilbert Sorrentino, Imaginative Qualities of Actual Things (1971)

61. I have never begun a novel with more misgiving. —W. Somerset Maugham, The Razor's Edge (1944)

62. Once upon a time, there was a woman who discovered she had turned into the wrong person. —Anne Tyler, Back When We Were Grownups (2001)

63. The human race, to which so many of my readers belong, has been playing at children's games from the beginning, and will probably do it till the end, which is a nuisance for the few people who grow up. —G. K. Chesterton, The Napoleon of Notting Hill (1904)

64. In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. —F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (1925)

65. You better not never tell nobody but God. —Alice Walker, The Color Purple (1982)

66. "To be born again," sang Gibreel Farishta tumbling from the heavens, "first you have to die." —Salman Rushdie, The Satanic Verses (1988)

67. It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs, and I didn't know what I was doing in New York. —Sylvia Plath, The Bell Jar (1963)

68. Most really pretty girls have pretty ugly feet, and so does Mindy Metalman, Lenore notices, all of a sudden. —David Foster Wallace, The Broom of the System (1987)

69. If I am out of my mind, it's all right with me, thought Moses Herzog. —Saul Bellow, Herzog (1964)

70. Francis Marion Tarwater's uncle had been dead for only half a day when the boy got too drunk to finish digging his grave and a Negro named Buford Munson, who had come to get a jug filled, had to finish it and drag the body from the breakfast table where it was still sitting and bury it in a decent and Christian way, with the sign of its Saviour at the head of the grave and enough dirt on top to keep the dogs from digging it up. —Flannery O'Connor, The Violent Bear it Away (1960)

71. Granted: I am an inmate of a mental hospital; my keeper is watching me, he never lets me out of his sight; there's a peephole in the door, and my keeper's eye is the shade of brown that can never see through a blue-eyed type like me. —GŸnter Grass, The Tin Drum (1959; trans. Ralph Manheim)

72. When Dick Gibson was a little boy he was not Dick Gibson. —Stanley Elkin, The Dick Gibson Show (1971)

73. Hiram Clegg, together with his wife Emma and four friends of the faith from Randolph Junction, were summoned by the Spirit and Mrs. Clara Collins, widow of the beloved Nazarene preacher Ely Collins, to West Condon on the weekend of the eighteenth and nineteenth of April, there to await the End of the World. —Robert Coover, The Origin of the Brunists (1966)

74. She waited, Kate Croy, for her father to come in, but he kept her unconscionably, and there were moments at which she showed herself, in the glass over the mantel, a face positively pale with the irritation that had brought her to the point of going away without sight of him. —Henry James, The Wings of the Dove (1902)

75. In the late summer of that year we lived in a house in a village that looked across the river and the plain to the mountains. —Ernest Hemingway, A Farewell to Arms (1929)

76. "Take my camel, dear," said my Aunt Dot, as she climbed down from this animal on her return from High Mass. —Rose Macaulay, The Towers of Trebizond (1956)

77. He was an inch, perhaps two, under six feet, powerfully built, and he advanced straight at you with a slight stoop of the shoulders, head forward, and a fixed from-under stare which made you think of a charging bull.  —Joseph Conrad, Lord Jim (1900)

78. The past is a foreign country; they do things differently there.  —L. P. Hartley, The Go-Between (1953)

79. On my naming day when I come 12 I gone front spear and kilt a wyld boar he parbly ben the las wyld pig on the Bundel Downs any how there hadnt ben none for a long time befor him nor I aint looking to see none agen. —Russell Hoban, Riddley Walker (1980)

80. Justice?—You get justice in the next world, in this world you have the law. —William Gaddis, A Frolic of His Own (1994)

81. Vaughan died yesterday in his last car-crash. —J. G. Ballard, Crash (1973)

82. I write this sitting in the kitchen sink. —Dodie Smith, I Capture the Castle (1948)

83. "When your mama was the geek, my dreamlets," Papa would say, "she made the nipping off of noggins such a crystal mystery that the hens themselves yearned toward her, waltzing around her, hypnotized with longing." —Katherine Dunn, Geek Love (1983)

84. In the last years of the Seventeenth Century there was to be found among the fops and fools of the London coffee-houses one rangy, gangling flitch called Ebenezer Cooke, more ambitious than talented, and yet more talented than prudent, who, like his friends-in-folly, all of whom were supposed to be educating at Oxford or Cambridge, had found the sound of Mother English more fun to game with than her sense to labor over, and so rather than applying himself to the pains of scholarship, had learned the knack of versifying, and ground out quires of couplets after the fashion of the day, afroth with Joves and Jupiters, aclang with jarring rhymes, and string-taut with similes stretched to the snapping-point. —John Barth, The Sot-Weed Factor (1960)

