πασιφανής - προφανής

wings · 1 · 3770

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71010
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
Πασιφανής – προφανής

Πασιφανής [< πάσιν (δοτ. πληθ. του επιθ. πας) + φαίνομαι] είναι ο φανερός σε όλους, ο ολοφάνερος, ο πασίδηλος (< πάσιν + δήλος).

Προφανής [< ρ. προφαίνω (< πρό + φαίνω) = φέρνω στο φως, εμφανίζω, φανερώνω] είναι αυτός που γίνεται αμέσως αντιληπτός, ο πρόδηλος.

Πηγή: http://www.asprilexi.com/lexeis_sub.asp?id=26


 

Search Tools