register -> μητρώο, κατάλογος, πρωτόκολλο, ύφος κειμένου, κειμενικό ύφος, γκάμα, έκταση, ορολογία, ρετζίστρο, υπαγωγή σε μητρώο, επίπεδο ύφους

Claire P.

 • Newbie
 • *
  • Posts: 46
  • Gender:Female
register (linguistics) -> επίπεδο ύφους

Σε ένα κείμενο περί της σχέσης μεταξύ προφορικής παράδοσης και επικής ποίησης βρίσκω τη λέξη register με τη γλωσσολογική της έννοια. Στα αγγλοαγγλικά λεξικά βρίσκω την ερμηνεία
a variety of a language or a level of usage, as determined by degree of formality and choice of vocabulary, pronunciation, and syntax, according to the communicative purpose, social context, and social status of the user.
Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ ως απόδοση είναι "κώδικας επικοινωνίας", αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ γενικό. Ξέρει κανένας γλωσσολόγος να με διαφωτίσει για καλύτερη ορολογία;
« Last Edit: 31 Oct, 2009, 15:59:48 by spiros »
me primis urbis belli placuisse domique,
corporis exigui, praecanum, solibus aptum,
irasci celerem, tamen ut placabilis essem


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 812614
  • Gender:Male
 • point d’amour
επίπεδο ύφους
http://www.google.gr/search?hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=uNQ&q=register+%22%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82%22&btnG=Search
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=466

Όπως είδαμε πιο πάνω, το κειμενικό είδος καθορίζει τις γλωσσικές επιλογές στο επίπεδο της δομής του κειμένου ως ολοκληρωμένου μηνύματος με αρχή, μέση και τέλος, όπως λ.χ. ένα έγγραφο από τη δημόσια διοίκηση με τη μορφή φόρμας και οδηγιών για τη συμπλήρωσή του. Το επίπεδο ύφους, από την άλλη μεριά, -το οποίο αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου register- πραγματώνει γλωσσικές επιλογές στο επίπεδο της σύνταξης των φράσεων του κειμένου και του λεξιλογίου του (πρβ. Couture 1986). Έτσι, στην περίπτωση του δημόσιου έγγραφου, για παράδειγμα, οι γλωσσικές επιλογές μπορεί να είναι τέτοιες που να συγκροτούν ένα κείμενο η γλώσσα του οποίου μπορεί να έχει ύφος γραφειοκρατικό ή φιλικό προς το αναγνωστικό κοινό. Οι γλωσσικές επιλογές μιας συνέντευξης μπορεί να της προσδίδουν ύφος δημοσιογραφικό ή επιστημονικό. Οι γλωσσικές επιλογές ενός σχολικού κειμένου μπορεί να το καθιστούν κείμενο διδακτικό ή μαθησιακό. Με άλλα λόγια, το επίπεδο ύφους αφορά στις γενικευμένες γλωσσικές επιλογές που προσδιορίζουν το γενικό ύφος του κειμένου.
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/1_3/index.html
« Last Edit: 01 Sep, 2008, 12:09:09 by spiros »Claire P.

 • Newbie
 • *
  • Posts: 46
  • Gender:Female
Σπύρο είσαι καταπληκτικός! Ευχαριστώ πολύ πολύ!
me primis urbis belli placuisse domique,
corporis exigui, praecanum, solibus aptum,
irasci celerem, tamen ut placabilis essem
progvamp

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1572
  • Gender:Female
register -> μητρώο, κατάλογος, πρωτόκολλο, ύφος κειμένου, κειμενικό ύφος, γκάμα, έκταση, ορολογία, ρετζίστρο (εκκλησιαστικού οργάνου), υπαγωγή σε μητρώο (εθελοντικών οργανώσεων, επιχειρηματιών, ανέργων, ασφαλισμένων, κ.λπ.)
« Last Edit: 07 Nov, 2013, 23:47:54 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 812614
  • Gender:Male
 • point d’amour
register
[rEdzhister]
ουσ. μητρώο: register of members μητρώο μελών # επίσημος κατάλογος: electoral register εκλογικός κατάλογος § attendance register παρουσιολόγιο # πρωτόκολλο: register of correspondence πρωτόκολλο αλληλογραφίας # (πιστοποιητικό που χορηγεί) νηογνώμων: register ton κόρος # μετρητής, μέσο μέτρησης: cash register ταμειακή μηχανή # (φραστική) ορολογία: formal register επίσημη ορολογία # μουσ. 1. ρεζίστρα > 2. γκάμα/έκταση (φωνής κτλ.) # ΦΡ. register of deeds νομ. γραφείο μεταγραφών § Army register στρατ. επετηρίδα αξιωματικών στρατού § cadastral / land register νομ. κτηματολόγιο § enter an item in a register καταχωρώ εγγραφή σε μητρώο § police registers αστυνομικά μητρώα § public registers κρατικά αρχεία § registers of births, marriages and deaths ληξιαρχικά μητρώα § registers of voters εκλογικά μητρώα § take the register (σε σχολή κτλ.) παίρνω παρουσίες
http://lexicon.pathfinder.gr/pagelet.php?lookup=register&go=Go

In linguistics, a register is a variety of a language used for a particular purpose or in a particular social setting. For example, an English speaker may adhere more closely to prescribed grammar, pronounce words ending in -ing with a velar nasal instead of an alveolar nasal (e.g. "walking", not "walkin'"), choose more formal words (e.g. father vs. dad, child vs. kid, etc.), and refrain from using the word ain't when speaking in a formal setting, but the same person could violate all of these prescriptions in an informal setting.


sinis_smooth

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2996
  • Gender:Male
Σε ένα πιστοποιητικό γέννησης από την Ινδία αναφέρει πάνω δεξιά Register Page No 24. Τι μπορεί να σημαίνει εδώ; Σελίδα μητρώου ληξιαρχείου; Γνωρίζει κανένας;

Γιατί δεν είναι τυποποιημένη η μορφή αυτών των εγγράφων στην Ινδία; Ποτέ δεν κατάλαβα...
« Last Edit: 21 Feb, 2011, 16:35:32 by sinis_smooth » 

Search Tools