85. When I finally caught up with Abraham Trahearne, he was drinking beer with an alcoholic bulldog named Fireball Roberts in a ramshackle joint just outside of Sonoma, California, drinking the heart right out of a fine spring afternoon.  —James Crumley, The Last Good Kiss (1978)

86. It was just noon that Sunday morning when the sheriff reached the jail with Lucas Beauchamp though the whole town (the whole county too for that matter) had known since the night before that Lucas had killed a white man. —William Faulkner, Intruder in the Dust (1948)

87. I, Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus This-that-and-the-other (for I shall not trouble you yet with all my titles) who was once, and not so long ago either, known to my friends and relatives and associates as "Claudius the Idiot," or "That Claudius," or "Claudius the Stammerer," or "Clau-Clau-Claudius" or at best as "Poor Uncle Claudius," am now about to write this strange history of my life; starting from my earliest childhood and continuing year by year until I reach the fateful point of change where, some eight years ago, at the age of fifty-one, I suddenly found myself caught in what I may call the "golden predicament" from which I have never since become disentangled. —Robert Graves, I, Claudius (1934)

88. Of all the things that drive men to sea, the most common disaster, I've come to learn, is women. —Charles Johnson, Middle Passage (1990)

89. I am an American, Chicago born—Chicago, that somber city—and go at things as I have taught myself, free-style, and will make the record in my own way: first to knock, first admitted; sometimes an innocent knock, sometimes a not so innocent. —Saul Bellow, The Adventures of Augie March (1953)

90. The towers of Zenith aspired above the morning mist; austere towers of steel and cement and limestone, sturdy as cliffs and delicate as silver rods. —Sinclair Lewis, Babbitt (1922)

91. I will tell you in a few words who I am: lover of the hummingbird that darts to the flower beyond the rotted sill where my feet are propped; lover of bright needlepoint and the bright stitching fingers of humorless old ladies bent to their sweet and infamous designs; lover of parasols made from the same puffy stuff as a young girl's underdrawers; still lover of that small naval boat which somehow survived the distressing years of my life between her decks or in her pilothouse; and also lover of poor dear black Sonny, my mess boy, fellow victim and confidant, and of my wife and child. But most of all, lover of my harmless and sanguine self. —John Hawkes, Second Skin (1964)

92. He was born with a gift of laughter and a sense that the world was mad. —Raphael Sabatini, Scaramouche (1921)

93. Psychics can see the color of time it's blue. —Ronald Sukenick, Blown Away (1986)

94. In the town, there were two mutes and they were always together. —Carson McCullers, The Heart is a Lonely Hunter (1940)

95. Once upon a time two or three weeks ago, a rather stubborn and determined middle-aged man decided to record for posterity, exactly as it happened, word by word and step by step, the story of another man for indeed what is great in man is that he is a bridge and not a goal, a somewhat paranoiac fellow unmarried, unattached, and quite irresponsible, who had decided to lock himself in a room a furnished room with a private bath, cooking facilities, a bed, a table, and at least one chair, in New York City, for a year 365 days to be precise, to write the story of another person—a shy young man about of 19 years old—who, after the war the Second World War, had come to America the land of opportunities from France under the sponsorship of his uncle—a journalist, fluent in five languages—who himself had come to America from Europe Poland it seems, though this was not clearly established sometime during the war after a series of rather gruesome adventures, and who, at the end of the war, wrote to the father his cousin by marriage of the young man whom he considered as a nephew, curious to know if he the father and his family had survived the German occupation, and indeed was deeply saddened to learn, in a letter from the young man—a long and touching letter written in English, not by the young man, however, who did not know a damn word of English, but by a good friend of his who had studied English in school—that his parents both his father and mother and his two sisters one older and the other younger than he had been deported they were Jewish to a German concentration camp Auschwitz probably and never returned, no doubt having been exterminated deliberately X * X * X * X, and that, therefore, the young man who was now an orphan, a displaced person, who, during the war, had managed to escape deportation by working very hard on a farm in Southern France, would be happy and grateful to be given the opportunity to come to America that great country he had heard so much about and yet knew so little about to start a new life, possibly go to school, learn a trade, and become a good, loyal citizen. —Raymond Federman, Double or Nothing (1971)

96. Time is not a line but a dimension, like the dimensions of space. —Margaret Atwood, Cat's Eye (1988)

97. He—for there could be no doubt of his sex, though the fashion of the time did something to disguise it—was in the act of slicing at the head of a Moor which swung from the rafters. —Virginia Woolf, Orlando (1928)

