Παραπλανητικές διαφημίσεις Κολεγίων και ΚΕΣ εντόπισε ο Συνήγορος του Καταναλωτή

diceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
Αντιγράφω από το in.gr ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ό,τι πρέπει για όσους βρίσκονται σε διαδικασία επιλογής σχολής για να σπουδάσουν Μετάφραση. Οι επισημάνσεις με έντονη γραφή είναι δικές μου.

Παραπλανητικές διαφημίσεις Κολεγίων και ΚΕΣ εντόπισε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι σε αρκετές από τις διαφημίσεις εταιρειών του κλάδου, δηλώνεται ότι παρέχονται «αναγνωρισμένες από το κράτος πανεπιστημιακές σπουδές» στην Ελλάδα και ότι χορηγούνται πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών, όπως Bachelor, Master, MBA, PhD κλπ.

Με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος πέρσι είχε εκδώσει σύσταση προς τους προμηθευτές για το ίδιο ζήτημα, παρενέβη εκ νέου, διευκρινίζοντας τα εξής:

1. Ο νόμος 3696/2008 (ΦΕΚ Α' 177/25-8-2008) για την ίδρυση και λειτουργία κολεγίων στην Ελλάδα απαιτεί από τα κολέγια να αδειοδοτηθούν εντός του προβλεπόμενου από τον νόμο χρονικού διαστήματος. Η άδεια αυτή χορηγείται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό αυστηρά κριτήρια επάρκειας, προσωπικού, προγράμματος σπουδών κ,λπ., τα οποία καθορίζονται στο νόμο.

2. Τα Κολέγια υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στην εν γένει προς τα έξω σχέση τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο «Κολέγιο». Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούμενο τίτλο απαγορεύεται. Απαγορεύεται ακόμα από τον νόμο στα Κολέγια να χαρακτηρίζονται ως Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία, η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Απαγορεύεται, τέλος, η αναγραφή στη χορηγούμενη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σπουδών άλλης ονομασίας από αυτήν στην οποία είναι αναγνωρισμένα.

3. Ο νόμος ορίζει ακόμα ρητά ότι οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.. Συνεπώς, οι εν λόγω βεβαιώσεις φοίτησης δεν παρέχουν, όπως συχνά αναφέρεται παραπλανητικά στις διαφημίσεις, δικαίωμα εγγραφής των αποφοίτων στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, όπως είναι ο δικηγορικός σύλλογος.

4. Επιπλέον, η επίκληση αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους γίνεται βάσει της Οδηγίας 36/2005/ΕΚ, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμα γνωστό τι επισήμως πρόκειται να ισχύσει σε επίπεδο αναγνώρισης ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών προσόντων.

5. Αποκλειστικά και μόνο Κολέγια που θα αδειοδοτηθούν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως με τη νομική μορφή της συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή της συνεργασίας δικαιόχρησης (franchising). Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής δεν μπορούν να παρέχονται από παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν θα έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κολεγίου.

6. Τα Εργαστήρια Ελεύθερων Σπουδών που διέπονται από το ν.δ της 9/9 Οκτ. 1935 (ΦΕΚ 451/1935), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α'), οφείλουν να αδειοδοτηθούν με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, άλλως κινδυνεύουν με επιβολή προστίμων και διακοπή λειτουργίας.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί τους εκπροσώπους των εν λόγω εκπαιδευτηρίων να απέχουν από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς και από παραπλανητικές πράξεις ή παραλείψεις ως προς τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Παράλληλα, συνιστά στους προμηθευτές να παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση στους καταναλωτές ως προς τη νομική φύση των σπουδών και την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας, υπενθυμίζοντάς τους τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
« Last Edit: 20 Sep, 2012, 10:56:47 by spiros »
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studiesvmelas

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4932
  • Gender:Female
Σε ευχαριστώ (-ούμε) για το κατατοπιστικό άρθρο και πραγματικά επικύρωση των πληροφοριών που είχα και εγώ ειδικά για κάναδυο διαφημίσεις που είχα δει ...Anastasia

 • Anastasia Giagopoulou
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2365
  • Gender:Female
 • Set goals, Work hard!
Πραγματικά, πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Ευχαριστούμε πολύ, Diceman. Το μόνο σίγουρο είνα ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή κολεγίου / σχολής κλπ. για να μην έχουμε προβλήματα αργότερα.
"Only Love can leave such a... Mark!"


 

Search Tools