Φιλοσοφίαν δὲ τὴν μὲν κατὰ φύσιν, ὦ Βασιλεῦ, ἐπαίνει καὶ ἀσπάζου, τὴν δέ θεοκλυτεῖν φάσκουσαν παραίτου. -> Praise and revere, O King, the philosophy that accords with nature, and avoid that which pretends to invoke the gods. (Philostratus, Ap. 5.37)

deleyd

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 5
Φιλοσοφια δε την μεν κατα φυσιν, ω Βασιλευ, επαινει και ασπαζου, την δε ϑεοκλυτειν φασκουσαν παραιτου.

Something about philosophy.
Here's the longer version from which this came:
« Last Edit: 09 May, 2012, 08:45:22 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6023
  • Gender:Male
 • Words ail me.
"Praise and revere, O King, the philosophy that accords with nature, and avoid that which pretends to invoke the gods" (Philostratus, Life of Apollonius 5.37).  We should probably point out that in those days (third century), "philosophy" included pretty much everything that falls under our modern notion of "science."  So this would be a warning against what would amount to pseudo-science (superstition, necromancy, alchemy, etc.). 

Search Tools