98. High, high above the North Pole, on the first day of 1969, two professors of English Literature approached each other at a combined velocity of 1200 miles per hour. —David Lodge, Changing Places (1975)

99. They say when trouble comes close ranks, and so the white people did. —Jean Rhys, Wide Sargasso Sea (1966)

100. The cold passed reluctantly from the earth, and the retiring fogs revealed an army stretched out on the hills, resting. —Stephen Crane, The Red Badge of Courage (1895)
« Last Edit: 06 Jan, 2007, 22:19:57 by wings »
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studies


σα(ρε)μαλι

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1293
 • Gender: Male
 • Σταβανγκεριανό μου έαρ
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #1 on: 09 Mar, 2006, 17:19:42 »
Χωρίς να τις διαβάσω όλες προσεκτικά διαλέγω τις 15 (η αγαπημένη μου κι αν βρω χρόνο θα γράψω κάποια στιγμή τι λέει ο Λεσέρκλ γι' αυτή) 28, 30, 31, 32, 53, 81. 
I can live everywhere in the world, but it must be near an airport -and a pharmacy, I would add.

Δεν είναι ο ύπνος της λογικής που γεννάει τέρατα, αλλά ο άγρυπνος ορθολογισμός που πάσχει από αϋπνίες.

zephyrous

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3698
 • Gender: Male
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #2 on: 09 Mar, 2006, 17:25:15 »
Με διαφορά η 28, με μια μικρή μεταφραστική επισήμανση. Επειδή το έχω σε ελληνικά, αγγλικά (US + UK) και γαλλικά, στην παράθεση αυτή βλέπουμε τη "λανθασμένη" μετάφραση. Maman, λέει ο Camus, Mother μεταφράζει ο ένας, Maman o άλλος, προς τα αγγλικά. Φυσικά, η συναισθηματική φόρτιση του Camus δεν μεταφέρεται με ένα mother. Χάνει όλο της το νόημα. Αυτά τα ψιλά γράμματα από την πλευρά μου. Δεν τα βρήκα εγώ, αλλά υπάρχουν στις σημειώσεις άλλων για τον Ξένο (π.χ. στον Cliff).  :)


banned8

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 133
 • Gender: Male
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #3 on: 09 Mar, 2006, 17:34:39 »
Εκτός από το 8:
8. It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. —George Orwell, 1984 (1949)

9. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. —Charles Dickens, A Tale of Two Cities (1859)
Κλασική περιγραφή μιας ολόκληρης εποχής.

20. Whether I shall turn out to be the hero of my own life, or whether that station will be held by anybody else, these pages must show. —Charles Dickens, David Copperfield (1850)
Μανία με τους κλασικούς; Ίσως. Αλλά να το ζητούμενο μιας ζωής.

38. All this happened, more or less. —Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five (1969)
Όχι λόγω της δηλωμένης αγάπης μου για τον Βόνεγκατ, αλλά να, με έξι λέξεις, πώς θα ήθελε να μας υποδέχεται κάθε μυθιοστοριογράφος στον φανταστικό χώρο που έχτισε για χάρη μας.

54. A story has no beginning or end; arbitrarily one chooses that moment of experience from which to look back or from which to look ahead. —Graham Greene, The End of the Affair (1951)
Αλλά να, καλά συνοψισμένο, και το δικαίωμα του συγγραφέα να διαλέγει το πού και το πώς και το πότε.

50. I was born twice: first, as a baby girl, on a remarkably smogless Detroit day in January of 1960; and then again, as a teenage boy, in an emergency room near Petoskey, Michigan, in August of 1974. —Jeffrey Eugenides, Middlesex (2002)
Έφτασε να διαβάσω αυτή την πρόταση σε κάποια παρουσίαση για να παραγγείλω και να διαβάσω το μυθιστόρημα. Το όνειρο κάθε συγγραφέα: η πρώτη του πρόταση να πουλάει ολόκληρο το έργο.

41. The moment one learns English, complications set in. —Felipe Alfau, Chromos (1990)
Δεν γνωρίζω το έργο, ούτε την εισαγωγική του πρόταση. It's just the story of my life.

elena petelos

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3187
 • Gender: Female
 • Qui ne dit mot consent.
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #4 on: 09 Mar, 2006, 19:43:12 »
Την έχεις στη λίστα σου την αγαπημένη μου. :-)
96.
Time is not a line but a dimension, like the dimensions of space. If you can bend space you can bend time also, and if you knew enough and could move faster than light you could travel backward in time and exist in two places at once.

It was my brother Stephen who told me that, when he wore his raveling maroon sweater to study in and spent a lot of time standing on his head so that the blood would run down into his brain and nourish it. I didn't understand what he meant, but maybe he didn't explain it very well. He was already moving away from the imprecision of words.

But I began then to think of time as having a shape, something you could see, like a series of liquid transparencies, one laid on top of another. You don't look back along time but down through it, like water. Sometimes this comes to the surface, sometimes that, sometimes nothing. Nothing goes away.
[/i]:-)

Aν και είμαι εκτός σπιτιού, είναι η αγαπημένη συγγραφέας. Δεν είναι το πιο αγαπημένο βιβλίο της, αλλά είναι η τέλεια παράγραφος.

Mάλλον το τέλειο... κεφάλαιο.
:-))
« Last Edit: 10 Mar, 2006, 17:50:24 by epetelos »

marianne

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Gender: Female
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #5 on: 10 Mar, 2006, 12:07:47 »
28, 24, 62, 92
at that Tower of Babel they knew what they were after


Pink Panther

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1675
 • Gender: Female
 • Τσα!
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #6 on: 10 Mar, 2006, 13:18:27 »
6, 9, 20, 47, 54 but most of all I like 62.
Κάθε που νιώθω μοναξιά, σκέφτομαι πως υπάρχεις
Και θέλω να 'ρθω εκεί κοντά, τίποτα να μην πάθεις

tsioutsiou

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 583
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #7 on: 10 Mar, 2006, 17:13:34 »
Ηδη σημειώσατε αρκετές από τις δικές μου.
Δέν ξέρω όμως πώς το εννοούμε. Πχ η 28 του Ξένου, "δέν λέει τίποτα" από μόνη της, αλλά, ξέροντας το μυθιστόρημα, μπορεί νά γίνεται αγαπημένη. Στον αντίποδα η 50, πού ως αποκομμένη φράση είναι μαγνήτης, κι ας θεωρηθεί συγγραφικό "κόλπο".
Και μία "διόρθωση" στη λίστα. Στή θέση 13, καλύτερα η κλασσική φράση της Μεταμόρφωσης πού υπερέχει της Δίκης.
Πρόσφατα η Διεθνης Υπηρεσία του ΜπιΜπιΣι ειχε ένα τέστ λογοτεχνίας, ν' αναγνωρίσεις το έργο από την πρώτη φράση, και περιελάμβανε 15 φράσεις απ'αυτή τη λίστα

progvamp

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1572
 • Gender: Female
  • Hellenic Myasthenia Gravis Association
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #8 on: 14 Jul, 2006, 20:19:31 »
"In the beginning there was the Word and the Word was with God, and the Word was God."

Μεταφρασμένος Umberto Eco, "The Name of the Rose"

dinomachi

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 628
 • Gender: Female
 • The word is not enough...
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #9 on: 16 Jul, 2006, 11:49:12 »

2. It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife. —Jane Austen, Pride and Prejudice (1813)

41. The moment one learns English, complications set in. —Felipe Alfau, Chromos (1990)

54. A story has no beginning or end; arbitrarily one chooses that moment of experience from which to look back or from which to look ahead. —Graham Greene, The End of the Affair (1951)

78. The past is a foreign country; they do things differently there.  —L. P. Hartley, The Go-Between (1953)

80. Justice?—You get justice in the next world, in this world you have the law. —William Gaddis, A Frolic of His Own (1994)

88. Of all the things that drive men to sea, the most common disaster, I've come to learn, is women. —Charles Johnson, Middle Passage (1990)

92. He was born with a gift of laughter and a sense that the world was mad. —Raphael Sabatini, Scaramouche (1921)

93. Psychics can see the color of time it's blue. —Ronald Sukenick, Blown Away (1986)

96. Time is not a line but a dimension, like the dimensions of space. —Margaret Atwood, Cat's Eye (1988)

:-))

inertia

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 822
 • Gender: Female
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #10 on: 16 Jul, 2006, 12:41:03 »
Όσον αφορά τα καλύτερα πρώτα κεφάλαια..

Ian Mc Ewan Enduring Love

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ
Nobody puts Baby in a corner!

inertia

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 822
 • Gender: Female
Re: 100 Best First Lines from Novels
« Reply #11 on: 16 Jul, 2006, 12:56:38 »
Quote
46. Ages ago, Alex, Allen and Alva arrived at Antibes, and Alva allowing all, allowing anyone, against Alex's admonition, against Allen's angry assertion: another African amusement . . . anyhow, as all argued, an awesome African army assembled and arduously advanced against an African anthill, assiduously annihilating ant after ant, and afterward, Alex astonishingly accuses Albert as also accepting Africa's antipodal ant annexation.  —Walter Abish, Alphabetical Africa


Κακόμοιρε μεταφραστή...
Nobody puts Baby in a corner!